Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konsulent V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Konsulent V
EN: Agricultural Advisor V
Spetsialiseerumised:
  • Aianduse konsulent V
  • Kalanduse konsulent V
  • Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent V
  • Kogukonna arengu konsulent V
  • Loomakasvatuse konsulent V
  • Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent V
  • Maaparanduse konsulent V
  • Mesinduse konsulent V
  • Metsanduse konsulent V
  • Põllumajanduslike ehitiste konsulent V
  • Taimekasvatuse konsulent V
  • Toiduainete väiketöötlemise konsulent V
  • Vesiviljeluse konsulent V
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.12.2008
Kehtib kuni: 29.11.2010
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Aianduse konsulent V
 
Kalanduse konsulent V
 
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent V
 
Kogukonna arengu konsulent V
 
Loomakasvatuse konsulent V
 
Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent V
 
Maaparanduse konsulent V
 
Mesinduse konsulent V
 
Metsanduse konsulent V
 
Põllumajanduslike ehitiste konsulent V
 
Taimekasvatuse konsulent V
 
Toiduainete väiketöötlemise konsulent V
 
Vesiviljeluse konsulent V

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-30122008-02/4pe
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.12.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Põllu- ja maamajanduslik nõustamine
Kutse grupp: Konsulent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
213 Bioteaduste tippspetsialistid
2132 Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse nõuandjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist