Kutsekoda

Kutsetunnistus 155711

Nimi: Siiri Salin

Sünniaeg: 07.08.1979

Kutsenimetus: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

Kutsestandard: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Valitud kompetentsid:
  • Sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis
  • Sisekliima tagamise süsteemi audit

Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit

Kehtib alates: 15.04.2020

Kehtib kuni: 14.04.2027

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 13.06.2024 03:35
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee