Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Turismiettevõtte teenindaja, tase 4 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.
Nimetus: ET: Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
EN: Tourism service provider, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Maaturismi teenindus
  • Majutusteenindus
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2016
Kehtib kuni: 13.10.2021
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 2. novembrini 2024 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 34/21.10.2021
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Rakvere Ametikool Maaturism 210457 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.09.2019 Avatud
2 Tartu Rakenduslik Kolledž Maaturism 215099 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.07.2020 Avatud
3 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Maaturism 214232 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 12.05.2020 Avatud
4 Haapsalu Kutsehariduskeskus Majutusteenindus 200522 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.07.2018 Avatud
5 Kuressaare Ametikool Majutusteenindus 215163 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 27.08.2020 Avatud
6 Kuressaare Ametikool Majutusteenindus 138898 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.05.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
7 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Majutusteenindus 215646 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 14.05.2020 Avatud
8 Rakvere Ametikool Majutusteenindus 135477 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 27.04.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž Majutusteenindus 215098 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.07.2020 Avatud
10 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Majutusteenindus 214231 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 12.05.2020 Avatud
11 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Turismiettevõtte teenindaja 211379 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.06.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
12 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Turismiettevõtte teenindaja 185197 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.05.2017 Avatud
13 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Turismiettevõtte teenindaja 215653 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.05.2020 Avatud
14 Tartu Rakenduslik Kolledž Turismiettevõtte teenindaja 169838 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 16.06.2017 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turismiettevõtte teenindaja töötab erinevaid turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Ta suhtleb vahetult külastajatega maailma erinevatest piirkondadest, tutvustab ja müüb ettevõtte teenuseid. Tutvustab külastajale piirkonda ja seal pakutavaid turismiobjekte ja -teenuseid. Turismiettevõtte teeninda...ja saadab külastajat kogu külastajateekonna vältel, alustades temaga suhtlemist broneerimisetapis kuni külastaja ettevõttest ära saatmiseni.
Turismiettevõtte teenindaja osaleb meeskonnaliikmena ettevõttes pakutavate elamus- ja vaba aja tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, valmistades ette majutus- ja toitlustusruumid, ühisruumid ja õueala külastajate vastuvõtuks, puhastades ruume ja korrastades territooriumi. Valmistab ja serveerib hommikusööki ning abistab toitlustamisel.
Turismiettevõtte teenindaja spetsialiseerub majutus- või maaturismi teenindajaks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Teenindamine ja müük:
1. tellimuste vastuvõtmine;
2. külastajate teenindamine ning ettevõtte toodete ja teenuste tutvustamine;
3. piirkonna tutvustamine.

A.2.2 Sündmuste ja vaba aja tegevuste teenindamine:
1. territooriumi, ruumide ja vahendite ettevalmistamine sündmusteks ning vaba ...
aja tegevuste läbiviimiseks;
2. vaba aja tegevuste tutvustamine ja läbiviimine.

A.2.3 Toitlustusteenindus:
1. hommikusöögi ja kohvipausi valmistamine, serveerimine ja teenindamine;
2. lõuna-, õhtu- ja pidusöökide teenindamine;
3. välitoitlustamine.

A.2.4 Teeninduskeskkonna korrashoid:
1. majutusruumide korrashoid;
2. üldruumide korrashoid;
3. ettevõtte hoonete, inventari ja territooriumi korrashoid.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Majutusteenindus
A.2.5 Majutusteenindus:
1. tellimuste vastuvõtmine ja teenuste müük;
2. külastajate teenindamine ning ettevõtte toodete ja teenuste tutvustamine;
3. arveldamine.

Maaturismi teenindus
A.2.6 Maaturismi teenindus:
1. elamus- ja aktiivsete tegevuste ettevalmistamine;
2. ela...
mus- ja aktiivsete tegevuste läbiviimine läbi maaelu mitmekesisuse;
3. elamus- ja aktiivsete tegevuste lõpetamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö eeldab töötamist ka välitingimustes, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel. Eeldab intensiivset suhtlemist erinevatest rahvustest, eri- ja eristavate vajadustega inimestega. Töö on varieeruva tempoga, mitmekülgne ja väljakutseid pakkuv. Töö eeldab töötamist ka välitingimustes, puhkepäeviti ja riikli...kel pühadel.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
IKT vahendid. Toote ja/või teenuse eripärast lähtuv varustus. Toitlustuses, puhastamisel ja õueala hooldamisel kasutatavad töövahendid ja seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turismiettevõtte teenindaja töö eeldab pidevat suhtlemist ja võimet töötada meeskonnas. Töös sisalduvad tegevused nõuavad korrektsust, täpsust, otsustusjulgust, loovust, laia silmaringi, paindlikku tegutsemist muutuvates olukordades. Töö eeldab ettevõtlikkust, analüüsivõimet, pingetaluvust, kohusetu...ndlikust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Turismiettevõtte teenindajaks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Administraator, perenaine, peremees, vastuvõtuteenindaja, majutusteenindaja, maaturismi teenindaja, hotelliteenindaja, teenindaja, toitlustusteenindaja, hommikusöögiteenindaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1 – B.2.4) ja läbivad (B.2.7 – B.2.11) kompetentsid ning üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest:
B.2.5 Majutusteenindus või
B.2.6 Maaturismi teenindus
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Teenindamine ja müük 4

Tegevusnäitajad:
Tellimuste vastuvõtmine:
1. vastab päringutele oma vastutusala piires või edastab päringu vastutavale töötajale;
2. võtab vastu individuaalkülastaja tellimused nii telefoni kui e-maili teel, kontrollides ettevõtte võimalusi tellimuse täitmiseks, vormistab ja kinnitab tellimuse lähtuvalt ettevõtte teenindusjuhendist ning annab sellest külastajale teada külastajale sobival viisil;
3. edastab külastaja erisoovid vastavale töötajale täitmiseks.

Külastajate teenindamine ning ettevõtte toodete ja teenuste tutvustamine:
4. loob külastajaga suheldes positiivse õhkkonna ja on teenindusvalmis, selgitab välja külastaja vajadused, suheldes aktiivselt külastajaga nii otse kui ka kasutades erinevaid kommunikatsioonivahendeid;
5. registreerib külastajad vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja teenindusjuhendile;
6. määrab majutusruumid, arvestades külastajate soove ja ettevõtte võimalusi;
7. teenindab külastajat kogu ettevõttes viibimise ajal, arvestades külastaja soove, eri- ja erilisvajadusi, kultuurilisi ja maailavaatelisi eripärasid ning ettevõtte võimalusi;
8. tutvustab külastajale ettevõtet ja annab ülevaate ruumide paiknemisest ning lisateenuste võimalustest;
9. tutvustab, soovitab ja müüb külastajale ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid;
10. jälgib ettevõttes ohutus- ja turvameetmete täitmist, annab külastajale esmaabi ning kutsub vajadusel professionaalse abi;
11. küsib ja võtab vastu külastaja tagasiside ning edastab vastutavale töötajale;
12. arveldab külastajaga, käsitleb erinevaid maksevahendeid ja -liike oma vastutusala piires, lähtudes eelnevatest hinnakokkulepetest individuaalkülastaja ja ettevõtte vahel, koostab ja vormistab etteantud blanketil nõuetekohase kviitungi;
13. lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni, eesmärgiga külastajaga kontakti jätkamiseks;
14. dokumenteerib oma vahetuse müügitoimingud ja edastab sularaha ning dokumendid, lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest.

Piirkonna tutvustamine:
15. annab külastajale korrektset piirkonda puudutavat informatsiooni, tutvustades külastajale piirkonnas pakutavaid turismiteenuseid, tuues välja piirkonna eripära;
16. tutvustab Eesti turismisihtkohtade võimalusi läbi Eesti ajaloo ja kultuuripärandi, lähtudes külastajate vajadustest, ootustest ja soovidest;
17. abistab külastajat väljaspool turismiettevõtet pakutavate teenuste tellimisel.
B.2.2 Sündmuste ja vaba aja tegevuste teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
Territooriumi, ruumide ja vahendite ettevalmistamine sündmusteks ning vaba aja tegevuste läbiviimiseks:
1. osaleb meeskonnaliikmena külastajateekonna ettevalmistamisel;
2. valmistab ette territooriumi, ruumid ja vajalikud vahendid vastavalt tellimusele ja sündmuse eripärale.

Vaba aja tegevuste tutvustamine ja läbiviimine:
3. informeerib külastajat tegevuste läbiviimise eripäradest ja reeglitest, juhtides tähelepanu võimalikele ohuallikatele ning andes soovitusi riietuse ja vajamineva varustuse kohta;
4. tutvustab teenuseid ja ruume, sündmusega seotud teenindajaid ning tehniliste lahenduste võimalusi;
5. tutvustab tooteid ja teenuseid, esitades võimalusel pärandkultuurile tuginevaid lugusid, valides teema ja esitlusviisi vastavalt külastajatele ja olukorrale;
6. osaleb meeskonnaliikmena tegevuste läbiviimisel, järgides tegevuste plaani;
7. jälgib nii üksikkülastaja kui ka kogu grupi käitumist tegevuste vältel, luues ja säilitades usaldusväärse õhkkonna, vajadusel suunates külastajaid;
8. jälgib sündmuste ja vaba aja tegevuste teenindamisel ohutus- ja turvameetmete täitmist, tagades külastaja turvalisuse; vajadusel annab külastajale esmaabi ja/või kutsub professionaalse abi.
B.2.3 Toitlustusteenindus 4

Tegevusnäitajad:
Hommikusöögi ja kohvipausi valmistamine, serveerimine ja teenindamine:
1. valmistab hommikusöögi ja kohvipausi õigeaegselt, vastavalt juhendile ja inimeste arvule, järgides ettevõtte töökorraldust ja enesekontrolliplaani;
2. arvestab hommikusöögi ja kohvipausi valmistamisel enimlevinud toidutalumatustega nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, allergia, valides sobilikud toiduained vastavalt juhendile;
3. katab hommikusöögi- ja kohvipausi laua vastavalt külastajate arvule ja menüüle;
4. teenindab külastajat, kasutades asjakohaseid töövõtteid ja teeninduse põhitehnikaid, lähtudes külastajate eripärast, ettevõtte teeninduse korraldusest ja kliendikeskse teeninduse põhimõtetest;
5. koristab laualt kasutatud nõud ja ülejäänud toidu, lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest.

Lõuna-, õhtu- ja pidusöökide teenindamine:
6. katab selve- ja istumisega laua vastavalt külastajate arvule ja menüüle;
7. abistab toiduvalmistamisel ja teeb ettevalmistustöid serveerimiseks;
8. serveerib toite ja jooke lähtuvalt menüüst;
9. teenindab lõuna-, õhtu- ja pidusööke, lähtuvalt ettevõtte teenindusjuhendist;
10. koristab laualt kasutatud nõud ja ülejäänud toidu lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest ja külastaja soovist.

Välitoitlustamine:
11. pakib transpordiks tooraine, toidu, joogid ja muud vajalikud vahendid, järgides menüüd, sündmuse eripära, ilmastikuolusid, ettevõtte töökorraldust ja enesekontrolliplaani;
12. valmistab ette välitingimustes toitlustuse koha ning teeb ettevalmistusi toiduvalmistamiseks ja serveerimiseks, lähtudes menüüst ja ettevõtte töökorraldusest;
13. abistab toidu valmistamisel välitingimustes, vajadusel kasutades ohutult lõket ja välitoitlustuse seadmeid, järgides ettevõtte töökorraldust, serveerib toite ja jooke lähtuvalt menüüst;
14. teenindab külastajat kasutades asjakohaseid töövõtteid ja teeninduse põhitehnikaid, lähtudes külastaja ja sündmuse eripärast;
15. koristab kasutatud nõud ja ülejäänud toidu, pakib need transpordiks, lähtudes ettevõtte töökorraldusest ja külastaja soovist;
16. korrastab välitoitlustamise koha ja käitleb prügi lähtudes jäätmekäitluse nõuetest.
B.2.4 Teeninduskeskkonna korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
Majutusruumide korrashoid:
1. koristab ja valmistab ette numbritoad vastavalt majutusettevõtte standardile ja külastaja erisoovidele, kasutades puhastusaineid ja vahendeid ning järgides kasutusjuhendeid;
2. peab arvestust majutusettevõtte pesu kohta, käitleb neid vastavalt juhendile;
3. registreerib ja hoiustab külastaja poolt majutusettevõtte ruumidesse unustatud esemed vastavalt kehtestatud eeskirjadele.

Üldruumide korrashoid:
4. koristab üldkasutatavad ruumid vastavalt ettevõtte puhastusplaanile;
5. korrastab ruumid, ladustab mööbli ja tehnilised vahendid lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest.

Ettevõtte hoonete, inventari ja territooriumi korrashoid:
6. teeb vajalikke heakorratöid, hooldades muru, kõnniteid, radu, sõiduteid ja parklaid; koristab kinnistult lahtise prahi ning tühjendab prügikaste, lähtudes etteantud tööplaanist ja hooldusjuhenditest;
7. puhastab talveperioodil kõnniteed ja parklad lumest, vajadusel teeb libedustõrjet, lähtudes etteantud tööplaanist ja hooldusjuhenditest;
8. jälgib ettevõtte territooriumil olevate tehniliste seadmete töökorda, teavitades probleemide ilmnemisel vastutavat töötajat;
9. jälgib ettevõtte territooriumil olevate mänguväljakute ja atraktsioonide töökorda ja puhtust, vajadusel puhastades need, järgides tööjuhendit, probleemide ilmnemisel teavitab vastutavat töötajat;
10. puhastab hoonete ukseesiseid, treppe ja aknaid, välimööblit jm ettevõtte inventari, lähtudes ettevõtte puhastusplaanist;
11. jälgib ettevõtte hoonete ja inventari korrasolekut, puuduste korral teavitab vastutavat töötajat.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest: B.2.5 Majutusteenindus või B.2.6 Maaturismi teenindus
Majutusteenindus
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Majutusteenindus 4

Tegevusnäitajad:
Tellimuste vastuvõtmine ja teenuste müük:
1. koostab kirju ja pakkumisi, arvestades ettevõttes kehtestatud nõudeid ja majutusettevõtte võimalusi, kasutades viisakusväljendeid ning pöörates tähelepanu detailidele külastaja päringus;
2. pakub lisateenuseid ja kõrgema kategooria tuba/tube ning tutvustab majutusettevõtte lojaalsusprogrammi, lähtudes ettevõtte võimalustest ja reeglitest;
3. veenab külastajat ostma ettevõtte tooteid ja teenuseid, kasutades läbirääkimisoskust ja müügitehnikaid;
4. seostab ja koordineerib infovahetust kolleegide ja koostööpartneritega oma vastutusala piires.

Külastajate teenindamine ning ettevõtte toodete ja teenuste tutvustamine:
5. kasutab teeninduses vajalikku ja erinevatest infoallikatest kättesaadavat avalikku teavet (nt erinevad toitlustusvõimalused, muuseumid, külastuskeskused jne);
6. lahendab keerulisi olukordi vastavalt ettevõttes kehtivale korrale, säilitades külastaja rahulolu ning kaitstes ettevõtte huve;
7. järjestab oma tegevused ja sooritab need loogilises järjekorras ka pingelises teenindussituatsioonis;
8. abistab külastajat transporditeenuste eelregistreerimisel, piletite broneerimisel ja muutmisel ning kaotsiläinud pagasi kättesaamisel;
9. täidab vahetuse päevaraamatut (logbook), tuues välja tööprotsessiks olulised teemad;
10. valdab erialast inglise keelt tasemel B2.

Arveldamine:
11. koostab iseseisvalt korrektsed arved, jälgides tellimuse kinnitust, hinnakokkuleppeid ja maksuerisusi, vajadusel lahendab veaolukorrad ning korrigeerib arveid;
12. kasutab pankade makseterminale vastavalt juhendile, vajadusel tühistab sama päeva makseid;
13. arvestab erinevate hinnakategooriatega, erinevate teenustepakettidega ning hinnaga seonduvate eritingimustega ja hinnaerisustega.
 
Maaturismi teenindus
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Maaturismi teenindus 4

Tegevusnäitajad:
Elamus- ja aktiivsete tegevuste ettevalmistamine:
1. osaleb meeskonnaliikmena mitmekesiste elamusteenuste, harivate osalus- ja aktiivsete tegevuste (nt matkad, mängud, sportlikud harrastused jm) ettevalmistamisel, järgides tegevusplaani ja täites vastutava töötaja korraldusi;
2. kontrollib tegevuskoha turvalisust, paneb valmis vajalikud vahendid ja varustuse, järgides tegevusplaani.

Elamus- ja aktiivsete tegevuste läbiviimine läbi maaelu mitmekesisuse:
3. osaleb meeskonnaliikmena mitmekesiste elamuste ja aktiivsete tegevuste läbiviimisel, abistades instruktorit ja järgides tegevusplaani;
4. loob külastajaga positiivse kontakti, annab tegevuse kohta arusaadavaid ja konkreetseid juhiseid, vajadusel näitab ette, kujundab ja hoiab meeldivat ja loovat õhkkonda;
5. annab külastajale asjakohaseid selgitusi, et tagada ohutus ning looduskeskkonna ja vaatamisäärsuste säilimine, järgib oma töös loodushoiu ja säästlikkuse põhimõtteid;
6. kasutab külastajale elamuse loomiseks maaelu mitmekesiseid võimalusi (nt käsitöö, loomad, taimed, maastikud, taimeaiad, külad, mõisad, pargid, veskid, teemapargid, toit, vaatamisväärsused jpm) ja vahendeid, väärtustades keskkonnasõbralikkust ja Eesti kultuuripärandit;
7. tutvustab ja vahendab iseseisvalt või meeskonnas loodust ja pärandkultuuri, jutustades kohalugusid ning esitades fakte huvitavalt ja elavalt, tuues välja paikkonna eripära;
8. jälgib külastajaid kogu tegevuse kestel, arvestab külastajate võimekust, kaasab kõiki tegevustesse innustades ja suunates neid, märkab abivajadust ja aitab;
9. viib tegevused läbi turvalises keskkonnas, arvestades ilmaolusid ja külastajate võimekust ning järgides ohutusnõudeid.

Elamus- ja aktiivsete tegevuste lõpetamine:
10. teeb kokkuvõtte tegevusest, lõpetab kontakti külastajaga meeldivalt eesmärgiga, et külastajal oleks soov tagasi tulla;
11. puhastab, korrastab tegevuskoha ja vahendid peale kasutamist, vajadusel teostab vahendite hoolduse.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Suhtlemisoskus 4

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb külastajaga ja kolleegiga sõbralikult, lähtudes heast tavast ja teeninduspõhimõtetest;
2. suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega, valides asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
3. suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4. käitub tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt erinevates teenindussituatsioonides, sealhulgas pingelistes olukordades, säilitades kontrolli olukorra üle.
B.2.8 Arvuti kasutamise oskus 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab elektroonilisi seadmeid ja võrke ning loob ja haldab faile, arvestades andmekaitse ja andmete varundamise põhimõtteid;
2. kasutab interneti infootsingumootoreid ja elektroonse kommunikatsiooni seadeid: e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist, arvestades turvalise interneti kasutamise põhimõtteid;
3. loob, parandab ja vormindab tekstidokumente, kasutades tekstitöötlusprogrammide võimalusi;
4. kasutab tabelite koostamisel tabelitöötlusrakendusi, sh valemite loomist ja kasutamist, arvestades tabelitöötlusrakenduste kasutamise põhimõtteid;
5. kasutab efektiivselt andmebaaside tarkvara tabelite, päringute, vormide ja aruannete loomiseks ja redigeerimiseks, arvestades erinevate andmebaaside olemust, struktuuri ja kasutusvõimalusi.
B.2.9 Keeleoskus 4

Tegevusnäitajad:
1. valdab eesti keelt tasemel B2;
2. valdab erialast inglise keelt tasemel B1;
3. valdab teist võõrkeelt tasemel A2.
B.2.10 Meeskonnatöö 4

Tegevusnäitajad:
1. osaleb meeskonnatöös, näidates oma kolleegide suhtes üles huvi ja toetust, nendest arusaamist ja hoolivust;
2. kohandub meeskonnaga, toetades meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
3. töötab tulemuslikult iseseisvalt ja meeskonnas;
4. tegutseb vastutustundlikult, järgides kokkulepitud reegleid ja norme;
5. vajadusel juhendab meeskonnatööd.
B.2.11 Tööohutuse- ja hügieeninõuete täitmine 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid;
2. järgib töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõudeid, vajadusel kasutab esmaseid tulekustusvahendeid ja teab evakuatsioonipõhimõtteid;
3. käitub ohuolukorras operatiivselt, vajadusel osutab esmaabi ja/või kutsub professionaalse abi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-03112016-4.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2016
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Turismiettevõtte teenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
515 Majapidamistööde juhatajad ja majahoidjad
5151 Kontorite, hotellide jm asutuste koristus- ja majapidamistööde juhatajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
55 Majutus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiina Ardel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Signe Sarah Arro Pilguse Mõis
Helen Ernits Radisson Blu Hotel
Päivi Kaljula Haapsalu Kutsehariduskeskus
Killu Maidla My City Hotel
Ülle Parbo SA Innove
Andra Piirsalu Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Sirje Rekkor Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Kaidi Ruumet Klaara-Manni Seminari- ja Puhkekeskus
Monika Sooneste Riigimetsa Majandamise Keskus
Krista Tuulik Tallink Hotels
Triin Veideman EAS Turismiarenduskeskus
Tiina Viin TÜ Pärnu Kolledž, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist