Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsesüsteemi klassifikaator
Nimetus
EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Elektri, sooja- ja gaasivarustus
Biogaasijaama operaator
Elektrituulikute tehnik
Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja
1. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4 (kehtib kuni 13.03.2027)
     Kehtivuse kaotanud kutsestandardid (5)
Soojusseadmete käitaja
Elektritöö ja automaatika
Inseneeria (energeetika)
Keskkonnaala
Külmatehnika
HARIDUS JA KULTUUR
IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
TEENINDUS
TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
TERVIS JA HEAOLU
TRANSPORT JA LOGISTIKA
VARA- JA ISIKUKAITSE
ÄRINDUS, HALDUS
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist