Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: CNC metallilõikepingi operaator, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: CNC metallilõikepingi operaator, tase 4
EN: CNC milling machine operator EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • CNC freespingi operaator, tase 4
  • CNC treipingi operaator, tase 4
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.04.2020
Kehtib kuni: 16.04.2025
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- varasem kutsenimetus metallilõikepinkidel töötaja, tase 4 on asendatud täpsema ja töö funktsionaalsust esitava kutsenimetusega;
- lisatati struktuuri juhtprogrammide koostamine;
- varasemalt eraldi loetletud teadmised seostati tegevusnäitajatega;
- lisatud kaasaegsed infotehnoloogia ja seadistamisega seotud kompetentsid;
- kompetentside kirjeldamisel kasutati rahvusvahelist projekti 4CHANGE materjali.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus CNC freespingi operaator 245642 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.06.2023 Avatud
2 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool CNC freespingi operaator 223591 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.04.2022 Avatud
3 Tallinna Tööstushariduskeskus CNC freespingi operaator 201107 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.05.2018 Avatud
4 Tallinna Tööstushariduskeskus CNC freespingi operaator 223863 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.06.2021 Avatud
5 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus CNC freespingi operaator 222182 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.05.2021 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž CNC metallilõikepingi operaator 218093 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.11.2020 Avatud
7 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus CNC treipingi operaator 245643 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.06.2023 Avatud
8 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool CNC treipingi operaator 223595 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.04.2022 Avatud
9 Tallinna Tööstushariduskeskus CNC treipingi operaator 201106 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.05.2018 Avatud
10 Tallinna Tööstushariduskeskus CNC treipingi operaator 223862 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.06.2021 Avatud
11 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus CNC treipingi operaator 222183 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.05.2021 Avatud
12 Tallinna Tööstushariduskeskus Keevitus ja metallitööd 223845 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 11.06.2021 Avatud
13 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 223742 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
14 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 219866 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
15 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitus- ja metallitööd 219865 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
16 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitus- ja metallitööd 221842 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
17 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitus- ja metallitööd 207738 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
18 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Keevitus- ja metallitööd 220522 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
19 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevituse- ja metallitööd 214748 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
20 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Metallilõikepinkidel töötaja 194085 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.12.2023 Avatud
21 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Metallilõikepinkidel töötaja 157369 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
22 Rakvere Ametikool Metallilõikepinkidel töötaja 214354 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 31.12.2023 Avatud
23 Tallinna Tööstushariduskeskus Metallilõikepinkidel töötaja 155078 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.12.2023 Avatud
24 Tallinna Tööstushariduskeskus Metallilõikepinkidel töötaja 186217 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
25 Tartu Rakenduslik Kolledž Metallilõikepinkidel töötaja 152023 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
26 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Metallilõikepinkidel töötaja 151629 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
27 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine freesija) 134217 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 31.12.2023 Avatud
28 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 134298 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 31.12.2023 Avatud
29 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ-freespingil) 134817 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 31.12.2023 Avatud
30 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ-treipingil) 134818 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 31.12.2023 Avatud
31 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega freesija) 152258 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
32 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega treial) 152257 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme CNC metallilõikepingi operaator töötleb joonise ja juhtprogrammi järgi mitmesuguste kujupindadega masinaehituslikke detaile ja detailide elemente arv- ja käsijuhtimisega trei- või freespingil.
Tööülesanded on seotud metallilõikepingi opereerimisega: ettevalmistamine, käivitamine, seadist...
amine, jälgimine, perioodiline hooldus ja detailide töötlemine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile.
Töö eeldab CNC lõikepingi juhtprogrammi koostamist ja juhtseadmesse edastamist.
Operaator töötab iseseisvalt või meeskonnas.
Töös on oluline täpsus, kontsentreerumisvõime ja üksikasjade märkamise oskus.
Töö võib olla nii rutiinse kui vahelduva iseloomuga. Töökeskkonnas esineb müra- ja tolmu. Kasutatavad kemikaalid võivad põhjustada allergiat.
Tööpingil töötamine võib tekitada sundasendist tingitud vaevusi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö ettevalmistamine.
A.2.2 Ohutusnõuete järgimine.
A.2.3 Regulaarsed hooldustööd.
A.2.4 Käsitsi NC koodis juhtprogrammi koostamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC freespingil.
A.2.6 Detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC treipingil.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
CNC metallilõikepingi operaator on läbinud erialase kutseõppe. Kutseoskused võivad olla omandatud ka töö käigus ja erialastel koolituskursustel õppides.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
4. taseme CNC metallilõikepingi operaatori kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskuste kompetents B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.4 ja vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents:
detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC freespingil (B.3.5) või detailide töötlemine käsijuhtim...
isega ja CNC treipingil (B.3.6).
Loe edasi
Peida
B.2 CNC metallilõikepingi operaator, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala nõuetest;
2. osaleb meeskonnatöös, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
3. suhtleb kaastöötajatega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
4. kasutab võimalusi enesetä...
iendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga;
5. kasutab inglise keelt erialase teabe lugemiseks tasemel A2, vt lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused;
6. kasutab oma töös digioskusi infotöötluse ja kommunikatsiooni osas vähemalt iseseisva kasutaja tasemel ning ohutuse ja probleemilahenduse osas vähemalt algtasemel kasutaja tasemel, vt lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. leiab tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande täitmiseks vajaliku teabe;
2. kontrollib tooriku vastavust tööjoonisele kasutades mõõtevahendeid;
3. kontrollib enne tööpingi käivitamist tööpingi korrasolekut visuaalse vaatluse teel;
4. valib tööülesandele vastavad rakised ja lõikeinstrumendid, veendub nende korrasolekus;
5. töö ettevalmistamisel tugineb järgmistele teadmistele:
a) tehniline joonestamine;
b) mõõtmestamine ja tolereerimine;
c) tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;
d) materjaliõpetus: metalsed ja mittemetalsed materjalid, nende erinevused, füüsikalised ja mehaanilised omadused, materjalide tähised;
e) lõiketeooria;
f) universaal- ja erirakised, lõikeinstrumendid;
g) CNC ja käsijuhtimisega metallilõikepinkide üldehitus ja tehnilised võimalused.
B.3.2 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib seadmete kasutamise turvameetmeid, kemikaalide käsitsemise ja jäätmete kogumise ohutusnõudeid;
2. seab valmis tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, hoiab selle korras;
3. kasutab ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid vältimaks õnnetusi ja riske tervisele, kontrollib ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.3.3 Regulaarsed hooldustööd 4

Tegevusnäitajad:
1. korrastab ja puhastab regulaarselt metalllõikepinke vastavalt juhenditele;
2. tuvastab ja registreerib tehnilised probleemid ( rikkele viitavad märgid, veateated) ning teavitab nendest oma vahetut juhti.
B.3.4 Käsitsi NC koodis juhtprogrammi koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab käsitsi NC koodis detaili töötlemise juhtprogrammi või muudab olemasolevat juhtprogrammi, järgib juhtprogrammide koostamise põhimõtteid;
2. kontrollib juhtprogrammi toimimist, kasutades sobivat kontrolli meetodit;
3. edastab juhtprogrammi CNC metalllõikepingi juhtseadmesse võrgu PC-st või andmekandjal.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav tõendada vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents: detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC freespingil (B.3.5) või detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC treipingil (B.3.6).
CNC freespingi operaator, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC freespingil 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab lõikeinstrumentide korrektsioonid (pikkus, läbimõõt) ja sisestab need tööpinki;
2. kontrollib sobiva kontrollimeetodiga (nt dry run) juhtprogrammi toimimist CNC freespingis, viib sisse vajalikud muudatused;
3. töötleb detaile CNC freespingil vastavalt ISO standardi DIN ISO 286-1 (1990-11) tolerantsijärgu IT 7 nõuetele;
4. töötleb detaile käsijuhtimisega freespingil vastavalt ISO standardi DIN ISO 286-1 (1990-11) vähemalt tolerantsijärgu IT10 nõuetele;
5. jälgib ja optimeerib tehnoloogilist tööprotsessi, muutes vajadusel detailide töötlemisrežiime või teavitab vastutavat isikut, teeb juhiste alusel parameetrite muudatuse;
6. kontrollib töödeldud detaili vastavust tehnilisele dokumentatsioonile, kasutades vajalikke mõõtevahendeid (nihikud, kruvikud, etalondetailid, kaliibrid jm);
7. järeltöötleb (sh eemaldab kraatid) ja puhastab valmisdetailid;
8. ladustab valmis detailid neid vigastamata järgmiseks operatsiooniks.
 
CNC treipingi operaator, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC treipingil 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab lõikeinstrumentide korrektsioonid (pikkus, läbimõõt) ja sisestab need tööpinki;
2. kontrollib sobiva kontrollimeetodiga (nt dry run) juhtprogrammi toimimist CNC treipingis, viib sisse vajalikud muudatused;
3. töötleb detaile käsijuhtimisega treipingil vastavalt ISO standardi DIN ISO 286-1 (1990-11) vähemalt tolerantsijärgu IT10 nõuetele;
4. töötleb detaile CNC treipingil vastavalt ISO standardi DIN ISO 286-1 (1990-11) tolerantsijärgu IT 7 nõuetele;
5. jälgib ja optimeerib tehnoloogilist tööprotsessi, muutes vajadusel detailide töötlemisrežiime või teavitab vastutavat isikut, teeb juhiste alusel parameetrite muudatuse;
6. kontrollib töödeldud detaili vastavust tehnilisele dokumentatsioonile, kasutades vajalikke mõõtevahendeid (nihikud, kruvikud, etalondetailid, kaliibrid jm);
7. järeltöötleb (sh eemaldab kraatid) ja puhastab valmisdetailid;
8. ladustab valmis detailid neid vigastamata järgmiseks operatsiooniks.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-17042020-01/8k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2020
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Metallilõikepinkidel töötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Märk AS Norma
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Enn Helemäe Tallinna Mehaanikakool
Andres Pählapuu Hissmekano Eesti OÜ
Kristo Kaugija Radius Machining
Alvar Sass Harju Elekter
Allar Aidma Favor AS
Peeter Sekavin Demek CNC
Henri Tabri Aider OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist