Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Õpetajate juhendamine ja koolitamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) algatab, kavandab, valmistab ette ja viib läbi organisatsioonisiseseid ja -väliseid koolitusi, arvestades teaduspõhisust ja parimaid praktikaid; koostab õpetajate koolituskavasid ja -programme;
2) osaleb koostöös ülikooli õppejõududega õpetajahariduse õppekavade ja ainekursuste sisu kavandamisel; viib õpetajakoolituse esmaõppes läbi loenguid, seminare ja/või praktikume, arvestades teaduspõhisust ja parimaid praktikaid;
3) juhib ja/või juhendab pedagoogilist praktikat organisatsiooni tasandil, lähtudes ülikooli õppekavast (sh ainekavadest) ja praktikajuhenditest; nõustab vajadusel üliõpilasi ja kolleege praktika läbiviimisel ja juhendamisel; osaleb praktikaprogrammide väljatöötamisel;
4) nõustab õppejõude praktika läbiviimisel ja juhendamisel, koordineerib praktikajuhendajate ja õpetajate koostööd organisatsioonis; toetab organisatsioonidevahelist koostööd, tagades ühise õppimise ja õpetamise kogukonna; toetab, tagasisidestab ja vajadusel nõustab ülikooli õppejõude nende professionaalses arengus, tõhustamaks õpetajakoolituses teooria ja praktika sidusust;
5) juhendab või retsenseerib üliõpilaste kursuse- või lõputöid, osaleb kaitsmiskomisjonides; osaleb hariduse valdkonna uuringutes.
Teadmised: Teadmised:
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 24.04.2017 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Meisterõpetaja, tase 8 06.11.2018 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist