Kutsekoda

Kutsetunnistus 154792

Nimi: Madis Upan

Sünniaeg: 19.10.1989

Kutsenimetus: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

Kutsestandard: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Valitud kompetentsid:
  • Sisekliima tagamise süsteemi projekteerimine

Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit

Kehtib alates: 19.02.2020

Kehtib kuni: 18.02.2027

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 24.02.2021 19:56
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee