Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juuksur, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Juuksur, tase 5
EN: Hairdresser, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.05.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. augustini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/31 17.05.2022.
----------------------------
Juuksur, tase 5 (varasem nimetus „meisterjuuksur, tase 5“ ei ole töörühma hinnangul töömaailmas kasutusel) kutsestandardis on eraldi kompetentsideks kirjutatud Juuste lõikamine ja Habeme ja vuntside lõikamine. Muus osas on par...
andatud sõnastust ja tegevusnäitajaid mõnevõrra ümber struktureeritud. Kompetentsi "Püsilokkide tegemine" asemel on uues versioonis kompetents „Juuksestruktuuri püsimuutmine“, mis hõlmab lisaks püsilokkide tegemisele ka püsisirgenduse tegemist.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juuksuri töö on kliendile juuksuriteenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi. Juuksur töötab kollektiivis ja vastutab oma tehtud töö lõpptulemuse eest.
Juuksuri tööülesanneteks on peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, värvimine ja blonde...
erimine, soengute ja püsilokkide tegemine, vuntside ja habeme lõikamine. Juuksur on kursis moetrendidega, nõustab klienti teenuste valikul, soovitab kliendile juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid.
5. taseme juuksur juhendab kaastöötajaid ja korraldab salongi tööd.
Juuksuri kutsealal on ka kutsestandard juuksur, tase 4.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
1. Juuste ja peanaha pesemine.
2. Juuste ja peanaha hooldamine.

A.2.2 Juuste lõikamine
1. Kliendi nõustamine.
2. Lõikuse kavandi koostamine.
3. Lõikuse konstrueerimine ja juuste lõikamine.

A.2.3 Habemeajamine ja lõikamine
1. Habeme ja vu...
ntside lõikamine.
2. Habeme ja vuntside hooldus.
3. Habemeajamine.
4. Hooldus-ja viimistlustoodete soovitamine.

A.2.4 Juuksestruktuuri püsimuutmine
1. Püsilokkide tegemine.
2. Püsisirgendamine.
3. Järelhooldus.

A.2.5 Juuste värvimine
1. Kliendi nõustamine.
2. Värvisegu valmistamine.
3. Värvisegu kandmine juustele.
4. Värvitöötluse lõpetamine.

A.2.6 Soengu kujundamine
1. Rullisoengute tegemine.
2. Föönisoengute tegemine.
3. Ülespandud soengute tegemine.
4. Ajastusoengute tegemine.

A.2.7 Klienditeenindus
1. Kliendi vastu võtmine.
2. Kliendi soovi väljaselgitamine.
3. Juuksehooldus- ja viimistlustoodete müümine.
4. Teenindussituatsiooni lõpetamine.

A.2.8 Juhendamine ja juhtimine
1. Juhendamine.
2. Salongi turunduskava planeerimine.
3. Eelarve koostamine ja järgimine.
4. Broneerimine.
5. Teenuste hindade kujundamine.
6. Personali töö korraldamine.
7. Varustamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Valdavalt töötab juuksur seistes ja sundasendis. Juuksuritöös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel ja erinevates töökeskkondades.
A.4 Töövahendid
Juuksuri töövahenditeks on erinevad lõikuskäärid ja -nuga, lokirullid, erinevad kammid ja harjad, elektrilised töövahendid, erinevateks töötlusteks vajaminevad abi- ja isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Juuksuritöö on seotud klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, võimet tulla toime erinevate klientidega. Töö nõuab oskuslikku ja paindlikku tegutsemist, tolerantsust, korrektsust, täpsust, loovust, stressitaluvust ja pidevat enesetäiendamist. Oluline on käeline osavus, ...liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme juuksur on läbinud erialase koolituse ja omab töökogemust või on omandanud erialased oskused töökogemuse käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Juuksur, meestejuuksur, naistejuuksur.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.9).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. määratleb kliendi peanaha ja juuste (tervisliku) seisundi, valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks ning valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha seisundist; peseb juukseid ja peanahka, kasutades masseerivaid pesemisliigutusi;
2. teeb pikemaajalise mõjuga juuksehooldusi (sh keratiinhooldus, juuste lamineerimine), arvestades kliendi juuste seisundit ning eelnevat töötlusastet; teeb pikemaajalise mõjuga peanahahooldusi (sh juuste väljalangemist pärssivad, juuksekasvu soodustavaid ja kõõmavastaseid hooldusi), arvestades kliendi peanaha seisundit; nõustab klienti koduste hooldustoodete valikul, lähtudes pikemaajalise juukse- ja peanahahoolduse spetsiifikast.
B.2.2 Juuste lõikamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära;
2. koostab ja kombineerib juukselõikuse kavandi, lähtudes moesuundadest ja disainipõhimõtetest (vorm, tekstuur, kompositsioon);
3. konstrueerib ja lõikab juuksed, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri, kasutades erinevaid lõikustehnikaid.
B.2.3 Habemeajamine ja lõikamine 5

Tegevusnäitajad:
1. lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid;
2. peseb ja hooldab habet, vastavalt kliendi näonaha seisundile; viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlusvahendeid;
3. valmistab näonaha habeme ajamiseks ette, vastavalt naha seisundile ja habemekarva struktuurile; ajab habet, kasutades erinevaid habenoavõtteid; teeb näonaha järelhooldust, kasutades sobivaid hooldusvahendeid;
4. soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
B.2.4 Juuksestruktuuri püsimuutmine 5

Tegevusnäitajad:
1. valib sobiva suurusega lokirullid vastavalt kliendi juuste tüübile ja eelnevale töötlusastmele; kasutab erinevaid rullide keeramise tehnikaid, arvestades soovitud lõpptulemust; valib ja kasutab sobivaid eelhooldustooteid lähtuvalt juuksestruktuurist; valib ja kasutab püsiloki vedelikke vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele töötlustele, arvestades juuksestruktuuri muutusi keemiliste reaktsioonide käigus; kasutab lokivedelikku ja kinnitusainet vastavalt kasutusjuhendile;
2. valib sobiva sirgendusaine vastavalt kliendi juuste tüübile ja eelnevale töötlusele; valib ja kasutab sobivaid eelhooldustooteid lähtuvalt juuksestruktuurist; sirgendab juuksed, jälgides tootja kasutusjuhendit ja arvestades soovitud lõpptulemust; kasutab kinnitusainet vastavalt kasutusjuhendile;
3. teeb järelhooldust, arvestades juuksestruktuuri; soovitab koduseks hoolduseks juuksehooldustooteid.
B.2.5 Juuste värvimine 5

Tegevusnäitajad:
1. soovitab kliendile värvilahendust, lähtudes tema isikupärast, moesuundadest ja värvusõpetuse põhimõtetest;
2. valmistab värvimise segu, arvestades juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, juuksestruktuuri omadusi ja eelnevaid töötlusi;
3. värvib juukseid, kasutades erinevaid mitmevärvitehnikaid; kannab värviskeemi järgi värvisegu juustele, järgides kasutusjuhendit ja arvestades soovitud tulemust;
4. loputab värvisegu juustest, kasutades sobivat šampooni; neutraliseerib juuksed, vastavalt juuksestruktuurile; soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid.
B.2.6 Soengu kujundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. keerab rulle vastavalt skeemile, juuste lõikusele, pikkusele ja näo kujule ning kliendi soovile; kujundab rullisoengu, kasutades erinevaid töövahendeid ja viimistlustooteid ning lähtudes disainipõhimõtetest (vorm, tekstuur, kompositsioon)
2. teeb föönisoenguid vastavalt lõikusele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid ning lähtudes disainipõhimõtetest (vorm, tekstuur, kompositsioon); tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, andes soengule kohevuse ja püsivuse; töötleb juukseotsi, andes neile lokilisuse või sileduse;
3. teeb ülespandud soenguid, kasutades sobivaid töövahendeid, -tehnikaid, soenguproteese ja -lisandeid;
4. teeb erinevatele ajastutele (muistne Rooma, Egiptus ja Kreeka, keskaeg, renessanss, barokk, rokokoo, 19.-21. sajand) iseloomulikke soenguid, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid; loob kollektsiooni ajastusoengutest.
B.2.7 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;
2. selgitab välja kliendi soovi ning tema peanaha ja juuste seisundi; nõustab klienti teenuse valikul, lähtudes peanaha ja juuste seisundist ja kliendi soovist; selgitab kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid peanaha ja juuste seisundit mõjutavaid ohutegureid;
3. nõustab klienti juuste igapäevase hoolduse erinevate võimaluste osas, lähtudes tehtud teenusega; tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb lisamüüki;
4. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.
B.2.8 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab ja nõustab väiksema kogemusega kolleege, sh praktikante, pakub abi tekkinud probleemide lahendamisel; jälgib juhendatava tööd ja annab selle kohta tagasisidet;
2. planeerib turundustegevused, lähtudes salongi kontseptsioonist; koostab püsikliendiprogramme ja haldab kliendibaasi; kaasab salongi töötajaid arendustegevustesse;
3. koostab salongi eelarve, arvestades kulusid ja tulusid; järgib eelarve täitmist;
4. broneerib juuksuriteenuste aegu, lähtudes protseduuride ajakulust ja töögraafikust; vajadusel teavitab klienti broneeringu muutustest;
5. kujundab teenuste hinnad, lähtudes sisseostuhindadest, tegevuskuludest ja turusituatsioonist; planeerib müügikampaaniaid, arvestades laoseisu, hooaega jm;
6. koostab töö- ja puhkusegraafikuid, lähtudes õigusaktidest ja salongi vajadustest; selgitab välja töötajate koolitusvajaduse ja organiseerib töötajate koolitamise;
7. organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Juuksuri kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb kliendiga viisakalt ja järgib klienditeeninduse head tava, arvestades salongis kokkulepitud teenindusstandardeid;
2. järgib eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
3. järgib tööohutus- ja hügieeninõudeid;
4. kasutab ressursse säästvalt;
5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
6. hoiab oma töökoha korras ja puhtana;
7. oskab eesti keelt tasemel B1 ja valdab erialast inglisekeelset terminoloogiat (vt. lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
8. kasutab arvutit vastavalt Arvuti kasutamise oskuste baasmoodulile Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus ning standardmoodulile Esitlus (vt. lisa 2 Arvuti kasutamise oskused).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.1.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Juuksur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5141 Juuksurid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helle Inkinen JunorPro OÜ
Piret Koemets Miranelina OÜ
Anneli Otsepp OÜ Ott
Reet Parik Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Kaja Seppel Intersalon Ilusalong, Juuksurite Ühendus
Inna Soonurm SA Innove
Kersti Suve Revaalia OÜ
Katrin Veber Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist