Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterjuuksur, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meisterjuuksur, tase 5
EN: Hairdresser, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muutus kutsestandardi nimi, sest nimetus on kasutusel juuksurite seas, samuti nimetatakse nii 5. taseme juuksuri õppekava. Muutus kompetentsi sisu ja nimetus: „Habemeajamine ja lõikamine“ on nüüd „Barber tehnikate kasutamine“. Lisati kompetents „Stiili loomine“. Kompetents „Klienditeenindus“ jäeti välja, vastavad tegevusnäitajad sisalduvad üldoskustes ja kompetentsis „Juhtimine“. Kompetents „Juhendamine ja juhtimine“ jagati kaheks: „Juhendamine“ ja „Juhtimine“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Meisterjuuksur 157197 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.08.2022 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Meisterjuuksur 240383 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 01.03.2023 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Meisterjuuksur 134895 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.08.2022 Avatud
4 Tallinna Tööstushariduskeskus Meisterjuuksur 130158 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.08.2022 Avatud
5 Tallinna Tööstushariduskeskus Meisterjuuksur 222727 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.08.2022 Avatud
6 Tallinna Tööstushariduskeskus Meisterjuuksur 238562 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 21.12.2022 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Meisterjuuksur 212917 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 09.11.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meisterjuuksur teenindab kliente professionaalsel tasemel, arvestades nende soove, vajadusi ja isikupära. Ta töötab meeskonnas või iseseisvalt, vastutades oma töö lõpptulemuse eest. Töö eeldab suhtlemist klientide, partnerite ja kolleegidega. Meisterjuuksur on kursis moetrendidega, nõustab klienti t...eenuste ja toodete valikul.
Meisterjuuksur juhendab kaastöötajaid ja korraldab salongi tööd.
Valdavalt töötab juuksur seistes ja sundasendis. Juuksuritöös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel ja erinevates töökeskkondades.
Juuksuri kutsegrupis on kaks kehtivat kutsestandardit:
- Juuksur, tase 4
- Meisterjuuksur, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juuste ja peanaha hooldamine
A.2.2 Juuste lõikamine
A.2.3 Barber tehnikate kasutamine
A.2.4 Juuksestruktuuri püsimuutmine
A.2.5 Juuste värvimine
A.2.6 Soengu kujundamine
A.2.7 Stiili loomine
A.2.8 Juhtimine
A.2.9 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Meisterjuuksurina töötavad inimesed, kellel on erialane kutseharidus ja töökogemus või ainult töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Juuksur, meisterjuuksur.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on personaalse brändi loomisel ja arendamisel, ettevõtluskeskkonna tundmisel ning turunduslikul tegevusel. Erialastest oskustest on kasvav tähtsus tehnikate ja materjalide tundmisel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Meisterjuuksur, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib eetika ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
2. järgib tööohutus- ja hügieeninõudeid (sh desinfitseerimisnõuded);
3. kasutab ressursse säästvalt;
4. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
5. hoiab oma töökoha korras ja puhtana;
6. käitleb jäätmeid vastavalt jäätmekäitlusnõ...
uetele;
7. annab vajadusel esmaabi;
8. on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni, oma teadmisi ja kogemusi;
9. kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis eriala arengutega;
10. suhtleb kliendiga viisakalt ja järgib klienditeeninduse head tava, arvestades salongis kokkulepitud teenindusstandardeid;
11. oskab eesti keelt tasemel B1 ja valdab erialast ingliskeelset terminoloogiat (Lisa 1);
12. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Juuste ja peanaha hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. määratleb kliendi peanaha ja juuste seisundi, lähtudes võimalikest riskidest ja tööprotsessist;
2. valib tööprotsessiks sobivad tooted, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning põhjendab nende valikut, kirjeldades juukses toimuvaid füüsikalisi ja/või keemilisi protsesse (ph muutus, mõju juuste sildadele ja sidemetele jm);
3. nõustab klienti juuste ja peanaha tervisliku jätkuhoolduse teostamisel.
B.3.2 Juuste lõikamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ning lähtudes kliendi isikupärast annab omapoolsed soovitused juukselõikuseks;
2. loob juukselõikuse kavandi, lähtudes juukselõikuse põhivormidest (ümar, kandiline, kolmnurkne, kombineeritud), moesuundadest ja disainipõhimõtetest (vorm, tekstuur, kompositsioon) ning joonistab lõikusskeemi;
3. lõikab juuksed, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri, kasutades erinevaid lõikustehnikaid.
B.3.3 Barber tehnikate kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1. lõikab juukseid, kasutades põhilisi barber tehnikaid (fade tehnika, masinatehnika, kammi-masintehnika, kääri-kammitehnika jm);
2. valmistab ette habeme ja näonaha, arvestades habemekarva struktuuri ja naha seisundit;
3. ajab habet, kasutades erinevaid habemenoavõtteid; teeb näonaha järelhooldust;
4. lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid;
5. kasutab sobivaid hooldus- ja viimistlusvahendeid ning soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
B.3.4 Juuksestruktuuri püsimuutmine 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib kliendi juukseid enne töö alustamist, lähtudes juuste ehitusest, struktuurist, tekstuurist, eelnenud keemilistest töötlustest; selgitab juukse sees toimuvaid keemilisi struktuurimuutuseid; otsustab edasise tegevuse, lähtudes juuste heaolust;
2. valib töö- ja keemilise struktuurimuutmise vahendid ja tooted vastavalt analüüsile ja eesmärgile;
3. teeb juuste struktuuri keemilise püsimuutuse, kasutades erinevaid tehnikaid ja vahendeid ning lõpetab protsessi, järgides tootja kasutusjuhendit;
4. soovitab kliendile koduseks järelhoolduseks juuksehooldustooteid vastavalt tehtud juuksestruktuuri püsimuutmisele.
B.3.5 Juuste värvimine 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib kliendi juukseid enne töö alustamist, lähtudes juuste ehitusest, struktuurist, tekstuurist, eelnenud keemilistest töötlustest ja kliendi soovidest; selgitab värvimisel juukse sees toimuvaid protsesse; otsustab edasise tegevuse, lähtudes juuste heaolust;
2. teeb värvimise tööplaani (värviskeem, tehnikad jm) ja värvib juukseid vastavalt soovitud lõpptulemusele, kasutades erinevaid kaasaegseid tehnikaid;
3. lõpetab värvimisprotsessi, taastades juuste ph taseme;
4. soovitab kliendile koduseks järelhoolduseks juuksehooldustooteid vastavalt tehtud värvimuutusele.
B.3.6 Soengu kujundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. nõustab klienti soengu valimisel (vorm, kuju, proportsioon, sündmus), arvestades kliendi visuaalsete eripäradega;
2. teeb soenguplaani (föönisoeng, rullisoeng, ülespandud soeng jm), lähtudes soovitud lõpptulemusest ja kliendi soovist;
3. kasutab soengute loomisel erinevaid tehnikaid (kuumtöötlus, rullikeeramise tehnikad, punutised jm), töövahendeid, soenguproteese/täidiseid ja aksessuaare;
4. loob lisajuustest soengulisandeid ja kasutab neid soengutes;
5. kasutab sobivaid viimistlusvahendeid vastavalt juukse tüübile ja soovitud lõpptulemusele.
B.3.7 Stiili loomine 5

Tegevusnäitajad:
1. tunneb soengu- ja moeajalugu, loob seoseid tänapäevase soengumoega;
2. teeb kollektsiooni projekti, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid (kuldlõige, mindmap, moodboard, storyboard jm);
3. loob soengukollektsiooni, kujundades ühtse terviku rõivaste, meigi, keskkonna jm-ga tehes koostööd valdkonna spetsialistidega;
4. jäädvustab kollektsiooni, kasutades sobivaid tehnoloogilisi vahendeid (videokaamera, fotokaamera jm).
B.3.8 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. seab eesmärke ja planeerib tegevusi, lähtudes ettevõtluskeskkonnast; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. organiseerib ressursid (sh personal, töövahendid) ja loob tööprotseduurid;
3. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
4. juhib kliendisuhete arendamist ja klientide hankimist;
5. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid.
B.3.9 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab juhendatavaid, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; jälgib juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid ning andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse; annab juhendatavale selgesõnaliselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-27042022-2.5/9k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Juuksur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5141 Juuksurid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Leili Liinak Tallinna Tööstushariduskeskus
Liivi Lõhmussaar Tartu Rakenduslik Kolledž
Renaldo Paabel C.U.T. Salong
Kersti Suve Revalia Salong
Kertti Viru Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist