Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Vältimaks tööõnnetusi järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töötades ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.
2. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vahetule juhile või tööandjale.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
2 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
3 Koostelukksepp, tase 3 16.04.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
4 Koostelukksepp, tase 3 16.04.2024 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
5 Koostelukksepp, tase 4 16.04.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
6 Koostelukksepp, tase 4 16.04.2024 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
7 Tööriistalukksepp, tase 4 14.06.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist