Kutsekoda

Osakutsetunnistus OT008513

Nimi: Eduard Tümanok

Sünniaeg: 19.07.1962

Kutsenimetus: Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4

Kutsestandard: Pottsepp, tase 4

EKR tase: 4

EQF tase: 4

Osakutse: Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Eesti Pottsepad

Kehtib alates: 19.12.2021

Kehtib kuni: 18.12.2026

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 02.10.2023 17:06
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee