Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Tööprotsessi ettevalmistamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 26.04.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 26.04.2021 Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 26.04.2021 Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 26.04.2021 Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
5 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 26.04.2021 Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
6 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 26.04.2021 Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
7 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 26.04.2021 Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
8 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 31.12.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
9 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 31.12.2021 Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
10 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 31.12.2021 Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
11 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 31.12.2021 Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
12 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 31.12.2021 Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
13 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 31.12.2021 Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 31.12.2021 Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist