Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konsulent IV
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Konsulent IV
EN: Agricultural Advisor IV
Spetsialiseerumised:
 • Aianduse konsulent IV
 • Kalanduse konsulent IV
 • Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent IV
 • Kogukonna arengu konsulent IV
 • Loomakasvatuse konsulent IV
 • Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent IV
 • Maaparanduse konsulent IV
 • Mesinduse konsulent IV
 • Metsanduse konsulent IV
 • Põllumajandus- tehnoloogiate konsulent IV
 • Põllumajanduslike ehitiste konsulent IV
 • Taimekasvatuse konsulent IV
 • Toiduainete väiketöötlemise konsulent IV
 • Vesiviljeluse konsulent IV
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.11.2011
Kehtib kuni: 27.11.2013
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Taimekasvatuse konsulent IV
 
Loomakasvatuse konsulent IV
 
Aianduse konsulent IV
 
Mesinduse konsulent IV
 
Metsanduse konsulent IV
 
Kalanduse konsulent IV
 
Vesiviljeluse konsulent IV
 
Põllumajanduslike ehitiste konsulent IV
 
Põllumajandus- tehnoloogiate konsulent IV
 
Toiduainete väiketöötlemise konsulent IV
 
Maaparanduse konsulent IV
 
Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent IV
 
Kogukonna arengu konsulent IV
 
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent IV

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Aedvilja-, põllu- ja metsasaaduste toodete valmistamine
Avamaa
Finantsjuhtimine
Hobusekasvatus
Iluaiandus
Jookide valmistamine
Kalatoodete valmistamine
Katmikala
Lamba- ja kitsekasvatus
Lihatoodete valmistamine
Linnukasvatus
Maaettevõtlus
Maheaiandus
Maheloomakasvatus
Mahemesindus
Mahetaimekasvatus
Mittetraditsiooniline loomakasvatus
Piimatoodete valmistamine
Puukoolimajandus
Puuviljandus
Rohumaaviljelus ja söödatootmine
Rühvelkultuurid
Seakasvatus
Teraviljakasvatus
Veisekasvatus
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-17112011-7.14/6pes
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.11.2011
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Põllu- ja maamajanduslik nõustamine
Kutse grupp: Konsulent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
213 Bioteaduste tippspetsialistid
2132 Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse nõuandjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist