Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-meister III
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-meister III (ver 4)
Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-meister III
EN: Machine tool operator III
Kutsestandardi tähis: 10-19092012-4.14/4ps
Kutsestandardi versiooni number: 4
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Metallilõikepinkidel töötaja
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.09.2012
Kehtib alates: 19.09.2012
Kehtib kuni: 31.12.2013
EST tase: III
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
812 Metallitootmis- ja -töötlusseadmete operaatorid
8121 Metallitootmisseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist