Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
EN: Sheet metal, CNC machine operator, level 4
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-2.4.1/4k
Kutsestandardi versiooni number: 4
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4
Vaata veelPeida
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 07.05.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kaheks aastaks
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Peedu FinEst Steel AS
Peeter Kalmet Favor AS
Henri Tabri Aider OÜ
Aleksei Saareväli Tallinna Tööstushariduskeskus
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Katrin Tammjärv SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
APJ (CNC - Computer Numerical Control) lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oskustööline, kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema peamisteks tööülesanneteks on lehtmetallist detailide valmistamine arvprogrammjuhtimisega seadmetel.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub A...
PJ lehtmetalli töötlemispingi operaator temale ette antud töökäsust, tehnilistest- ja normdokumentidest ning üldistest kvaliteedinõuetest.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 koostab juhtimisprogramme lihtsamatele detailidele või kasutab tööpingi juhtimissüsteemi sisestatud eelnevalt koostatud juhtimisprogramme. Ta häälestab töökäsu alusel tööpingi ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse, kasutades kontroll-mõõtevahendeid.
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaator, tase 4 tuleb oma tööülesannete täitmisega toime
tavapärastes olukordades ning vastutab nende kvaliteetse täitmise eest.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator
2) Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator
3) Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator
4) Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator
5) Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator
6) Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator

Loe edasi
Peida
Tööosad: A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
Valitavad tööosad:
A.2.4 Lehtmetallide lõikamine vesilõikuspinkidel
1. Vesilõikuspingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine vesilõikuspingil.

A.2.5 Lehtmetallide lõikamine gaasilõikuspinkidel
1. Gaasilõikuspingi seadistamine detailide valmis...
tamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine gaasilõikuspingil.

A.2.6 Lehtmetallide lõikamine plasmalõikuspinkidel
1. Plasmalõikuspingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine plasmalõikuspingil.

A.2.7 Lehtmetallide lõikamine laserlõikusmasinatel
1. Laserlõikuspingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine laserlõikuspingil.

A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel
1. Tööpingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine mehaanilise lõikamise masinatel.

A.2.9 Lehtmetallide stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel
1. APJ lehetöötlemiskeskuse seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili stantsimine APJ lehetöötlemiskeskusel.

A.2.10 Lehtmetallide stantsimine muudel stantsimisseadmetel
1. Stantsimisseadme seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili stantsimine muudel stantsimisseadmetel.

A.2.11 Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel
1. Detailide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel.
2. Proovidetaili valmistamine APJ painutuspinkidel.
3. Tööpingi seadistamine lihtsamate detailide painutamiseks APJ painutuspinkidel.

A.2.12 Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimisseadmetel
1. Detailide plastne deformeerimine APJ valtsimisseadmetel.
2. Proovidetaili valmistamine APJ valtsimisseadmetel.
3. Tööringi seadistamine lihtsamate detailide valtsimiseks APJ valtsimisseadmetel.

A.2.13 Lehtmetallide plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel
1. Detailide plastne deformeerimine muudel lehtmetalli vormimise seadmetel.
2. Proovidetaili valmistamine muudel lehtmetalli vormimise seadmetel.
3. Tööpingi seadistamine lihtsamate detailide valmistamiseks muudel vormimisseadmetel.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.4 Lehtmetallide lõikamine vesilõikuspinkidel
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel

Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.5 Lehtmetallide lõikamine gaasilõikuspinkidel
A.2.6 Lehtmetallide lõikamine plasmalõikuspinkidel
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel

Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.7 Lehtmetallide lõikamine laserlõikusmasinatel
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel

Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.9 Lehtmetallide stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel
A.2.10 Lehtmetallide stantsimine muudel stantsimisseadmetel

Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel
A.2.11 Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel

Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel
A.2.12 Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimisseadmetel
A.2.13 Lehtmetallide plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esineb me...
tallitolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua tööõnnetuse.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Mitmesugused mehitamata kraanad, kahveltõstukid, mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne.), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad (nurklihvija, meislid jne.)
Tööks vajalikud isikuomadused:
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet.
Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimi...
svõime ja vastutustundlikkus.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: Tavapäraselt töötavad APJ lehtmetalli töötlemispinkide 4. taseme operaatorina erialase kutsehariduse või keskharidusega inimesed. Erialast haridust mitte omavad inimesed on oma tööks vajalikud oskused omandanud kas täiendkoolituste käigus või töökohal õppides.
Enamlevinud ametinimetused: APJ lehetöötluspinkide operaator
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1 – B.2.3), kutset läbivad (B.2.14) ning a) üks vabalt valitav lehtmetalli lõiketehnoloogia rakendamise kompetents (B.2.4-B.2.8) b) üks vabalt valitav lehtmetalli stantsimistehnoloogia raken...damise kompetents (B.2.9 ja B.2.10) ja c) üks vabalt valitav lehtmetalli plastse deformeerimise rakendamise kompetents (B.2.11-B.2.13). Osakutsete saamiseks tuleb tõendada kompetentsid järgmiselt: a) Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.4 ja B.2.8; b) Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.5, B.2.6 ja B.2.8; c) Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.7 ja B.2.8; d) Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.9 ja B.2.10; e) Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.8 ja B.2.11; f) Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.8, B.2.12 ja B.2.13
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4
Osakutsega seotud kompetentsid
Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4
Lehtmetalli lõikamine vesilõikuspinkidel 4
Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4
 
Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4
Lehtmetalli lõikamine gaasilõikuspingil 4
Lehtmetalli lõikamine plasmalõikuspingil 4
Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4
 
Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4
Lehtmetalli lõikamine laserlõikuspingil 4
Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4
 
Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4
Lehtmetalli stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel 4
Lehtmetalli stantsimine erinevatel stantsimispress-seadmetel 4
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4
 
Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4
Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4
Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel 4
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4
 
Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4
Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4
Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimis-seadmetel 4
Lehtmetalli plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel 4
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb tõendada lisaks: a) üks vabalt valitav lehtmetalli lõiketehnoloogia rakendamise kompetents (B.2.4-B.2.8) b) üks vabalt valitav lehtmetalli stantsimistehnoloogia rakendamise kompetents (B.2.9 ja B.2.10) ja c) üks vabalt valitav lehtmetalli plastse deformeerimise rakendamise... kompetents (B.2.11-B.2.13).
Loe edasi
Peida
  Nimetus EKR tase
Lehtmetalli lõikamine vesilõikuspinkidel 4
Lehtmetalli lõikamine gaasilõikuspingil 4
Lehtmetalli lõikamine plasmalõikuspingil 4
Lehtmetalli lõikamine laserlõikuspingil 4
Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4
Lehtmetalli stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel 4
Lehtmetalli stantsimine erinevatel stantsimispress-seadmetel 4
Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel 4
Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimis-seadmetel 4
Lehtmetalli plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist