Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konsulent IV
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Konsulent IV
EN: Agricultural Advisor IV
Spetsialiseerumised:
 • Aianduse konsulent IV
 • Kalanduse konsulent IV
 • Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent IV
 • Kogukonna arengu konsulent IV
 • Loomakasvatuse konsulent IV
 • Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent IV
 • Maaparanduse konsulent IV
 • Mesinduse konsulent IV
 • Metsanduse konsulent IV
 • Põllumajandus- tehnoloogiate konsulent IV
 • Põllumajanduslike ehitiste konsulent IV
 • Taimekasvatuse konsulent IV
 • Toiduainete väiketöötlemise konsulent IV
 • Vesiviljeluse konsulent IV
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.11.2010
Kehtib kuni: 16.11.2011
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Aianduse konsulent IV
 
Kalanduse konsulent IV
 
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent IV
 
Kogukonna arengu konsulent IV
 
Loomakasvatuse konsulent IV
 
Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent IV
 
Maaparanduse konsulent IV
 
Mesinduse konsulent IV
 
Metsanduse konsulent IV
 
Põllumajandus- tehnoloogiate konsulent IV
 
Põllumajanduslike ehitiste konsulent IV
 
Taimekasvatuse konsulent IV
 
Toiduainete väiketöötlemise konsulent IV
 
Vesiviljeluse konsulent IV

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-30112010-01/5pes
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.11.2010
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Põllu- ja maamajanduslik nõustamine
Kutse grupp: Konsulent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
213 Bioteaduste tippspetsialistid
2132 Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse nõuandjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist