Kutsekoda

Koolilõpudokumendile kantud kutse E006998

Nimi: Triinu Tints

Sünniaeg: 23.12.1986

Kutsenimetus: Kutseõpetaja, tase 7

Kutsestandard: Kutseõpetaja, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Hariduslik kvalifikatsioon: Kutseõpetaja (kood 135197)

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Tallinna Ülikool

Kehtib alates: 05.06.2019

Kehtib kuni: tähtajatu

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 13.06.2024 04:23
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee