Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.
Teadmised: Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) liitetüübid, servakujud;
c) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
d) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
e) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
f) toorikute defektid;
g) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
h) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
i) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Käsikaarkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
5 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Käsikaarkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
6 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist