Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Küünetehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Küünetehnik, tase 4
EN: Nail Technician, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Akrüülitehnoloogia
  • Geelitehnoloogia
  • Kangatehnoloogia
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.04.2018
Kehtib kuni: 12.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Koos küünetehnik, tase 3 kutsestandardi uuendamisega koostati uuesti kutsestandard ka EKR 4. tasemele.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Küünetehniku kutsealal on kaks kutset: küünetehnik, tase 3 ja küünetehnik, tase 4.

Küünetehnik hoolitseb kliendi küünte ja käenaha heaolu eest. Ta kasutab kliendi küünte katmiseks ja pikendamiseks kas geeli-, akrüüli- või kangatehnoloogiat ning värvib ja kaunistab küüned vastavalt kliendi soovile...
. Ta jagab kliendile soovitusi, kuidas hoida küüsi ja käenahka.

Küünetehnik, tase 4 töötab muutuvas olukorras ja töö eeldab pidevat suhtlemist klientidega. Ta juhendab ja korraldab teiste küünetehnikute tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Enda ettevalmistamine tööpäevaks.
3. Desinfektsiooniplaani koostamine.

A.2.2 Klienditeenindus
1. Kontakti loomine.
2. Kliendi soovide väljaselgitamine.
3. Kliendi teenindamine.
4. Hooldustoodete soovitamine.
5. Teeni...
ndussituatsiooni lõpetamine.

A.2.3 Maniküür/kätehooldus
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Kliendi küünekuju korrastamine.
4. Naturaalse küüne parandamine.
5. Küünenaha töötlemine.
6. Käte kreemitamine.
7. Küünte lakkimine.
8. Lisahoolitsuste tegemine.

A.2.4 Küünte katmine/pikendamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Küüneplaadi ettevalmistamine.
4. Küünte katmine/pikendamine.
5. Küünekuju modelleerimine.
6. Lõppviimistluse tegemine.

A.2.5 Küünte hooldamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Vana materjali eemaldamine.
4. Küüneplaadi ettevalmistamine.
5. Küünte katmine/pikendamine.
6. Küünekuju modelleerimine.
7. Lõppviimistluse tegemine.

A.2.6 Geel-, kangas- ja akrüülmaterjali eemaldamine küüntelt
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Vana materjali eemaldamine.
4. Materjalijääkide ühtlustamine.
5. Klassikalise maniküüri tegemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Juhendamine ja juhtimine
1. Väiksema kogemusega kolleegide juhendamine.
2. Salongi reklaamimine.
3. Salongiteenuste broneerimine.
4. Teenuste hindade kujundamine.
5. Personalitöö korraldamine.
6. Varustamine.

A.2.8 Pediküür
1. Käte ja jalgade puhastamine.
2. Jalgade ja varb...
aküünte seisundi hindamine ja analüüsimine.
3. Küünte lõikamine/viilime ja kujundamine.
4. Nahapaksendite eemaldamine.
5. Jalgade koorimine, kreemitamine ja masseerimine.
6. Küünte katmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Küünetehnik töötab sundasendis. Tööaeg on paindlik. Küünetehnik puutub oma töös kokku kunstmaterjali töötlemisest tekkinud tolmuga ja mitmesuguste kemikaalidega, mis võivad põhjustada allergiaid nii sisse hingamisel kui ka nahale ja/või silma sattudes. Töö on täpsust nõudev, mürarikas, pingeline nin...g tervist kahjustav (sh kutsehaigused).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Küünetehniku töövahendid on erinevad naha- ja küünehooldusvahendid ning erinevad küünekatmisvahendid, vajalik aparatuur, abi- ja isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööülesanded eeldavad loomingulist suhtumist töösse, püsivust, head suhtlemisoskust, empaatiavõimet, vastutust oma töö tulemuste eest, pingetaluvust, rutiinitaluvust. Oluline on käeline osavus, liigutuste täpsus ja kiirus. Küünetehniku töö nõuab pidevat enesetäiendamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Küünetehnikuks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Küünetehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Küünetehnik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1- B.2.6 ja läbiva kompetentsi B.2.9 tõendamine

Kutse on spetsialiseerumispõhine. Spetsialiseerumine toimub vastavalt tehnoloogiale – geelitehnoloogiale, kangatehnoloogiale ja akrüülitehnoloogiale. Kompetentside hinda...
mine toimub vastavalt valitud spetsialiseerumise valdkonnale.

Lisaks on võimalik tõendada valitavad kompetentsid B.2.7. – B.2.8.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab töökoha ette, lähtudes sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“.
2. Valmistab ennast tööpäevaks ette, kasutades isikukaitsevahendeid (tööriided, kindad, tolmumask, vajadusel kaitseprillid jne).
3. Koostab hügieeniplaani, lähtudes toodetest, mida kasutatakse salongis, ja järgib seda.
B.2.2 Klienditeenindus 3

Tegevusnäitajad:
1. loob positiivse kontakti, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;
2. selgitab välja kliendi soovi ja ootuse teenuse osas ning soovitab kliendile sobiva teenuse kliendi enesetunnet riivamata ning lähtudes küünte ning käte seisukorrast;
3. teenindades klienti, annab töökäigust ülevaate;
4. soovitab kliendile hooldustooteid koduseks naha- ja küünehoolduseks, arvestades naha- ja küüne seisukorda;
5. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.
B.2.3 Maniküür/kätehooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. korrastab kliendi küünekuju, arvestades kliendi sooviga ning kasutades sobivaid töövahendeid ja tooteid;
4. parandab vajadusel naturaalse küüne, kasutades ühte parandamise meetodit;
5. töötleb küünenahkasid, arvestades nende seisukorda, kasutades klassikalise maniküüri töövõtteid;
6. kreemitab käed sobivas etapis/arvestades tehnoloogiat ja küünekatmise tehnoloogiat (küünelakiga lakkimine, geellakkimine jm);
7. lakib küüned küünelakiga või geellakiga, lähtudes kliendi soovist;
8. teeb vajadusel täiendavaid lisahoolduseid kätele (mask, koorimine, jm).
B.2.4 Küünte katmine/pikendamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga 4

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. eemaldab küüneplaadilt küünenaha, kasutades elektriviili;
4. katab/pikendab/parandab küüned, kasutades valitud tehnoloogiat;
5. modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb küünevalli vabaserva aluse;
6. katab küüned värviga või teeb prantsuse maniküüri, arvestades värviteooria põhitõdesid ning kasutades sobivat tehnoloogiat, kaunistab kliendi küüned (Nailart) ning viimistleb küüned kattegeeli või -lakiga.
B.2.5 Küünte hooldamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga 4

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. eemaldab vana materjali kasutades küüneviili/elektriviili või sobivat eemaldamiseks mõeldud toodet;
4. valmistab küüneplaadi ette, töödeldes küünevallid, eemaldades küüneplaadilt küünenaha, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid;
5. katab/pikendab küüned, kasutades valitud tehnoloogiat;
6. modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb küünevalli vabaserva aluse;
7. katab küüned värviga või teeb prantsuse maniküüri, arvestades värviteooria põhitõdesid ning kasutades sobivat tehnoloogiat, kaunistab kliendi küüned (Nailart) ning viimistleb küüned kattegeeli või -lakiga.
B.2.6 Geel-, kangas- ja akrüülmaterjali eemaldamine küünelt 4

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. eemaldab vana materjali kasutades küüneviili/elektriviili või sobivat eemaldamiseks mõeldud toodet;
4. ühtlustab küüneplaadile jäänud materjali jäägid poleeriga, kahjustamata küüneplaati;
5. teeb klassikalise maniküüri.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Geelitehnoloogia
 
Kangatehnoloogia
 
Akrüülitehnoloogia

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavad kompetentsid B.2.7. – B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab väiksema kogemusega kolleege, sh praktikante, pakub abi tekkinud probleemide lahendamisel; jälgib juhendatava tööd ja annab selle kohta tagasisidet;
2. reklaamib salongi ja salongis pakutavaid teenuseid, lähtudes salongi kontseptsioonist;
3. korraldab salongiteenuste aegade broneerimise, lähtudes protseduuride ajakulust ja töögraafikust;
4. kujundab teenuste hinnad, lähtudes sisseostuhindadest, tegevuskuludest ja turusituatsioonist;
5. koostab töö- ja puhkusegraafikuid, lähtudes õigusaktidest ja salongi vajadustest; selgitab välja töötajate koolitusvajaduse ja organiseerib töötajate koolitamise;
6. organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise.
B.2.8 Pediküür 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab enda käed ja kasutab isikukaitse vahendeid, puhastab ja leotab kliendi jalad enne hooldust;
2. hindab visuaalselt jalgade ja varbaküünte üldist seisundit; võimalike küünte- ja nahahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde;
3. lõikab ja viilib küüsi, arvestades varba- ja naturaalse küüne kujuga, tagades korrektse lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutab jalahoolduseks ettenähtud töövahendeid ja tooteid;
4. eemaldab nahapaksendid, kasutades sobivaid töövahendeid;
5. koorib, kreemitab ja teeb klassikalist jalamassaaži, kasutades sobivaid tooteid, arvestades küünekatmise tehnoloogiat (küünelakiga lakkimine, geellakkimine jm);
6. katab küüned vastavalt kliendi soovile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Küünetehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib hügieeninõudeid, lähtudes sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“;
2. loob turvalise, eelarvamustevaba ja mugava õhkkonna; suhtleb professionaalselt, kuulates klienti ja hoides informatsiooni konfidentsiaalsena; lahendab konfliktsituatsioonid;
3. järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest;
4. kasutab materjale keskkonnasõbralikult;
5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
6. omab teadmisi käte-, jalgade- ja küünte anatoomiast;
7. tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid;
8. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamisskaala (lisa 1) tasemele "Iseseisev kasutaja".
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-26042018-5.1.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.04.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Küünetehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Angela Anton Salong Mereneid OÜ
Triinu Raig T.R Studio OÜ
Mari Sengbusch Glitz OÜ
Pille Opmann Tartu Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist