Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud biomeditsiiniinsener V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Volitatud biomeditsiiniinsener V
EN: Chartered Biomedical Engineer V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2011
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Aktiivsed ja passiivsed implantaadid
Anesteesia ja intensiivraviseadmed
Biomaterjalid ja bioühilduvus
Biomeditsiiniseadmete rakendus, paigaldus, hooldus ja remont
Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsikaalane koolitustegevus
Biomeditsiinitehnika nukleaarmeditsiinis
Biomeditsiinitehnikaga seotud normide arendamine
Biomeditsiinitehnoloogiaga seotud protsesside ohjamine
Biomehhaanika
Biosensorid ja –muundurid
Biosignaalide töötlus ja interpreteerimine, automaatdiagnostika
Endoskoopiatehnika
Hügieeni-, desinfitseerimise- ja sterilisatsioonitehnika
Kiirgusfüüsika, kiirgusteraapia planeerimine, dosimeetria, kiirguskaitse
Kirurgiaseadmed ja instrumendid
Kujutise saamine ja töötlemine meditsiinis
Kujutise saamine ja töötlemine meditsiinis, kiirgusfüüsika, dosimeetria ja kiirguskaitse
Kvaliteedijuhtimine biomeditsiinitehnoloogias
Laboritehnika meditsiinis või bioloogias
Laserite kasutamine meditsiinis
Meditsiinidiagnostikaseadmed
Meditsiinigaasid ja gaasisüsteemid
Meditsiiniinformaatika
Meditsiinilised robotid ja manipulaatorid
Meditsiininfosüsteemid
Meditsiinitehnoloogia planeerimine, soetamine ja majandamine tervishoiuasutustes
Mikro- ja nanotehnoloogia meditsiinis või bioloogias
Raku ja koematerjalide inseneeria
Taastusraviseadmed ja rehabilitatsioonitehnoloogia
Tehisorganid
Tehnika minimaalinvasiivses kirurgias
Telemeditsiinitehnika
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-07062011-5.2.1/2s
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2011
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Biomeditsiiniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2149 Tehnikateaduste tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0912 Meditsiin
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist