Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Tallinna Ülikool
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Tallinna Ülikool
Tüüp: Kutse andja
Koolilõpu kutse andja
Aadress: Uus-Sadama 5-436
Kodulehekülg: https://www.tlu.ee/hti/instituut/kutseopetaja-kutse
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Kutseõpetaja kutsed Sirje Ideon 61 99 527 sirje.ideon@tlu.ee
2 Õpetaja kutsed Anne Vare 6409131 oppeosakond@tlu.ee
3 Sotsiaalpedagoogi kutse Marje Lepanen 5297925 marjele@tlu.ee
4 Tantsuspetsialisti kutsed Lina Žuravskaja 6199928 lina.zuravskaja@tlu.ee
5 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsed Katrin Karu 5064498 katrin.karu@tlu.ee
6 Täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutsed Larissa Jõgi 5040307 larissa.jogi@tlu.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Eripedagoog, tase 7 kutse andmise õigus Eripedagoog-nõustaja; peaeriala: eripedagoog (al. 01.07.2021 Eripedagoogika) magistriõppe õppekava (EHISe kood 1666) lõpetajatele. 10.12.2020 tähtajatu
2 Noorsootöötaja, tase 7 kutse andmise õigus noorsootöö korralduse õppekava (EHISe kood 136597) lõpetajatele. 28.04.2020 tähtajatu
3 Õpetaja, tase 6 ja õpetaja, tase 7 kutse andmise õiguse laiendamine valitavate kompetentside „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine“ ning „Digipedagoogika rakendamine“ osas õpetajaõppe õppekavade klassiõpetaja (EHISe kood 1514), alushariduse pedagoog (EHISe kood 1541), töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (EHISe kood 1623), käsitöö ja kodunduse õpetaja (EHISe kood 1631), matemaatikaõpetaja (EHISe kood 1632), mitme aine õpetaja (EHISe kood 1634), informaatikaõpetaja (EHISe kood 1636), vene keele ja kirjanduse õpetaja (EHISe kood 1646), ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, (EHISe kood 1654), eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EHISe kood 1657), alushariduse pedagoog (EHISe kood 1660), kehakultuuri õpetaja (EHISe kood 1737), gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (EHISe kood 136077), kunstiõpetaja (EHISe kood 144342), muusikaõpetaja (EHISe kood 144344), võõrkeeleõpetaja (EHISe kood 145117), tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (EHISe kood 164237) lõpetajatele. 28.04.2020 tähtajatu
4 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 andragoogika bakalaureuseõppe õppekava (EHISe kood 1544) ja täiskasvanute koolitaja, tase 7 andragoogika magistriõppe õppekava (EHISe kood 1665) 10.06.2019 tähtajatu
5 Noorsootöötaja, tase 6 kutse andmise õigus noorsootöö rakenduskõrghariduse õppekava (EHISe kood 115677) lõpetajatele 17.04.2019 tähtajatu
6 Tantsuspetsialist, tase 6 koreograafia bakalaureuseõppe õppekava (EHISe kood 1558) ja tantsuspetsialist, tase 7 koreograafia magistriõppe õppekava (EHISe kood 1670) 10.04.2019 tähtajatu
7 Õpetaja, tase 7 magistriõppe õppekavad alushariduse pedagoog (EHISe kood 1660) ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (EHISe kood 164237) 07.11.2018 tähtajatu
8 Õpetaja, tase 7 magistriõppe õppekavad muusikaõpetaja (EHISe kood 144344), kunstiõpetaja (EHISe kood 144342), võõrkeeleõpetaja (EHISe kood 145117) 01.01.2018 tähtajatu
9 Sotsiaalpedagoog, tase 6; sotsiaalpedagoogika õppekava, EHIS-e kood 81620 15.11.2017 tähtajatu
10 Kutseõpetaja kutsed 25.04.2017 24.04.2022
11 Õpetaja, tase 6 õppekava alushariduse pedagoog EHISe koodiga 1541 ja õpetaja, tase 7 õppekavade ja vastavate EHISe koodidega: klassiõpetaja-1514, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja-1654, bioloogiaõpetaja-1656, eesti keele ja kirjanduse õpetaja-1657, eesti keele kui teise keele õpetaja-1658, füüsikaõpetaja-1659, geograafiaõpetaja-1711, gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja-136077, informaatika õpetaja, kooli infojuht-1636, inglise keele õpetaja-1637, kehakultuuri õpetaja-1737, kunstiõpetaja-1639, käsitöö ja kodunduse õpetaja-1631, matemaatikaõpetaja-1632, mitme aine õpetaja-1634, muusikaõpetaja-1648, prantsuse keele õpetaja-1649, põhikooli loodus- ja täppisteaduste ainete õpetaja-126197, saksa keele õpetaja-1652, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja-1623, vene keele ja kirjanduse õpetaja-1646 kutse andmise õigus. 11.11.2015 tähtajatu
12 Kutseõpetaja, tase 6 kutsepedagoogika bakalaureuse õppekava ja kutseõpetaja, tase 7 kutseõpetaja magistriõppe õppekava lõpetajatele 10.12.2014 tähtajatu
Näita/peida aegunud õigused
13 Kutseõpetaja kutsed 16.05.2012 24.04.2017
14 Kutseõpetaja IV (EKR tase 6) ja kutseõpetaja V (EKR 7) esmase kutse kutse andja 16.05.2012 09.12.2014
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Eripedagoog, tase 7 17.04.2023 10.12.2020 tähtajatu
2 Kutseõpetaja, tase 5 31.12.2025 01.01.2021 24.04.2022
3 Kutseõpetaja, tase 6 31.12.2025 01.01.2021 tähtajatu
4 Kutseõpetaja, tase 6 31.12.2025 01.01.2021 24.04.2022
5 Kutseõpetaja, tase 7 31.12.2025 01.01.2021 24.04.2022
6 Kutseõpetaja, tase 7 31.12.2025 01.01.2021 tähtajatu
7 Kutseõpetaja, tase 8 31.12.2025 01.01.2021 24.04.2022
8 Noorsootöötaja, tase 6 14.11.2022 17.04.2019 tähtajatu
9 Noorsootöötaja, tase 7 14.11.2022 28.04.2020 tähtajatu
10 Sotsiaalpedagoog, tase 6 17.04.2023 15.11.2017 tähtajatu
11 Tantsuspetsialist, tase 6 30.06.2023 10.04.2019 tähtajatu
12 Tantsuspetsialist, tase 7 30.06.2023 10.04.2019 tähtajatu
13 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 07.06.2025 08.06.2020 tähtajatu
14 Täiskasvanute koolitaja, tase 7 07.06.2025 08.06.2020 tähtajatu
15 Õpetaja, tase 6 31.12.2024 28.04.2020 tähtajatu
16 Õpetaja, tase 7 31.12.2024 28.04.2020 tähtajatu
Väljastatavad osakutsed
# Osakutse Kutsestandard Kehtib kuni Osakutse väljastamise õigus alates Osakutse väljastamise õigus kuni
1 Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5 Kutseõpetaja, tase 5 31.12.2025 01.01.2021 24.04.2022
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 18.11.2020 Kutseõpetaja kutsete kutse andmise kord
Kutseeksami tasu
# Kutse Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Kutseõpetaja, tase 5 112.00 EUR 79.00 EUR
2 Kutseõpetaja, tase 6 112.00 EUR 79.00 EUR
3 Kutseõpetaja, tase 7 112.00 EUR 79.00 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Eripedagoogi kutsete kutsekomisjon
1.1 Lea Pilme Rakvere Põhikool kutsekomisjoni esimees
1.2 Marge Süld Tallinna Tondi Põhikool kutsekomisjoni aseesimees
1.3 Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liit kutsekomisjoni liige
1.4 Kadi Lukanenok Tallinna Ülikool kutsekomisjoni liige
1.5 Kaie Henk MTÜ Meie Lapsed kutsekomisjoni liige
1.6 Maris Juhkam Tartu Ülikool kutsekomisjoni liige
1.7 Meelika Maila Tartu Kroonuaia Kool kutsekomisjoni liige
1.8 Ruuda Lind Eesti Eripedagoogide Liit; Tallinna Ristiku Põhikool kutsekomisjoni liige
1.9 Sirli Väinsar Tallinna Tondi Põhikool kutsekomisjoni liige
2 Kutsekomisjon täiskasvanute koolitaja kutsetele
2.1 Larissa Jõgi Tallinna Ülikool kutsekomisjoni esimees
2.2 Marvi Remmik Tartu Ülikool kutsekomisjoni aseesimees
2.3 Annaliisa Toom Haridus- ja Teadusministeerium kutsekomisjoni liige
2.4 Ena Drenkhan Eesti Vabaharidusliit kutsekomisjoni liige
2.5 Heiki Kiidli Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium kutsekomisjoni liige
2.6 Jelena Lohmatova Vestifex OÜ kutsekomisjoni liige
2.7 Kaido Vestberg Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit kutsekomisjoni liige
2.8 Külli Meier valdkonna juhtivspetsialist kutsekomisjoni liige
2.9 Merle Lõhmus Tallinna Tehnikaülikool kutsekomisjoni liige
2.10 Sirje Plaks Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras kutsekomisjoni liige
2.11 Ülle Velt Eesti Suhtlemistreenerite Ühing kutsekomisjoni liige
3 Kutseõpetaja kutseala kutsekomisjon
3.1 Sirje Rekkor Tallinna Ülikool kutsekomisjoni esimees
3.2 Meidi Sirk Tallinna Ülikool kutsekomisjoni aseesimees
3.3 Aive Antson Tallinna Teeninduskool kutsekomisjoni liige
3.4 Anne Kersna Kehtna Kutsehariduskeskus kutsekomisjoni liige
3.5 Eneken Juurmann Haridus- ja Teadusministeerium, Õpetajaosakond kutsekomisjoni liige
3.6 Kaie Piiskop Haridus- ja Noorteamet kutsekomisjoni liige
3.7 Karmen Trasberg Tartu Ülikool kutsekomisjoni liige
3.8 Mirje Burmeister Tallinna Tööstushariduskeskus kutsekomisjoni liige
3.9 Reeli Liivik Tallinna Ülikool kutsekomisjoni liige
3.10 Riina Müürsepp Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing; Pärnumaa Kutsehariduskeskus kutsekomisjoni liige
3.11 Riina Veidenbaum Rakvere Gümnaasium kutsekomisjoni liige
3.12 Terje Jaksen Tallinna Ehituskool kutsekomisjoni liige
3.13 Tiia Rüütmann Tallinna Tehnikaülikool kutsekomisjoni liige
3.14 Triin Laasi Tallinna Majanduskool kutsekomisjoni liige
4 Sotsiaalpedagoogi kutsete kutsekomisjon
4.1 Anna-Liisa Blaubrük Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kutsekomisjoni liige
4.2 Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liit kutsekomisjoni liige
4.3 Kristi Kõiv Tartu Ülikool kutsekomisjoni liige
4.4 Kristiine Vahtramäe Eesti Lastevanemate Liit kutsekomisjoni liige
4.5 Merily Tensing-Kruusla Hariduse Tugiteenuste Keskus kutsekomisjoni liige
4.6 Milvi Maiste Haapsalu Linna Algkool kutsekomisjoni liige
4.7 Piret Liba Haridus- ja Teadusministeerium kutsekomisjoni liige
4.8 Svetlana Põdder Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus kutsekomisjoni liige
5 Tantsupsetsialisti kutsete kutsekomisjon
5.1 Anne Tamm-Kivimets Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kutsekomisjoni esimees
5.2 Eve Noormets MTÜ eve stuudio kutsekomisjoni liige
5.3 Heili Lindepuu Tallinna Tantsuteater kutsekomisjoni liige
5.4 Kai Valtna Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia kutsekomisjoni liige
5.5 Leili Väisa Tantsuselts Pärliine kutsekomisjoni liige
5.6 Lii Ainsalu SA Eesti Tantsuagentuur kutsekomisjoni liige
5.7 Mall Noormets Noor Ballett Fouetté kutsekomisjoni liige
5.8 Raido Bergstein Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsekomisjoni liige
5.9 Raido Mägi Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia kutsekomisjoni liige
5.10 Sille Kapper Tallinna Ülikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kutsekomisjoni liige
6 Õpetaja kutsete kutsekomisjon
6.1 Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit kutsekomisjoni esimees
6.2 Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikool kutsekomisjoni aseesimees
6.3 Ene Külanurm Eesti Haridustöötajate Liit kutsekomisjoni liige
6.4 Eneken Juurmann Haridus- ja Teadusministeerium kutsekomisjoni liige
6.5 Evelyn Neudorf Eesti Lasteaednike Liit kutsekomisjoni liige
6.6 Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liit kutsekomisjoni liige
6.7 Ivo Eesmaa Eesti Koolijuhtide Ühendus kutsekomisjoni liige
6.8 Kristiine Vahtramäe Eesti Lastevanemate Liit kutsekomisjoni liige
6.9 Margus Pedaste Tartu Ülikool kutsekomisjoni liige
6.10 Urmas Heinaste Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist