Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistus 155711

Print
Nimi: Siiri Salin
Sünniaeg: 07.08.1979
Kutsenimetus: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Kutsestandard: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
EKR tase: 7
EQF tase: 7
Kompetentsid:
  • Sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis
  • Sisekliima tagamise süsteemi audit
Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit
Kehtib alates: 15.04.2020
Kehtib kuni: 14.04.2027

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist