Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Juhtimine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) on algatusvõimeline; tegutseb iseseisvalt, võttes vastutuse otsuste, tegevuste ja tulemuste eest; loob meeskonna, arvestades sealjuures tulemuste saavutamiseks vajalikke pädevusi; motiveerib meeskonna liikmeid ja loob arenguvõimalusi, delegeerides ülesandeid asjakohaselt ja õiglaselt; kohandub meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu;
2) algatab projekte või arendustegevusi, lähtudes haridusvaldkonna arendusvajadustest; loob projekti- või arendusmeeskonna ning juhib selle tööd organisatsioonis ja riiklikul või rahvusvahelisel tasandil, arvestades projekti või arenduse eesmärke, toetab meeskonna sisest ja välist koostööd;
3) juhib aine-, kutse- ja/või erialaühendust organisatsioonis, piirkonnas või riiklikul tasandil, lähtudes haridusvaldkonna arengusuundadest ning arvestades õpetajatöö põhiväärtusi; kaasab liikmeid ühenduse tegevusse (sh seisukohtade kujundamine ja otsuste langetamine) ja delegeerib ülesandeid, arvestades liikmete pädevust ja oodatavat tulemust; vastutab ühenduse seisukohtade eest.
Teadmised: Teadmised
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 24.04.2017 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Meisterõpetaja, tase 8 06.11.2018 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist