Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konsulent, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Konsulent, tase 5
EN: Agricultural Advisor, level 5
Spetsialiseerumised:
 • Aianduse konsulent, tase 5
 • Kalanduse konsulent, tase 5
 • Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent, tase 5
 • Kogukonna arengu konsulent, tase 5
 • Loomakasvatuse konsulent, tase 5
 • Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent, tase 5
 • Maaparanduse konsulent, tase 5
 • Mesinduse konsulent, tase 5
 • Metsanduse konsulent, tase 5
 • Põllumajandus-tehnoloogiate konsulent, tase 5
 • Põllumajanduslike ehitiste konsulent, tase 5
 • Taimekasvatuse konsulent, tase 5
 • Toiduainete väiketöötlemise konsulent, tase 5
 • Vesiviljeluse konsulent, tase 5
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.11.2013
Kehtib kuni: 04.06.2014
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Taimekasvatuse konsulent, tase 5
 
Loomakasvatuse konsulent, tase 5
 
Aianduse konsulent, tase 5
 
Mesinduse konsulent, tase 5
 
Metsanduse konsulent, tase 5
 
Kalanduse konsulent, tase 5
 
Vesiviljeluse konsulent, tase 5
 
Põllumajanduslike ehitiste konsulent, tase 5
 
Põllumajandus-tehnoloogiate konsulent, tase 5
 
Toiduainete väiketöötlemise konsulent, tase 5
 
Maaparanduse konsulent, tase 5
 
Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent, tase 5
 
Kogukonna arengu konsulent, tase 5
 
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent, tase 5

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Aedvilja-, põllu- ja metsasaaduste toodete valmistamine
Avamaa
Finantsjuhtimine
Hobusekasvatus
Iluaiandus
Jookide valmistamine
Kalatoodete valmistamine
Katmikala
Lamba- ja kitsekasvatus
Lihatoodete valmistamine
Linnukasvatus
Maaettevõtlus
Maheaiandus
Maheloomakasvatus
Mahemesindus
Mahetaimekasvatus
Mittetraditsiooniline loomakasvatus
Piimatoodete valmistamine
Puukoolimajandus
Puuviljandus
Rohumaaviljelus ja söödatootmine
Rühvelkultuurid
Seakasvatus
Teraviljakasvatus
Veisekasvatus
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-28112013-2.1.1/7pes
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.11.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Põllu- ja maamajanduslik nõustamine
Kutse grupp: Konsulent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
213 Bioteaduste tippspetsialistid
2132 Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse nõuandjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kvalifikatsiooniraamistik
Lisa 2 Tasemekirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist