Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Tallinna Ülikool
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Tallinna Ülikool
Tüüp: Kutse andja
Koolilõpu kutse andja
Osakutse andja
Aadress: Uus-Sadama 5-436
Kodulehekülg: https://www.tlu.ee/hti/instituut/kutseopetaja-kutse
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Kutseõpetaja kutsed (6. ja 7. tasemeõpe ja konkursiga valitud kutse andja) Julia Reinman 56 982 777 julia.reinman@tlu.ee
2 Õpetaja kutsed Anne Vare 6409131 oppeosakond@tlu.ee
3 Sotsiaalpedagoogi kutse Mari-Liis Lind 6199 703 mari-​liis.lind@tlu.ee
4 Tantsuspetsialisti kutsed Lina Žuravskaja 6199928 lina.zuravskaja@tlu.ee
5 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsed Katrin Karu 5064498 katrin.karu@tlu.ee
6 Täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutsed Larissa Jõgi 5040307 larissa.jogi@tlu.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Kutseõpetaja kutsed 25.04.2022 24.04.2027
2 Tantsuspetsialist, tase 6 koreograafia bakalaureuseõppe õppekava (EHISe kood 214228) lõpetajatele 06.04.2022 tähtajatu
3 Vanemõpetaja, tase 7 (koos valitava kompetentsiga Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis); magistriõppe õppekava Kaasav haridus (EHISe kood 218264) lõpetajatele 24.11.2021 tähtajatu
4 Eripedagoog, tase 7 kutse andmise õigus Eripedagoog-nõustaja; peaeriala: eripedagoog (al. 01.07.2021 Eripedagoogika) magistriõppe õppekava (EHISe kood 1666) lõpetajatele. 10.12.2020 tähtajatu
5 Noorsootöötaja, tase 7 kutse andmise õigus noorsootöö korralduse õppekava (EHISe kood 136597) lõpetajatele. 28.04.2020 tähtajatu
6 Õpetaja, tase 6 ja õpetaja, tase 7 kutse andmise õiguse laiendamine valitavate kompetentside „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine“ ning „Digipedagoogika rakendamine“ osas õpetajaõppe õppekavade klassiõpetaja (EHISe kood 1514), alushariduse pedagoog (EHISe kood 1541), töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (EHISe kood 1623), käsitöö ja kodunduse õpetaja (EHISe kood 1631), matemaatikaõpetaja (EHISe kood 1632), mitme aine õpetaja (EHISe kood 1634), informaatikaõpetaja (EHISe kood 1636), vene keele ja kirjanduse õpetaja (EHISe kood 1646), ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, (EHISe kood 1654), eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EHISe kood 1657), alushariduse pedagoog (EHISe kood 1660), kehakultuuri õpetaja (EHISe kood 1737), gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (EHISe kood 136077), kunstiõpetaja (EHISe kood 144342), muusikaõpetaja (EHISe kood 144344), võõrkeeleõpetaja (EHISe kood 145117), tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (EHISe kood 164237) lõpetajatele. 28.04.2020 tähtajatu
7 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 andragoogika bakalaureuseõppe õppekava (EHISe kood 1544) ja täiskasvanute koolitaja, tase 7 andragoogika magistriõppe õppekava (EHISe kood 1665) 10.06.2019 tähtajatu
8 Noorsootöötaja, tase 6 kutse andmise õigus noorsootöö rakenduskõrghariduse õppekava (EHISe kood 115677) lõpetajatele 17.04.2019 tähtajatu
9 Tantsuspetsialist, tase 6 koreograafia bakalaureuseõppe õppekava (EHISe kood 1558) ja tantsuspetsialist, tase 7 koreograafia magistriõppe õppekava (EHISe kood 1670) 10.04.2019 tähtajatu
10 Õpetaja, tase 7 magistriõppe õppekavad alushariduse pedagoog (EHISe kood 1660) ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (EHISe kood 164237) 07.11.2018 tähtajatu
11 Õpetaja, tase 7 magistriõppe õppekavad muusikaõpetaja (EHISe kood 144344), kunstiõpetaja (EHISe kood 144342), võõrkeeleõpetaja (EHISe kood 145117) 01.01.2018 tähtajatu
12 Sotsiaalpedagoog, tase 6; sotsiaalpedagoogika õppekava, EHIS-e kood 81620 15.11.2017 tähtajatu
13 Õpetaja, tase 6 õppekava alushariduse pedagoog EHISe koodiga 1541 ja õpetaja, tase 7 õppekavade ja vastavate EHISe koodidega: klassiõpetaja-1514, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja-1654, bioloogiaõpetaja-1656, eesti keele ja kirjanduse õpetaja-1657, eesti keele kui teise keele õpetaja-1658, füüsikaõpetaja-1659, geograafiaõpetaja-1711, gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja-136077, informaatika õpetaja, kooli infojuht-1636, inglise keele õpetaja-1637, kehakultuuri õpetaja-1737, kunstiõpetaja-1639, käsitöö ja kodunduse õpetaja-1631, matemaatikaõpetaja-1632, mitme aine õpetaja-1634, muusikaõpetaja-1648, prantsuse keele õpetaja-1649, põhikooli loodus- ja täppisteaduste ainete õpetaja-126197, saksa keele õpetaja-1652, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja-1623, vene keele ja kirjanduse õpetaja-1646 kutse andmise õigus. 11.11.2015 tähtajatu
14 Kutseõpetaja, tase 6 kutsepedagoogika bakalaureuse õppekava ja kutseõpetaja, tase 7 kutseõpetaja magistriõppe õppekava lõpetajatele 10.12.2014 tähtajatu
Näita/peida aegunud õigused
15 Kutseõpetaja kutsed 25.04.2017 24.04.2022
16 Kutseõpetaja kutsed 16.05.2012 24.04.2017
17 Kutseõpetaja IV (EKR tase 6) ja kutseõpetaja V (EKR 7) esmase kutse kutse andja 16.05.2012 09.12.2014
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Eripedagoog, tase 7 31.12.2028 01.01.2024 tähtajatu
2 Kutseõpetaja, tase 5 31.12.2025 25.04.2022 24.04.2027
3 Kutseõpetaja, tase 6 31.12.2025 01.01.2021 tähtajatu
4 Kutseõpetaja, tase 6 31.12.2025 25.04.2022 24.04.2027
5 Kutseõpetaja, tase 7 31.12.2025 01.01.2021 tähtajatu
6 Kutseõpetaja, tase 7 31.12.2025 25.04.2022 24.04.2027
7 Kutseõpetaja, tase 8 31.12.2025 25.04.2022 24.04.2027
8 Noorsootöötaja, tase 6 31.12.2028 01.01.2024 tähtajatu
9 Noorsootööjuht, tase 7 31.12.2028 01.01.2024 tähtajatu
10 Sotsiaalpedagoog, tase 6 31.12.2028 01.01.2024 tähtajatu
11 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 07.06.2025 08.06.2020 tähtajatu
12 Täiskasvanute koolitaja, tase 7 07.06.2025 08.06.2020 tähtajatu
13 Õpetaja, tase 6 31.12.2024 28.04.2020 tähtajatu
14 Õpetaja, tase 7 31.12.2024 28.04.2020 tähtajatu
15 Vanemõpetaja, tase 7 31.12.2024 24.11.2021 tähtajatu
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsed
16 Tantsuspetsialist, tase 6 30.06.2024 19.04.2023 tähtajatu
17 Tantsuspetsialist, tase 7 30.06.2024 19.04.2023 tähtajatu
Väljastatavad osakutsed
# Osakutse Kutsestandard Kehtib kuni Osakutse väljastamise õigus alates Osakutse väljastamise õigus kuni
1 Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5 Kutseõpetaja, tase 5 31.12.2025 25.04.2022 24.04.2027
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 20.04.2022 Kutseõpetaja kutsete andmise kord
Kutseeksami tasu
# Kutse Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Kutseõpetaja, tase 5 174.46 EUR 117.12 EUR
2 Kutseõpetaja, tase 6 174.46 EUR 117.12 EUR
3 Kutseõpetaja, tase 7 174.46 EUR 117.12 EUR
4 Kutseõpetaja, tase 8 174.46 EUR 117.12 EUR
# Osakutse Kutsestandard Osakutse tasu Osakutse taastõendamise tasu
1 Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5 Kutseõpetaja, tase 5 174.46 EUR 117.12 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Kutseõpetaja kutsete kutsekomisjon
1.1 Aive Antson Tallinna Teeninduskool kutsekomisjoni liige
1.2 Anne Kersna Kehtna Kutsehariduskeskus kutsekomisjoni liige
1.3 Eneken Juurmann Haridus- ja Teadusministeerium kutsekomisjoni liige
1.4 Helen Raid Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Tallinna Majanduskool kutsekomisjoni liige
1.5 Jane Kallion Haridus- ja Teadusministeerium kutsekomisjoni liige
1.6 Kaie Piiskop Haridus- ja Noorteamet kutsekomisjoni liige
1.7 Karmen Trasberg Tartu Ülikool kutsekomisjoni liige
1.8 Kuno Rooba Rakvere Ametikool kutsekomisjoni liige
1.9 Meidi Sirk Tallinna Ülikool kutsekomisjoni liige
1.10 Mirje Burmeister Tallinna Tööstushariduskeskus kutsekomisjoni liige
1.11 Reeli Liivik Tallinna Polütehnikum, Tallinna Ülikool kutsekomisjoni liige
1.12 Riina Naagel Tallinna Ülikool kutsekomisjoni liige
1.13 Sirje Rekkor Tallinna Ülikool kutsekomisjoni liige
1.14 Terje Jaksen Tallinna Ehituskool kutsekomisjoni liige
1.15 Tiia Rüütmann Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist