Kutsekoda

Koolilõpudokumendile kantud kutse E002986

Nimi: Triinu Pirk

Sünniaeg: 18.05.1992

Kutsenimetus: Logopeed, tase 7

Kutsestandard: Logopeed, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Hariduslik kvalifikatsioon: haridusteaduse magister (logopeedia)

Väljastaja: Tartu Ülikool

Kehtib alates: 03.02.2017

Kehtib kuni: tähtajatu

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 16.04.2024 21:26
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee