Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rahvakunsti- ja käsitöömeister keraamika alal II
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Rahvakunsti- ja käsitöömeister keraamika alal II
EN: Ceramist, Potter II
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Glasuuripealne maalimine
Kehtib alates: 04.12.2008
Kehtib kuni: 26.04.2012
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus
Ahju pakkimine ja põletamine
Esemete pakendamine transpordiks
Glasuurimine ja angobeerimine
Glasuuripealne maalimine
Keraamiliste esemete valmistamine
Kipsitöö valmistamine
Kuivatamine
Käsitreimine
Käsitsi modelleerimine
Pressimine
Savimassi ettevalmistamine
Šabloontreimine
Valamine
Viimistlemine
Osakutsega seotud kompetentsid
Glasuuripealne maalimine EKR tase: 0

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-04122008-05/2
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.12.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Keraamik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist