Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konsulent V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Konsulent V
EN: Agricultural Advisor V
Spetsialiseerumised:
 • Aianduse konsulent V
 • Kalanduse konsulent V
 • Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent V
 • Kogukonna arengu konsulent V
 • Loomakasvatuse konsulent V
 • Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent V
 • Maaparanduse konsulent V
 • Mesinduse konsulent V
 • Metsanduse konsulent V
 • Põllumajanduslike ehitiste konsulent V
 • Taimekasvatuse konsulent V
 • Toiduainete väiketöötlemise konsulent V
 • Vesiviljeluse konsulent V
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.11.2011
Kehtib kuni: 27.11.2013
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Taimekasvatuse konsulent V
 
Loomakasvatuse konsulent V
 
Aianduse konsulent V
 
Mesinduse konsulent V
 
Metsanduse konsulent V
 
Kalanduse konsulent V
 
Vesiviljeluse konsulent V
 
Põllumajanduslike ehitiste konsulent V
 
Toiduainete väiketöötlemise konsulent V
 
Maaparanduse konsulent V
 
Kogukonna arengu konsulent V
 
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent V
 
Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent V

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Aedvilja-, põllu- ja metsasaaduste toodete valmistamine
Avamaa
Finantsjuhtimine
Hobusekasvatus
Iluaiandus
Jookide valmistamine
Kalatoodete valmistamine
Katmikala
Lamba- ja kitsekasvatus
Lihatoodete valmistamine
Linnukasvatus
Maaettevõtlus
Maheaiandus
Mahemesindus
Mahetaimekasvatus
Maheloomakasvatus
Mittetraditsiooniline loomakasvatus
Piimatoodete valmistamine
Puukoolimajandus
Puuviljandus
Rohumaaviljelus ja söödatootmine
Rühvelkultuurid
Seakasvatus
Teraviljakasvatus
Veisekasvatus
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-17112011-7.15/6pes
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.11.2011
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Põllu- ja maamajanduslik nõustamine
Kutse grupp: Konsulent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
213 Bioteaduste tippspetsialistid
2132 Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse nõuandjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist