Kutsekoda

Koolilõpudokumendile kantud kutse E003388

Nimi: Hanna Kalajas

Sünniaeg: 09.07.1989

Kutsenimetus: Füsioterapeut, tase 7

Kutsestandard: Füsioterapeut, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Hariduslik kvalifikatsioon: terviseteaduse magister (füsioteraapia)

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Tartu Ülikool

Kehtib alates: 19.06.2017

Kehtib kuni: tähtajatu

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 11.04.2021 12:51
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee