Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mööblirestauraator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Mööblirestauraator, tase 4
EN: Furniture restorer, level 4
Kutsestandardi tähis: 17-23042015-2.1/1k
Kutsestandardi versiooni number: 1
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Mööblirenoveerija
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.04.2015
Kehtib alates: 23.04.2015
Kehtib kuni: 22.04.2020
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7317 Puidust, punumis- jm materjalidest tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Muudatused:
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mööblirestauraatori kutse-eetika
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Krips Haapsalu Kutsehariduskeskus
Vahur Kõrbe Tallinna Ehituskool
Inna Soonurm SA Innove
Jaak Tammearu Artbrothers OÜ
Epp Klimenko Haapsalu Kutsehariduskeskus
Meelis Kihulane Taasuus OÜ
Janica Sepp Barbar OÜ
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mööblirestauraator 4. taseme kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja isikute kompetentsuse hindamise alus.
Töö kirjeldus:
4. taseme mööblirestauraator on heade käeliste võimetega oskustöötaja, kes taastab (restaureerib) mööbliesemeid esteetiliselt kasutuskõlblikuks.
Tööd sisaldavad puitmööbli (lauad, toolid jm), parandamist, remontimist, värskendamist ning pehme mööbli (tugitoolid, diivanid jm) kattematerjali vahetust...
koos polstri parandustöödega.
Oma töös lähtub ta mööblieseme otstarbest, selle terviklikkusest ja väärtustest ning tellija soovist. Oluline on jälgida, et mööblieseme stiil, ajaline kulumine ja autentsus oleks säilitatud. 4. taseme mööblirestauraator lähtub oma töös tellijaga kooskõlastatud lähteülesandest, ta oskab oma teenust turundada.
Ta teeb koostööd seotud kutsete esindajatega: tislerite, sadulseppade, seppade, lukkseppadega.
Ettearvamatute ja keeruliste juhtumite korral konsulteerib ta kunstiajaloolaste, sisearhitektide ja konservaatoritega.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme mööblirestauraatorid omandavad kutseoskused kutseõppeasutuses või meistri käe all õppides ja töötades.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Restaureerimiskava koostamine ja materjalide varumine
2.2.1 Eseme seisundi hindamine.
2.2.2 Materjali hankimine.
2.2.3. Restaureerimisteenuse kujundamine.

A.2.2 Puitosade uuendamine
2.2.1 Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.2.2 Mööbli osand...
amine.
2.2.3 Puitosade parandamine ja asendamine.
2.2.4 Puitpindade viimistlemine.
2.2.5 Eseme puitosade kokkupanek tervikuks.

A.2.3 Polstri uuendamine
2.3.1 Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.3.2 Polstri osandamine.
2.3.3 Polstri taastamine.
2.3.4 Pealistusmaterjali juurdelõikus ja paigaldamine.

A.2.4 Eseme ettevalmistus transpordiks
2.4.1 Eseme fikseerimine ja katmine kaitsekattega.
2.4.2 Eseme pakkimine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks.
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, rutiinne, sundasendit nõudev ja varieeruva tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra, vibratsiooni või kemikaalidega, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on v...
aja kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Traditsioonilised käsitööriistad, elektritööriistad ja lihtsamad puidutöötluspingid jm.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on oluline käeline osavus, füüsiline vastupidavus, otsustusvõime, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, täpsus, õppimisvõime, vastutustunne, tehniline taip, matemaatilis-loogiline võimekus, probleemi lahendamise oskus, uuriv hoiak ning analüüsioskus.
Enamlevinud ametinimetused: Konservaatoriabi, pehme mööbli polsterdaja, puidurestauraator, sadulsepp jms.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja läbiva kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Restaureerimiskava koostamine ja materjalide varumine 4
Puitosade uuendamine 4
Polstri uuendamine 4
Eseme ettevalmistamine transpordiks 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mööblirestauraator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist