Kutsekoda

Koolilõpudokumendile kantud kutse E015751

Nimi: Triin Tõnts

Sünniaeg: 03.11.1986

Kutsenimetus: Logopeed, tase 7

Kutsestandard: Logopeed, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Hariduslik kvalifikatsioon: haridusteaduse magister (logopeedia)

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Tartu Ülikool

Kehtib alates: 19.06.2023

Kehtib kuni: tähtajatu

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 18.05.2024 21:45
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee