Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
EN: Sheet Metal, CNC Machine Operator, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4
  • Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4
Vaata veelPeida
Kehtib alates: 27.04.2021
Kehtib kuni: 31.12.2021
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2021
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator 140900 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator 152251 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
3 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator) 134798 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
4 Tallinna Tööstushariduskeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator) 210797 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
5 Tallinna Tööstushariduskeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator) 131517 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
6 Tallinna Tööstushariduskeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator) 155077 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
7 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator) 129677 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 28.04.2021 Avatud
8 Tallinna Tööstushariduskeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator) 210798 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
9 Tallinna Tööstushariduskeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator) 210799 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
10 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator) 129678 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 28.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
APJ (CNC - Computer Numerical Control) lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oskustööline, kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema peamisteks tööülesanneteks on lehtmetallist detailide valmistamine arvprogrammjuhtimisega seadmetel.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub A...
PJ lehtmetalli töötlemispingi operaator temale ette antud töökäsust, tehnilistest- ja normdokumentidest ning üldistest kvaliteedinõuetest.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 koostab juhtimisprogramme lihtsamatele detailidele või kasutab tööpingi juhtimissüsteemi sisestatud eelnevalt koostatud juhtimisprogramme. Ta häälestab töökäsu alusel tööpingi ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse, kasutades kontroll-mõõtevahendeid.
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaator, tase 4 tuleb oma tööülesannete täitmisega toime
tavapärastes olukordades ning vastutab nende kvaliteetse täitmise eest.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator
2) Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator
3) Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator
4) Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator
5) Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator
6) Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
Valitavad tööosad
A.2.4 Lehtmetallide lõikamine vesilõikuspinkidel
1. Vesilõikuspingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine vesilõikuspingil.

A.2.5 Lehtmetallide lõikamine gaasilõikuspinkidel
1. Gaasilõikuspingi seadistamine detailide valmis...
tamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine gaasilõikuspingil.

A.2.6 Lehtmetallide lõikamine plasmalõikuspinkidel
1. Plasmalõikuspingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine plasmalõikuspingil.

A.2.7 Lehtmetallide lõikamine laserlõikusmasinatel
1. Laserlõikuspingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine laserlõikuspingil.

A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel
1. Tööpingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili valmistamine mehaanilise lõikamise masinatel.

A.2.9 Lehtmetallide stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel
1. APJ lehetöötlemiskeskuse seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili stantsimine APJ lehetöötlemiskeskusel.

A.2.10 Lehtmetallide stantsimine muudel stantsimisseadmetel
1. Stantsimisseadme seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detaili stantsimine muudel stantsimisseadmetel.

A.2.11 Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel
1. Detailide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel.
2. Proovidetaili valmistamine APJ painutuspinkidel.
3. Tööpingi seadistamine lihtsamate detailide painutamiseks APJ painutuspinkidel.

A.2.12 Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimisseadmetel
1. Detailide plastne deformeerimine APJ valtsimisseadmetel.
2. Proovidetaili valmistamine APJ valtsimisseadmetel.
3. Tööringi seadistamine lihtsamate detailide valtsimiseks APJ valtsimisseadmetel.

A.2.13 Lehtmetallide plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel
1. Detailide plastne deformeerimine muudel lehtmetalli vormimise seadmetel.
2. Proovidetaili valmistamine muudel lehtmetalli vormimise seadmetel.
3. Tööpingi seadistamine lihtsamate detailide valmistamiseks muudel vormimisseadmetel.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.4 Lehtmetallide lõikamine vesilõikuspinkidel
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel

Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.5 Lehtmetallide lõikamine gaasilõikuspinkidel
A.2.6 Lehtmetallide lõikamine plasmalõikuspinkidel
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel

Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.7 Lehtmetallide lõikamine laserlõikusmasinatel
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel

Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.9 Lehtmetallide stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel
A.2.10 Lehtmetallide stantsimine muudel stantsimisseadmetel

Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel
A.2.11 Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel

Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.8 Lehtmetallide lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel
A.2.12 Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimisseadmetel
A.2.13 Lehtmetallide plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esineb me...
tallitolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua tööõnnetuse.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mitmesugused mehitamata kraanad, kahveltõstukid, mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne.), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad (nurklihvija, meislid jne.)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet.
Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimi...
svõime ja vastutustundlikkus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad APJ lehtmetalli töötlemispinkide 4. taseme operaatorina erialase kutsehariduse või keskharidusega inimesed. Erialast haridust mitte omavad inimesed on oma tööks vajalikud oskused omandanud kas täiendkoolituste käigus või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
APJ lehetöötluspinkide operaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1 – B.2.3), kutset läbivad (B.2.14) ning

a) üks vabalt valitav lehtmetalli lõiketehnoloogia rakendamise kompetents (B.2.4-B.2.8)
b) üks vabalt valitav lehtmetalli stantsimistehnoloogia raken...
damise kompetents (B.2.9 ja B.2.10)
ja
c) üks vabalt valitav lehtmetalli plastse deformeerimise rakendamise kompetents (B.2.11-B.2.13).

Osakutsete saamiseks tuleb tõendada kompetentsid järgmiselt:
a) Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.4 ja B.2.8;
b) Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.5, B.2.6 ja B.2.8;
c) Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.7 ja B.2.8;
d) Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.9 ja B.2.10;
e) Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.8 ja B.2.11;
f) Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaatori osakutse: kompetentsid B.2.1 – 2.3, B.2.14, B.2.8, B.2.12 ja B.2.13

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
B.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
B.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
B.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
B.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
B.2.4 Lehtmetalli lõikamine vesilõikuspinkidel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides vesilõikuspinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) vesilõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) vesilõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) vesilõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.8 Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides mehaaniliste lõikepinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) metallilõikepinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) erinevate metallilõiketehnoloogiate eripärad, nende toimimise põhimõtted;
3) erinevate metallilõike tehnoloogiate rakendusalad.
B.2.14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab kinni tähtaegadest ja etappidest.
2. Ta kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. On orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Eesti keel tasemel B2 ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keel) tasemel A2.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid;
2) tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused;
3) enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid;
4) masina töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul;
5) käitumisjuhised rikke ilmnemisel (teadmine, kuidas seisata masina töö või operatsiooni käik, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene);
6) üldised ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisest tulenevad turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
7) enamlevinud tüüprikked, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
8) tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkus edaspidise töö seisukohast, dokumentide vormistamise nõuded;
9) muud töös vajalikud dokumendid (töökäsud, raportid jne), nende täitmise ja vormistamise nõuded;
10) baasteadmised metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
11) lehtmetalli töötlemisel vajalikud mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.), nende kasutuspõhimõtted;
12) erinevaid lehtmetalli materjalid, nende visuaalselt ja tootemarkeeringu järgi eristamise tunnused.
13) enamlevinud lehtmetalli EN ja ISO materjalistandardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
B.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
B.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
B.2.5 Lehtmetalli lõikamine gaasilõikuspingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides gaasilõikuspingi abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) gaasilõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) gaasilõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) gaasilõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.6 Lehtmetalli lõikamine plasmalõikuspingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides plasmalõikuspingi abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) plasmalõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) plasmalõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) plasmalõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.8 Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides mehaaniliste lõikepinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) metallilõikepinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) erinevate metallilõiketehnoloogiate eripärad, nende toimimise põhimõtted;
3) erinevate metallilõike tehnoloogiate rakendusalad.
B.2.14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab kinni tähtaegadest ja etappidest.
2. Ta kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. On orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Eesti keel tasemel B2 ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keel) tasemel A2.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid;
2) tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused;
3) enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid;
4) masina töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul;
5) käitumisjuhised rikke ilmnemisel (teadmine, kuidas seisata masina töö või operatsiooni käik, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene);
6) üldised ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisest tulenevad turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
7) enamlevinud tüüprikked, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
8) tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkus edaspidise töö seisukohast, dokumentide vormistamise nõuded;
9) muud töös vajalikud dokumendid (töökäsud, raportid jne), nende täitmise ja vormistamise nõuded;
10) baasteadmised metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
11) lehtmetalli töötlemisel vajalikud mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.), nende kasutuspõhimõtted;
12) erinevaid lehtmetalli materjalid, nende visuaalselt ja tootemarkeeringu järgi eristamise tunnused.
13) enamlevinud lehtmetalli EN ja ISO materjalistandardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
B.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
B.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
B.2.7 Lehtmetalli lõikamine laserlõikuspingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides laserlõikuspingi abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) laserlõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) laserlõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) laserlõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.8 Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides mehaaniliste lõikepinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) metallilõikepinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) erinevate metallilõiketehnoloogiate eripärad, nende toimimise põhimõtted;
3) erinevate metallilõike tehnoloogiate rakendusalad.
B.2.14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab kinni tähtaegadest ja etappidest.
2. Ta kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. On orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Eesti keel tasemel B2 ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keel) tasemel A2.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid;
2) tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused;
3) enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid;
4) masina töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul;
5) käitumisjuhised rikke ilmnemisel (teadmine, kuidas seisata masina töö või operatsiooni käik, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene);
6) üldised ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisest tulenevad turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
7) enamlevinud tüüprikked, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
8) tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkus edaspidise töö seisukohast, dokumentide vormistamise nõuded;
9) muud töös vajalikud dokumendid (töökäsud, raportid jne), nende täitmise ja vormistamise nõuded;
10) baasteadmised metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
11) lehtmetalli töötlemisel vajalikud mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.), nende kasutuspõhimõtted;
12) erinevaid lehtmetalli materjalid, nende visuaalselt ja tootemarkeeringu järgi eristamise tunnused.
13) enamlevinud lehtmetalli EN ja ISO materjalistandardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
B.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
B.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
B.2.9 Lehtmetalli stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ lehetöötlemiskeskustel erinevatest materjalidest detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) stantsimisel kasutatavaid templid, matriitsid ja kulutarvikud;
2) stantsimise liigid, nende toimimise põhimõtted;
3) stantsimise parameetrid ja nende määramine.
B.2.10 Lehtmetalli stantsimine erinevatel stantsimispress-seadmetel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides erinevatel stantsimispress-seadmetel (ekstsentrik-, hüdrauliline-, servoelektriline press jne.) lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) stantsimisel kasutatavaid templid, matriitsid ja kulutarvikud;
2) stantsimise liigid, nende toimimise põhimõtted;
3) stantsimise parameetrid ja nende määramine.
B.2.14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab kinni tähtaegadest ja etappidest.
2. Ta kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. On orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Eesti keel tasemel B2 ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keel) tasemel A2.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid;
2) tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused;
3) enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid;
4) masina töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul;
5) käitumisjuhised rikke ilmnemisel (teadmine, kuidas seisata masina töö või operatsiooni käik, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene);
6) üldised ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisest tulenevad turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
7) enamlevinud tüüprikked, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
8) tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkus edaspidise töö seisukohast, dokumentide vormistamise nõuded;
9) muud töös vajalikud dokumendid (töökäsud, raportid jne), nende täitmise ja vormistamise nõuded;
10) baasteadmised metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
11) lehtmetalli töötlemisel vajalikud mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.), nende kasutuspõhimõtted;
12) erinevaid lehtmetalli materjalid, nende visuaalselt ja tootemarkeeringu järgi eristamise tunnused.
13) enamlevinud lehtmetalli EN ja ISO materjalistandardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
B.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
B.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
B.2.8 Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides mehaaniliste lõikepinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) metallilõikepinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) erinevate metallilõiketehnoloogiate eripärad, nende toimimise põhimõtted;
3) erinevate metallilõike tehnoloogiate rakendusalad.
B.2.11 Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ painutuspinkide (painutuspressid- ja pöördpainutusseadmed) abil erinevatest materjalidest detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide painutamiseks.

Teadmised:
1) plastsel deformeerimisel kasutatavad tööriistad (templid, matriitsid, rullid jne) ja kulutarvikud.
B.2.14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab kinni tähtaegadest ja etappidest.
2. Ta kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. On orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Eesti keel tasemel B2 ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keel) tasemel A2.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid;
2) tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused;
3) enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid;
4) masina töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul;
5) käitumisjuhised rikke ilmnemisel (teadmine, kuidas seisata masina töö või operatsiooni käik, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene);
6) üldised ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisest tulenevad turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
7) enamlevinud tüüprikked, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
8) tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkus edaspidise töö seisukohast, dokumentide vormistamise nõuded;
9) muud töös vajalikud dokumendid (töökäsud, raportid jne), nende täitmise ja vormistamise nõuded;
10) baasteadmised metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
11) lehtmetalli töötlemisel vajalikud mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.), nende kasutuspõhimõtted;
12) erinevaid lehtmetalli materjalid, nende visuaalselt ja tootemarkeeringu järgi eristamise tunnused.
13) enamlevinud lehtmetalli EN ja ISO materjalistandardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
3. Viib läbi tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
B.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
B.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
B.2.8 Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides mehaaniliste lõikepinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) metallilõikepinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) erinevate metallilõiketehnoloogiate eripärad, nende toimimise põhimõtted;
3) erinevate metallilõike tehnoloogiate rakendusalad.
B.2.12 Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimis-seadmetel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides rullpainutus- ja rullprofileerimisseadmete abil erinevatest materjalidest detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valtsimiseks.

Teadmised:
1) plastsel deformeerimisel kasutatavad tööriistad (templid, matriitsid, rullid jne) ja kulutarvikud.
B.2.13 Lehtmetalli plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides muudel lehtmetalli vormimise seadmetel (trugimis- (koolutamis-) pingid jne.) lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) plastsel deformeerimisel kasutatavad tööriistad (templid, matriitsid, rullid jne) ja kulutarvikud.
B.2.14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab kinni tähtaegadest ja etappidest.
2. Ta kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. On orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Eesti keel tasemel B2 ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keel) tasemel A2.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid;
2) tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused;
3) enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid;
4) masina töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul;
5) käitumisjuhised rikke ilmnemisel (teadmine, kuidas seisata masina töö või operatsiooni käik, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene);
6) üldised ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisest tulenevad turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
7) enamlevinud tüüprikked, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
8) tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkus edaspidise töö seisukohast, dokumentide vormistamise nõuded;
9) muud töös vajalikud dokumendid (töökäsud, raportid jne), nende täitmise ja vormistamise nõuded;
10) baasteadmised metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
11) lehtmetalli töötlemisel vajalikud mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.), nende kasutuspõhimõtted;
12) erinevaid lehtmetalli materjalid, nende visuaalselt ja tootemarkeeringu järgi eristamise tunnused.
13) enamlevinud lehtmetalli EN ja ISO materjalistandardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb tõendada lisaks: a) üks vabalt valitav lehtmetalli lõiketehnoloogia rakendamise kompetents (B.2.4-B.2.8) b) üks vabalt valitav lehtmetalli stantsimistehnoloogia rakendamise kompetents (B.2.9 ja B.2.10) ja c) üks vabalt valitav lehtmetalli plastse deformeerimise rakendamise... kompetents (B.2.11-B.2.13).
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Lehtmetalli lõikamine vesilõikuspinkidel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides vesilõikuspinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) vesilõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) vesilõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) vesilõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.5 Lehtmetalli lõikamine gaasilõikuspingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides gaasilõikuspingi abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) gaasilõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) gaasilõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) gaasilõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.6 Lehtmetalli lõikamine plasmalõikuspingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides plasmalõikuspingi abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) plasmalõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) plasmalõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) plasmalõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.7 Lehtmetalli lõikamine laserlõikuspingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides laserlõikuspingi abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) laserlõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) laserlõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte;
3) laserlõikustehnoloogia rakendusalad.
B.2.8 Lehtmetalli lõikamine mehaanilise lõikamise masinatel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides mehaaniliste lõikepinkide abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) metallilõikepinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud;
2) erinevate metallilõiketehnoloogiate eripärad, nende toimimise põhimõtted;
3) erinevate metallilõike tehnoloogiate rakendusalad.
B.2.9 Lehtmetalli stantsimine APJ lehetöötlemiskeskustel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ lehetöötlemiskeskustel erinevatest materjalidest detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) stantsimisel kasutatavaid templid, matriitsid ja kulutarvikud;
2) stantsimise liigid, nende toimimise põhimõtted;
3) stantsimise parameetrid ja nende määramine.
B.2.10 Lehtmetalli stantsimine erinevatel stantsimispress-seadmetel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides erinevatel stantsimispress-seadmetel (ekstsentrik-, hüdrauliline-, servoelektriline press jne.) lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) stantsimisel kasutatavaid templid, matriitsid ja kulutarvikud;
2) stantsimise liigid, nende toimimise põhimõtted;
3) stantsimise parameetrid ja nende määramine.
B.2.11 Lehtmetallide plastne deformeerimine APJ painutuspinkidel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ painutuspinkide (painutuspressid- ja pöördpainutusseadmed) abil erinevatest materjalidest detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide painutamiseks.

Teadmised:
1) plastsel deformeerimisel kasutatavad tööriistad (templid, matriitsid, rullid jne) ja kulutarvikud.
B.2.12 Lehtmetallide plastne deformeerimine rullpainutus- ja rullprofileerimis-seadmetel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides rullpainutus- ja rullprofileerimisseadmete abil erinevatest materjalidest detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valtsimiseks.

Teadmised:
1) plastsel deformeerimisel kasutatavad tööriistad (templid, matriitsid, rullid jne) ja kulutarvikud.
B.2.13 Lehtmetalli plastne deformeerimine muudel vormimisseadmetel 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides muudel lehtmetalli vormimise seadmetel (trugimis- (koolutamis-) pingid jne.) lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) plastsel deformeerimisel kasutatavad tööriistad (templid, matriitsid, rullid jne) ja kulutarvikud.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab kinni tähtaegadest ja etappidest.
2. Ta kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. On orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Eesti keel tasemel B2 ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keel) tasemel A2.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid;
2) tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused;
3) enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid;
4) masina töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul;
5) käitumisjuhised rikke ilmnemisel (teadmine, kuidas seisata masina töö või operatsiooni käik, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene);
6) üldised ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisest tulenevad turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
7) enamlevinud tüüprikked, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
8) tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkus edaspidise töö seisukohast, dokumentide vormistamise nõuded;
9) muud töös vajalikud dokumendid (töökäsud, raportid jne), nende täitmise ja vormistamise nõuded;
10) baasteadmised metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
11) lehtmetalli töötlemisel vajalikud mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.), nende kasutuspõhimõtted;
12) erinevaid lehtmetalli materjalid, nende visuaalselt ja tootemarkeeringu järgi eristamise tunnused.
13) enamlevinud lehtmetalli EN ja ISO materjalistandardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.3.6/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Peedu FinEst Steel AS
Peeter Kalmet Favor AS
Henri Tabri Aider OÜ
Aleksei Saareväli Tallinna Tööstushariduskeskus
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Katrin Tammjärv SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist