Kutsekoda

Kutsetunnistus 143843

Nimi: Erkki Seinre

Sünniaeg: 17.10.1984

Kutsenimetus: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

Kutsestandard: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Valitud kompetentsid:
  • Sisekliima tagamise süsteemi projekteerimine

Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit

Kehtib alates: 17.04.2019

Kehtib kuni: 16.04.2026

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 07.12.2023 22:14
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee