Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsesüsteemi klassifikaator
Nimetus
EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
HARIDUS JA KULTUUR
IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
TEENINDUS
TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
TERVIS JA HEAOLU
Farmaatsia
Füsioteraapia
Hambaravi
Kõneravi
Laboratoorne analüüs
Lapsehoiuteenus
Loodusravi ja täiendmeditsiin
Massaažiteenused
Optomeetria
Parameditsiin
Podoloogia
Psühholoogia
Radioloogiateenindus
Rahvatervis
Rehabilitatsioonitöö
Sotsiaalhooldus
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Tegevusteraapia
Tervishoiu abiteenused
Operatsioonitoatehnik
Sterilisatasioonitehnik
Tervishoiusekretär
1. Tervishoiusekretär, tase 5 (kehtib kuni 28.04.2026)
Tervishoiu juhtimine
Töötervishoid
Õendus
Ämmaemandus
TRANSPORT JA LOGISTIKA
VARA- JA ISIKUKAITSE
ÄRINDUS, HALDUS
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist