Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vanemtreener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Vanemtreener, tase 6
EN: Senior coach, level 6
Kutsestandardi tähis: 19-18052016-5.4/14k
Kutsestandardi versiooni number: 14
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
 • Aeroobika ja rühmatreeningud
 • Aerutamine
 • Aikido
 • Allveesport
 • Ameerika jalgpall
 • Ammulaskmine
 • Automudelism
 • Autosport
 • Bobisõit
 • Capoeira
 • Curling
 • Discgolf
 • Golf
 • Hapkido
 • Iaido
 • Indiaca
 • Jalgpall
 • Jalgrattasport
 • Ju-jutsu
 • Judo
 • Jõutõstmine
 • Jäähoki
 • Jääpall
 • Kabe
 • Karate
 • Kelgutamine
 • Kepikõnd
 • Kergejõustik
 • Kickboxing
 • Kobudo
 • Koroona ja novus
 • Korvpall
 • Kriket
 • Kudo
 • Kujundujumine
 • Kulturism ja fitness
 • Kurnimäng
 • Käsipall
 • Laevamudelism
 • Laskesuusatamine
 • Laskmine
 • Lauatennis
 • Lennusport
 • Maadlus
 • Maahoki
 • Male
 • Matkasport
 • Moodne viievõistlus
 • Mootorrattasport
 • Orienteerumine
 • personaaltreener
 • Pesapall
 • Petank
 • Piljard
 • Poks
 • Purjetamine
 • Raadiosport
 • Ragbi
 • Ratsutamine
 • Rulluisutamine
 • Saalihoki
 • Sambo
 • Skeleton
 • Sport Chanbara
 • Squash
 • Sulgpall
 • Sumo
 • Suusatamine
 • Sõudmine
 • Taekwon-do ITF
 • Taekwondo WT
 • Taipoks
 • Tennis
 • Triatlon
 • Turniiribridž
 • Tõstesport
 • Uisutamine
 • Ujumine
 • Veemoto
 • Veepall
 • Veeremängud
 • Vehklemine
 • Vesiaeroobika
 • Vettehüpped
 • Vibusport
 • Võimlemine
 • Võistlustants
 • Võrkpall
 • Wu-shu
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Sport
Kutse grupp: Sporditreener
Kutsenõukogu otsuse number: 2
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2016
Kehtib alates: 18.05.2016
Kehtib kuni: 13.11.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
342 Spordivaldkonna keskastme spetsialistid
3422 Treenerid, spordiinstruktorid ja -ametnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1014 Sport
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Muudatused:
Lisati spetsialiseerumised bobisõit ja skeleton, parandati spetsialiseerumiste discgolf, Sport Chanbara ja Taekwondo WT õigekirja, lisati spetsialiseerumiste jagunemised Jalgrattasport-BMX ja Suusatamine - freestyle-suusatamine.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Treenerite eetikakoodeks
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Ilver Audentese Spordigümnaasium
Üllar Kerde Eesti Korvpalliliit
Janek Küppar Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kadri Liivak Eesti Võimlemisliit
Aldur Partasjuk Spordiklubi Reval-Sport
Erich Petrovits Jõhvi Spordikeskus
Kristjan Port Tallinna Ülikool
Aavo Põhjala Eesti Judoliit
Jaak Salumets Eesti Treenerite Liit
Toomas Tõnise Eesti Olümpiakomitee
Priit Vene Eesti Olümpiakomitee
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Vanemtreener, tase 6 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hinda...
mise alus.
Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Treener on liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist.
Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine.
Tree...
ner töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt lisa 1)

VANEMTREENER, tase 6 täidab analüüsimist ja otsustamist eeldavaid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ja sportliku konkurentsi või tervise erinõuete tingimustes. Enamasti on omandanud kutsealased oskused ja teadmised kombineeritult kõrgema erialase formaalõppe ja kutsealase koolitusega ning pikaajalise ja tulemusliku treeneritööga. Vastutab erialaste teadmiste edasiandmise eest huvitatud osapooltele. Juhib terviklikuks treeningprotsessiks vajalike ressursside kasutamist ja treenerite omavahelist töökorraldust.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Sportimise organiseerimine ja arendamine:
1) treenitava valimine või treeningurühma komplekteerimine;
2) treeningute plaani koostamine;
3) teiste spetsialistide kaasamine treeningprotsessi;
4) teiste treenerite juhendamine;
5) treenitava tervisliku eriolukorra arvestamine treeningprotsess...
is;
6) koolitamine ja metoodiliste materjalide väljatöötamine.

A.2.2 Õppe-treeningprotsessi läbiviimine:
1) kehaliste võimete arendamine;
2) spordialaspetsiifiliste oskuste arendamine;
3) sotsiaalsete võimete arendamine ja spordiala kultuuri õpetamine;
4) taastumisvahendite kasutamine;
5) spordivarustuse ja treeningvahendite soovitamine ja kasutamine;
6) treenitava juhendamine võistlusel;
7) toitumisharjumuste suunamine;
8) treenitava tervikarengu planeerimine, mõõtmine, analüüsimine ja tagasiside andmine;
9) taktikaline ning psühholoogiline ettevalmistamine valitud spordialal.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad: Spetsialiseerumine toimub sõltuvalt spordiala spetsiifikast, spordialal kasutatavatest vahenditest ja harrastamiskeskkonnast. Spordiala spetsiifikast tulenevalt on kutse andjal õigus kehtestada erinõudeid.
Spetsialiseerumine on otseselt seotud kutsestandardis kirjeldatud tööosadega.
Töö keskkond ja eripära: Treeneritöö eeldab valmisolekut töötada sõltumata aastaajast nii sise- kui ka välistingimustes, õhtusel ajal ja puhkepäevadel, kodust eemal (treeningulaagrid, võistlused, koolitused jms).
Töövahendid: Kasutab treeningprotsessis vajalikke vahendeid vastavalt spordialale.
Tööks vajalikud isikuomadused: 1) pinge- ja stressitaluvus;
2) suhtlemisoskus;
3) saavutusvajadus;
4) vastutustunne;
5) ausus;
6) järjekindlus;
7) täpsus;
8) paindlikkus, kohanemisvõime;
9) headus, empaatiavõime;
10) emotsionaalne stabiilsus;
11) motiveerimisvõime.
Kutsealane ettevalmistus: Vanemtreener on nõutava koolituse läbinud ja tasemele vastava erialase töökogemusega isik.
Enamlevinud ametinimetused: Treener.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Töö treenerina on reguleeritud spordiseadusega.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Vanemtreener, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine. Kutsesiseselt spetsialiseerutakse käesolevas kutsestandardis nimetatud spordialale, kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele. Spetsialiseerumised nagu jalgrattasport, matkasport, suusatamine, u...isutamine ja veeremängud jagunevad omakorda: Jalgrattasport - BMX Matkasport - alpinism - jalgsimatkamine - jalgrattamatkamine - mägimatkamine - veematkamine Suusatamine - murdmaasuusatamine - mäesuusatamine - lumelauasport - kahevõistlus ja suusahüpped - freestyle suusatamine Uisutamine - iluuisutamine - kiiruisutamine Veeremängud - bowling - sportkeegel
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Aerutamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Aeroobika ja rühmatreeningud
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Aikido
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Allveesport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Ameerika jalgpall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Ammulaskmine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Automudelism
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Autosport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Bobisõit
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Capoeira
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Curling
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Discgolf
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Golf
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Hapkido
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Iaido
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Indiaca
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Jalgpall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Jalgrattasport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Judo
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Ju-jutsu
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Jõutõstmine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Jäähoki
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Jääpall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kabe
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Karate
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kelgutamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kepikõnd
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kergejõustik
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kickboxing
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kobudo
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Koroona ja novus
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Korvpall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kriket
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kudo
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kujundujumine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kulturism ja fitness
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Kurnimäng
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Käsipall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Laevamudelism
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Laskesuusatamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Laskmine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Lauatennis
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Lennusport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Maadlus
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Maahoki
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Male
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Matkasport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Moodne viievõistlus
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Mootorrattasport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Orienteerumine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Petank
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Pesapall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Piljard
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Poks
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Purjetamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Raadiosport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Ragbi
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Ratsutamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Rulluisutamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Saalihoki
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Sambo
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Skeleton
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
personaaltreener
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Sport Chanbara
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Squash
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Sulgpall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Sumo
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Suusatamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Sõudmine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Taekwon-do ITF
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Taekwondo WT
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Taipoks
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Tennis
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Triatlon
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Turniiribridž
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Tõstesport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Uisutamine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Ujumine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Veemoto
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Veepall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Veeremängud
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Vehklemine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Vesiaeroobika
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Vettehüpped
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Vibusport
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Võimlemine
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Võistlustants
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Võrkpall
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6
 
Wu-shu
  Kompetents EKR tase
Sportimise organiseerimine ja arendamine 6
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 6

Valitavad kompetentsid
  Nimetus
alpinism
jalgsimatkamine
jalgrattamatkamine
mägimatkamine
veematkamine
murdmaasuusatamine
mäesuusatamine
lumelauasport
kahevõistlus ja suusahüpped
iluuisutamine
kiiruisutamine
Bowling
sportkeegel
BMX
freestyle-suusatamine
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Vanemtreener, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist