Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud teedeinsener V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Volitatud teedeinsener V
EN: Chartered Road Engineer V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2011
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Keskkonnakaitse
Liiklustehnika ja -ohutus
Riiklik järelevalve
Teede ja teerajatiste planeeringud ja ehitus
Teedealased normatiivdokumendid
Teedemajanduse ökonoomika
Teehoiu tehnoloogia
Teeprojektid
ehitusjärelevalve
inseneride koolitus, täiendõppe ja kutsekvalifikatsiooni korraldus
konsultatsioon ja nõustamine
projekteerimine
sildade projekteerimine
sillaprojektide ja sildade ekspertiis
teadus-, uurimis- ja arendustöö
teedeehitus
teeinfo- ja kommunikatsioonitehnoloogia, andmepankade, registrite projekteerimine, rakendamine ja haldamine
teehoiutööd
teeprojekteerimine, koondprojektide koostamine, ekspertiis
teeprojektide ekspertiis
Projektide juhtimine
Teede ja raudtee-ehitus
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-07062011-5.2.10/3s
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2011
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Teedeehitus
Kutse grupp: Teedeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist