Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterjuuksur, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Meisterjuuksur, tase 5
EN: Hairdresser, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 17.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Meisterjuuksur 136317 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 16.03.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meisterjuuksuri tööeesmärk on kliendi peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine kliendi välimuse parendamiseks arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi.
Meisterjuuksur töötab kollektiivis ja vastutab individuaalselt salongis tehtud töö lõpptulemuse eest, vajadusel juhendab kaa...
stöötajaid.

Meisterjuuksuri töö ülesanded on juuste ja peanaha hooldamine, juuste lõikamine, soengute tegemine, vuntside ja habeme lõikamine, juuste värvimine, blondeerimine ja püsilokkide tegemine. Meisterjuuksur tunneb juuste töötlemise (värvimine, püsilokkide tegemine) kemikaale, juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid ning nende mõju erinevatele juuksetüüpidele.

Meisterjuuksur on kursis moetrendidega, oskab anda soovitusi vastavalt kliendi isikupärale. Soovitab kliendile juustehooldusvahendeid kodus kasutamiseks vastavalt salongis tehtud töötlusele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juuste ja peanaha hooldamine
A.2.2 Juuste, habeme ja vuntside lõikamine
A.2.3 Püsilokkide tegemine
A.2.4 Juuste värvimine
A.2.5 Soengu kujundamine
A.2.6 Klienditeenindus
A.2.7 Juhendamine ja juhtimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Juuksur töötab valdavalt seistes ja sundasendis. Juuksuritöös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel ja erinevates töökeskkondades..
A.4 Töövahendid
Juuksuri töövahendid on erinevad lõikuskäärid ja -nuga, loki- ja soengurullid, kammid ja harjad, elektrilised töövahendid, erinevateks töödeks vajaminevad abi- ja kaitsevahendid ning kemikaalid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Juuksuritöö on seotud klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, võimet tulla toime erinevate klientidega. Töö nõuab kiiret ja paindlikku tegutsemist, leplikkust, korrektsust, loovust, stressitaluvust ja pidevat enesetäiendamist.
Oluline on käeline osavus, liigutuste tä...
psus, kiirus ja hea koordinatsioon. Tööd pärsivad kroonilised haigused ja ülitundlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Meisterjuuksurilt eeldatakse keskharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Meisterjuuksur, meestejuuksur, naistejuuksur
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Meisterjuuksuri kutse moodustub seitsmest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.7 ja B.2.8 – B.2.12 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Juuste ja peanaha hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvub kliendi peanaha ja juuste iseärasustega;
2) valmistab ette kliendi ja töökoha juuste pesemiseks ning valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenusest ning kliendi juuste ja peanaha iseärasustest;
3) peseb juukseid ja peanahka hügieeniliselt või ettevalmistavalt, mitmesuguste pesemisliigutustega hea ja meeldiva tulemuse saavutamiseks;
4) hooldab juukseid ja peanahka, valides hooldustooteid vastavalt kliendi juukse ja peanaha tüübile ning juuste eelnevale töötlusastmele;
5) soovitab koduseks hoolduseks kliendi juustele ja peanahale sobivaid tooteid.

Teadmised:
1) juuste ja peanaha anatoomia;
2) juuste erinevad tüübid;
3) juuste ja peanaha hooldustooted ja nende mõju juustele ja peanahale;
4) peanahahaigused:

Hindamismeetod (id): Test ja praktiline töö.
B.2.2 Juuste, habeme ja vuntside lõikamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja koostab iseseisvalt juukselõikuse nelja põhivormi joonised, milleks on tugev, kasvav, ühtlane ja progresseeruv vorm ning oskab kombineerida erinevaid lõikusi vastavalt kliendi soovile ja moetrendidele;
2) lõikab ja kombineerib nelja põhivormi erineva pikkuse ja tekstuuriga juustele lõikusele vastavate töövahenditega;
3) lõikab erineva pikkuse ja tekstuuriga juukseid, järgides moetrende;
4) lõikab õigete töövahenditega habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo- ja pea kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile.

Teadmised:
1) pea anatoomiline jaotus ja juuste kasvuala;
2) juukselõikuse terminoloogia;
3) erinevad näo- ja peakujud;
4) moetrendid.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja/või test või portfoolio.
B.2.3 Püsilokkide tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib õige suurusega lokirullid vastavalt kliendi juukse tüübile ja eelnevale töötlusastmele, kasutades rullide keeramise erinevaid tehnikaid soovitud lõpptulemuse saavutamiseks;
2) valib ja kasutab juuksestruktuurist lähtuvalt sobivaid eelhooldustooteid;
3) valib ja kasutab õigeid püsilokivedelikke vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele töötlustele;
4) kasutab vahetöötluses piisavalt loputusaega lokivedeliku välja loputamiseks;
5) kannab kinnitusaine juustele ja peab kinni õigest toimeajast;
6) kasutab järelhoolduseks õiget juuksehooldustoodet lähtudes juuksestruktuuri omadustest;
7) soovitab kliendile koduseks hoolduseks juuksehooldustooteid.

Teadmised:
1) juuksestruktuuri omadused;
2) püsilokivedelikud ja kinnitusained, nende mõju kliendi juuste ja peanaha tüübile;
3) eel-, vahe- ja järelhooldustooted;
4) juuksestruktuuri muutus keemiliste reaktsioonide käigus.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja/või test või portfoolio.
B.2.4 Juuste värvitöötlus 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab õige värvimise/blondeerimise retsepti, arvestades juuksestruktuuri omadusi, eelnevaid töötlusi ning valmistab värvisegu;
2) valmistab vajadusel mitmevärvitehnikaks vajaminevad värvisegud;
3) alustab värvi/blondeerimissegu pealekandmist juustele, kasutades värvimise õiget metoodikat, mitmevärvitehnikaid ja isikukaitsevahendeid;
4) jälgib värvimise/blondeerimise mõjuaega vastavalt toote omadustele hea lõpptulemuse saavutamiseks;
5) pärast töötluse mõjuaja lõppu alustab värvi/blondeerimismassi mahaloputamist rohke veega peanahalt ja kogu juustelt;
6) peseb pärast loputust värvi/blondeerimissegu juustest välja, kasutades õiget šampooni;
7) neutraliseerib juuksed pärast keemilist töötlust selleks ettenähtud ainega;
8) soovitab kliendile koduseks hoolduseks tema juustele ja peanahale sobivaid kaasamüügitooteid.

Teadmised:
1) juuksevärvid, blondeerimisaineid ja vesinikperoksiide (H2O2) sisaldavad ained ning nende mõju juuksestruktuurile ja peanahale;
2) juukse struktuuri omadused, loomulikud pigmendid ja tumedusastmed;
3) mitmevärvitehnikad.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja/või test või portfoolio.
B.2.5 Soengu kujundamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kujundab mitmesuguseid rullisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile, kasutades rullide keeramisel erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
2) teeb keerukaid soenguid, kasutades vajadusel erinevaid töövõtteid, -vahendeid ja jälgides trende ja/või stiili;
3) kujundab föönisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile;
4) kasutab föönisoengu kujundamisel erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
5) tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, et anda soengule kohevus ja püsivus;
6) töötleb juukseid ja juukseotsi, andes neile sobivate töövahenditega lokilisuse või sileduse;
7) kujundab sobivate töövahenditega vastavalt kliendi soovile, stiilile ja/või trendile pidulikke ülespandud soenguid, vesilaineid, punumistehnikaid.

Teadmised:
1) näokujude põhitüübid, näo iseärasused ja erinevad peakujud;
2) soengu kujundamiseks vajalikud töövahendid, töövõtteid ja viimistlustooted;
3) erinevate ajastute soengustiilid ja kaasaegsed trendid.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja/või test või portfoolio.
B.2.6 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja kliendi soovi, riski olemasolul annab omapoolse soovituse järgneva töö tegemiseks;
2) keeldub vajadusel töö tegemisest, kui see kahjustab kliendi juukseid või on ilmnenud juuksuri tervist kahjustavad ohutegurid;
3) arvestab kliendi juuste omadustega parima lõpptulemuse saavutamiseks;
4) valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
5) soovitab kliendile juustehooldusvahendeid kodus kasutamiseks vastavalt salongis tehtud töötlusele;
6) teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule;
7) soovitab hooldusaineid probleemse peanaha hooldamiseks.

Teadmised
1) Suhtlemispsühholoogia.

Hindamismeetod (id): Test ja vaatlus.
B.2.7 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab ja juhendab madalama kvalifikatsiooniga juuksurit ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest;
2) on avatud ja abivalmis kutsealaste oskuste ja teadmiste edasiandmisel, vastab juhendatavate küsimustele ning püüab leida lahendused probleemidele;
3) varustab vajadusel juhendatavaid õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooniga;
4) tellib vajadusel tooteid, haldab kliendibaasi, korraldab müügitegevust;
5) julgustab ja toetab juhendatavate erialast arengut;
6) analüüsib, täpsustab ja interpreteerib tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni;
7) kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides vajadusel ümber nii enda kui juhendatavate töö;
8) organiseerib, jälgib ja kontrollib oma ja teiste töö kvaliteeti, vastutab nii oma kui juhendatavate töö kvaliteedi eest.

Hindamismeetod (id): Vestlus ja/või juhtumi analüüs ja/või eneseanalüüs.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tööohutus ja -keskkond 5

Tegevusnäitajad:
1) Järgib kõikides tööprotsessides tööohutus-, tööhügieeninõudeid ja kasutab ressursse ennast ja keskkonda säästvalt.
B.2.9 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) oskab korrektselt eesti keelt tasemel B2;
2) oskab vähemalt kahte võõrkeelt tasemel B1.
B.2.10 Arvuti kasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:

1) kasutab arvutit informatsiooni otsimiseks, analüüsimiseks, salvestamiseks, edastamiseks;
2) kasutab tekstitöötluse põhifunktsioone kliendibaasi haldamiseks (näiteks teksti kujundamine, teksti joondamine, tabelite ja fotode lisamine);
3) kasutab andmetöötluse põhifunktsioone (andmete sisestamine ja sorteerimine, väljade kujundamine);
4) kasutab arvutit ametiasutustega suhtlemiseks ja ametlike kirjade koostamiseks.
B.2.11 Tooteinfo ja kasutusjuhendite järgimine 5

Tegevusnäitaja(d):
1) järgib kemikaalide, juuksehooldus- ja viimistlusvahendite tooteinfot ja töövahendite kasutusjuhendite nõudeid erinevate tööde teostamisel.
B.2.12 Suhtlemisoskus 5

Tegevusnäitaja(d):
1) suhtleb klientidega viisakalt ja lähtuvalt eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest arvestades kultuuride mitmekesisust.

Hindamismeetod (id): läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-4.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Juuksur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5141 Juuksurid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annely Joa Eesti Rahvusvaheline Kosmeetikute Ühendus
Kersti Karjus Kersti OÜ
Ene Kattel Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus
Reet Parik Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Katrin Põld OÜ Galiros
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist