Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Eesti Ehitusinseneride Liit
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Eesti Ehitusinseneride Liit
Tüüp: Kutse andja
Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
Kodulehekülg: www.ehitusinsener.ee
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Liia Kuljanova +372 53 031 074 kutsetaotlus@ehitusinsener.ee
2 Tiia Ruben +372 6604 524 info@ehitusinsener.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsed 06.12.2018 05.12.2023
Näita/peida aegunud õigused
2 Teedeehituse inseneeria kutsed 06.12.2013 05.12.2018
3 Üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsed 06.12.2013 05.12.2018
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 18.12.2021 19.12.2019 05.12.2023
2 Volitatud automaatikainsener, tase 8 18.12.2021 19.12.2019 05.12.2023
3 Ehitusinsener, tase 6 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
4 Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
5 Volitatud ehitusinsener, tase 8 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
6 Hüdrotehnikainsener, tase 6 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
7 Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
8 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
9 Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
10 Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
11 Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
12 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
13 Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
14 Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 28.11.2023 06.12.2018 05.12.2023
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 03.11.2020 Kutse andmise kord üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele
2 03.11.2020 Lisa 1 Üldehitusinseneri kutse taotlemise eeldused
3 03.11.2020 Lisa 2 Kütte-, ventilatsiooni ja jahutuseinseneri kutse taotlemise eeldused
4 03.11.2020 Lisa 3 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutse taotlemise eeldused
5 03.11.2020 Lisa 4 Hüdrotehnikainseneri kutse taotlemise eeldused
6 03.11.2020 Lisa 5 Ehitusautomaatika inseneri kutse taotluse eeldused
7 03.11.2020 Lisa 6 Taotleja töökogemuse arvestamine
8 03.11.2020 Lisa 7 Täiendusõppe punktide arvestamise juhend
Kutseeksami tasu
# Kutse Märkused Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu
1 Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
2 Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
3 Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
4 Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
5 Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
6 Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
7 Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
8 Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
9 Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
10 Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
11 Ehitusinsener, tase 6 baashind (ühe ametialaga) 378.00 EUR 300.00 EUR
12 Ehitusinsener, tase 6 iga lisanduv ametiala 36.00 EUR 36.00 EUR
13 Hüdrotehnikainsener, tase 6 baashind (ühe ametialaga) 378.00 EUR 300.00 EUR
14 Hüdrotehnikainsener, tase 6 iga lisanduv ametiala 36.00 EUR 36.00 EUR
15 Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 baashind (ühe ametialaga) 378.00 EUR 300.00 EUR
16 Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 iga lisanduv ametiala 36.00 EUR 36.00 EUR
17 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 baashind (ühe ametialaga) 378.00 EUR 300.00 EUR
18 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 iga lisanduv ametiala 36.00 EUR 36.00 EUR
19 Volitatud automaatikainsener, tase 8 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
20 Volitatud automaatikainsener, tase 8 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
21 Volitatud ehitusinsener, tase 8 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
22 Volitatud ehitusinsener, tase 8 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
23 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
24 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
25 Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
26 Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
27 Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 baashind (ühe ametialaga) 660.00 EUR 456.00 EUR
28 Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 iga lisanduv ametiala 54.00 EUR 54.00 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutsekomisjon
1.1 Heiki Meos Eesti Ehitusinseneride Liit kutsekomisjoni esimees
1.2 Aleksander Grünstam automaatika kutsekomisjoni liige
1.3 Andres Hirve (asendusliige) üldehitus kutsekomisjoni liige
1.4 Andres Piirsalu (asendusliige) veevarustus ja kanalisatsioon kutsekomisjoni liige
1.5 Anti Hamburg Tallinna Tehnikakõrgkool kutsekomisjoni liige
1.6 Ants Raja (asendusliige) üldehitus kutsekomisjoni liige
1.7 Erkki Suurorg üldehitus kutsekomisjoni liige
1.8 Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit kutsekomisjoni liige
1.9 Indrek Sandberg (asendusliige) üldehitus kutsekomisjoni liige
1.10 Johannes Pello Tallinna Tehnikaülikool kutsekomisjoni liige
1.11 Kati Tamtik Tehnilise Järelevalve Amet kutsekomisjoni liige
1.12 Madis Maddison Veevarustus ja kanalisatsioon kutsekomisjoni liige
1.13 Marti Sein Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
1.14 Peeter Parre küte, ventilatsioon ja jahutus kutsekomisjoni liige
1.15 Raimo Jaaksoo üldehitus kutsekomisjoni liige
1.16 Tanel Seppel üldehitus kutsekomisjoni liige
1.17 Teet Tark (asendusliige) sisekliima tagamise süsteem (KVJ) kutsekomisjoni liige
1.18 Tiit Karri (asendusliige) üldehitus kutsekomisjoni liige
1.19 Toomas Tamm Hüdrotehnika kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist