Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning põkkõmblusi asendis PA. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning kvaliteeditasemel C. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.
Teadmised: Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
d) ettevalmistustööd detailide ja tarindite (konstruktsioonide) keevitamiseks;
e) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
f) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) poolautomaatkeevitamisel (MAG) kasutatavad seadmed ja abivahendid;
j) traatkeevituse režiimid;
k) deformatsioonide vähendamise meetodid;
l) keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega;
m) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne).
o) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist