Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Küünetehnik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Küünetehnik, tase 3
EN: Nail Technician, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Akrüülitehnoloogia
  • Geelitehnoloogia
  • Kangatehnoloogia
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.04.2018
Kehtib kuni: 25.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi Teeninduse Kutsenõukogu 13.04.2023 otsusega nr 33/3.1.

-------------------------------------
26.04.2018. Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kui praegu kehtivas Küünetehnik, tase 3 kutsestandardis on kohustuslikud kolm tehnoloogiat (geeli-, akrüüli- ja kangastehnoloogia), siis nüüd on võimalik spetsialiseeruda ühele tehnoloogiale. Täiendavalt lisati kompetentsid „Küünte hooldamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga“ ja „ Geel-, kangas- ja a...
krüülmaterjali eemaldamine küünelt“.Lisati valitav kompetents „Pediküür“. Muutusid kompetentside pealkirjad ja sisu.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Küünetehniku kutsealal on kaks kutset: küünetehnik, tase 3 ja küünetehnik, tase 4.

Küünetehnik hoolitseb kliendi küünte ja käenaha heaolu eest. Ta kasutab kliendi küünte katmiseks ja pikendamiseks kas geeli-, akrüüli- või kangatehnoloogiat ning värvib küüned vastavalt kliendi soovile. Ta jagab kl...
iendile soovitusi, kuidas hoida küüsi ja käenahka.

Küünetehnik, tase 3 töötab üldjuhul muutumatus olukorras vastavalt juhistele. Töö eeldab pidevat suhtlemist klientidega. Küünetehniku töö nõuab püsivat enesetäiendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Enda ettevalmistamine tööpäevaks.
3. Desinfektsiooniplaani järgimine.

A.2.2 Klienditeenindus
1. Kontakti loomine.
2. Kliendi soovide väljaselgitamine.
3. Kliendi teenindamine.
4. Hooldustoodete soovitamine.
5. Teenin...
dussituatsiooni lõpetamine.

A.2.3 Maniküür/kätehooldus
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Kliendi küünekuju modelleerimine.
4. Naturaalse küüne parandamine.
5. Küünenaha töötlemine.
6. Käte kreemitamine
7. Küünte lakkimine.

A.2.4 Küünte katmine/pikendamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Küüneplaadi ettevalmistamine.
4. Küünte katmine/pikendamine.
5. Küünekuju modelleerimine.
6. Lõppviimistluse tegemine.

A.2.5 Küünte hooldamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Vana materjali eemaldamine.
4. Küüneplaadi ettevalmistamine.
5. Küünte katmine/pikendamine.
6. Küünekuju modelleerimine.
7. Lõppviimistluse tegemine.

A.2.6 Geel-, kangas- ja akrüülmaterjali eemaldamine küüntelt
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Vana materjali eemaldamine.
4. Materjalijääkide ühtlustamine.
5. Klassikalise maniküüri tegemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Küünte hooldamine/katmine geellakiga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Kliendi küünekuju korrastamine.
4. Naturaalse küüne parandamine.
5. Küünenaha töötlemine.
6. Küünte lakkimine.
7. Käte kreemitamine

A.2.8 Pediküür
1. Käte ja jalgade puhastamin...
e.
2. Jalgade ja varbaküünte seisundi hindamine ja analüüsimine.
3. Küünte lõikamine/viilime ja kujundamine.
4. Nahapaksendite eemaldamine.
5. Jalgade koorimine, kreemitamine ja masseerimine.
6. Küünte katmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Küünetehnik töötab sundasendis. Tööaeg on paindlik. Küünetehnik puutub oma töös kokku kunstmaterjali töötlemisest tekkinud tolmuga ja mitmesuguste kemikaalidega, mis võivad põhjustada allergiaid nii sisse hingamisel kui ka nahale ja/või silma sattumisel. Töö on täpsust nõudev, mürarikas, pingeline j...a tervist kahjustav (sh kutsehaigused).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Küünetehniku töövahendid on erinevad naha- ja küünehooldusvahendid ning erinevad küünekatmisvahendid, vajalik aparatuur, abi- ja isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööülesanded eeldavad loomingulist suhtumist töösse, püsivust, head suhtlemisoskust, empaatiavõimet, vastutust oma töö tulemuste eest, pingetaluvust ja rutiinitaluvust. Oluline on käeline osavus, liigutuste täpsus ja kiirus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Küünetehnikuks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Küünetehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Küünetehnik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1- B.2.6 ja läbiva kompetentsi B.2.9 tõendamine.

Kutse on on spetsialiseerumispõhine. Spetsialiseerumine toimub vastavalt tehnoloogiale – geelitehnoloogia, kangatehnoloogia ja akrüülitehnoloogia. Kompetentside hindami...
ne toimub vastavalt valitud spetsialiseerumise valdkonnale.

Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.7. – B.2.8.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab töökoha ette, lähtudes sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“;
2. valmistab ennast tööpäevaks ette, kasutades isikukaitsevahendeid (tööriided, kindad, tolmumask, vajadusel kaitseprillid jne);
3. järgib ettevõtte desinfektsiooniplaani.
B.2.2 Klienditeenindus 3

Tegevusnäitajad:
1. loob positiivse kontakti, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;
2. selgitab välja kliendi soovi ja ootuse teenuse osas ning soovitab kliendile sobiva teenuse kliendi enesetunnet riivamata ning lähtudes küünte ning käte seisukorrast;
3. teenindades klienti, annab töökäigust ülevaate;
4. soovitab kliendile hooldustooteid koduseks naha- ja küünehoolduseks, arvestades naha- ja küüne seisukorda;
5. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.
B.2.3 Maniküür/kätehooldus 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. korrastab kliendi küünekuju, arvestades kliendi sooviga ning kasutades sobivaid töövahendeid ja tooteid;
4. parandab vajadusel naturaalse küüne, kasutades sobivat parandamise meetodit;
5. töötleb küünenahkasid, arvestades nende seisukorda, kasutades klassikalise maniküüri töövõtteid;
6. kreemitab käed, kasutades klassikalise maniküüri töövõtteid;
7. lakib küüned küünelakiga, lähtudes kliendi soovist.
B.2.4 Küünte katmine/pikendamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. valmistab küüneplaadi ette ja eemaldab küüneplaadilt küünenaha, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid;
4. katab/pikendab küüned, kasutades valitud tehnoloogiat;
5. modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb küünevalli vabaserva aluse;
6. katab küüned või teeb prantsuse maniküüri, kasutades sobivat tehnoloogiat ja viimistleb küüned kattegeeli või -lakiga.
B.2.5 Küünte hooldamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. eemaldab vana materjali, kasutades küüneviili või sobivat eemaldamiseks mõeldud toodet.
4. valmistab küüneplaadi ette ja eemaldab küüneplaadilt küünenaha, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid;
5. katab/pikendab/parandab küüned, kasutades valitud tehnoloogiat;
6. modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb küünevalli vabaserva aluse;
7. katab küüned värviga või teeb prantsuse maniküüri, kasutades sobivat tehnoloogiat ja viimistleb küüned kattegeeli või -lakiga.
B.2.6 Geel-, kangas- ja akrüülmaterjali eemaldamine küünelt 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. eemaldab vana materjali, kasutades küüneviili või sobivat eemaldamiseks mõeldud toodet;
4. ühtlustab küüneplaadile jäänud materjali jäägid poleeriga, kahjustamata küüneplaati;
5. teeb klassikalise maniküüri.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Geelitehnoloogia
 
Kangatehnoloogia
 
Akrüülitehnoloogia

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.7. – B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Küünte hooldamine/katmine geellakiga 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. modelleerib kliendi küünekuju, tagades ühtlase kuju kõikidel küüntel;
4. parandab vajadusel naturaalse küüne, kasutades geellakile sobivat parandamise meetodit;
5. töötleb küünenahkasid, arvestades nende seisukorda, kasutades klassikalise maniküüri töövõtteid;
6. katab küüned geellakiga, lähtudes kliendi soovist;
7. kreemitab käed, kasutades klassikalise maniküüri töövõtteid.
B.2.8 Pediküür 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda käed ja kasutab isikukaitse vahendeid, puhastab ja leotab kliendi jalad enne hooldust;
2. hindab visuaalselt jalgade ja varbaküünte üldist seisundit; võimalike küünte- ja nahahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde;
3. lõikab ja viilib küüsi, arvestades varba- ja naturaalse küüne kujuga, tagades korrektse lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutab jalahoolduseks ettenähtud töövahendeid ja tooteid;
4. eemaldab nahapaksendid, kasutades sobivaid töövahendeid;
5. koorib, kreemitab ja teeb klassikalist jalamassaaži, kasutades sobivaid tooteid, arvestades küünekatmise tehnoloogiat (küünelakiga lakkimine, geellakkimine jm);
6. katab küüned vastavalt kliendi soovile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Küünetehnik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. järgib hügieeninõudeid, lähtudes sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“;
2. loob turvalise, eelarvamustevaba ja mugava õhkkonna; suhtleb professionaalselt, kuulates klienti ja hoides informatsiooni konfidentsiaalsena; konfliktsituatsiooni ilmnemisel kaasab vajadusel juhendaja;
3. järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest;
4. kasutab materjale keskkonnasõbralikult;
5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
6. omab teadmisi käte- ja jalgade anatoomiast;
7. omab teoreetilisi teadmisi geel-, kangas- ja akrüültehnoloogiatest;
8. tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-26042018-5.1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.04.2018
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Küünetehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Angela Anton Salong Mereneid OÜ
Triinu Raig T.R Studio OÜ
Mari Sengbusch Glitz OÜ
Pille Opmann Tartu Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist