Kutsekoda

Koolilõpudokumendile kantud kutse E008055

Nimi: Kristin Kutti

Sünniaeg: 06.09.1976

Kutsenimetus: Õpetaja, tase 7

Kutsestandard: Õpetaja, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Hariduslik kvalifikatsioon: Kunstiõpetaja (144342)

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Tallinna Ülikool

Kehtib alates: 05.06.2020

Kehtib kuni: tähtajatu

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 19.08.2022 09:04
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee