Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mootorsõidukihooldaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: Mootorsõidukihooldaja, tase 3
EN: Vehicle maintenance technician, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Liikurmasinahooldaja, tase 3
  • Sõiduautohooldaja, tase 3
  • Veoauto- ja bussihooldaja, tase 3
  • Väikemasinahooldaja, tase 3
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.01.2013
Kehtib kuni: 09.09.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on mootorsõidukihooldaja, tase 3, mootorsõidukitehniku, tase 4 ja sõiduautodiagnostiku, tase 5 kutsed.

Mootorsõidukihooldaja tegeleb mootorsõidukite, liikur- ja väikemasinate, haagiste ning nende lisa- ja tööseadmete (edaspidi sõidukite) hoolduse, os...
andamise ja koostamisega. Mootorsõidukihooldaja töö eesmärk on sõiduki töökindluse tagamine hooldusest hoolduseni.
Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on vajalik pidev enesetäiendamine.
Mootorsõidukihooldaja võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas ja võib vajada mõningat juhendamist, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Mootorsõidukihooldaja töö koosneb kohustuslikest tööosadest. Spetsialiseerumine toimub vastavalt sõiduki kategooriale/liigile ning kõik tööosad on spetsialiseerumisega otseselt seotud.
Sõiduautohooldaja töö ei sisalda tööosa A.2.6.
A.2.1 Mootorsõiduki puhastus
A.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehitu...
se hooldus
A.2.3 Mootori hooldus
A.2.4 Jõuülekande hooldus
A.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus
A.2.6 Lisa- ja tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide hooldus, osandamine ja koostamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub sõltuvalt sõiduki kategooriast/liigist – sõiduautohooldaja, veoauto- ja bussihooldaja, liikurmasinahooldaja ja väikemasinahooldaja. Spetsialiseerumine on otseselt seotud kirjeldatud tööosadega.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mootorsõidukihooldaja tööaeg on enamasti päevane.
Töö on vahelduvate tööülesannetega ja toimub enamasti siseruumis.
Võib ette tulla töötamist suurenenud ohu olukorras.
Hooldaja töötab üldiselt seistes, kuid sageli ka ergonoomiliselt rasketes tingimustes.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavat...
e ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mootorsõidukihooldaja kasutab käsi-, elektri-, hüdro- ja pneumotööriistu ning töökoja-, remondi- ja hooldusseadmeid.
Ta kasutab ka töörõivastust ja isikukaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mootorsõidukihooldaja eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus ja pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Enamasti on mootorsõidukihooldajana töötaval inimesel vastava eriala kutseharidus ja/või töökohal õppides omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mootorsõidukihooldaja teised võimalikud ametinimetused on autohooldelukksepp, tehnohooldespetsialist, väikemehhanismihooldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Mootorsõidukihooldaja kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumise valimine ning kohustuslike kompetentside B.2.1–B.2.6 tõendamine.
Mootorsõidukihooldaja kutse siseselt spetsialiseerutakse vastavalt sõiduki kategooriale: sõiduautohooldaja (M1, N1, O1, O2),
veoauto- ja bussihooldaja...
(M2, M3, N2, N3, O3, O4),
liikurmasinahooldaja (T, LM, R),
väikemasinahooldaja (L, LM, O1).
Taotleja hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele sõidukipõhiselt.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki puhastus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vajalikud puhastusvahendid;
2) hooldab värvkatet (näit leotab, peseb, kuivatab ja vajadusel vahatab);
3) puhastab sõiduki siseruumi (näit tekstiil-, plast- jt materjalid);
4) peseb mootoriruumi;
5) peseb sõiduki põhja.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele hooldusjuhise;
2) avab keermesliite ja hindab selle kasutuskõlblikkust, vajadusel taastab, pingutab ja lukustab (fikseerib) keermesliiteid;
3) valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid;
4) keermestab eri materjale;
5) avab lukustusrõngaid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, paigaldab, fikseerib/pingutab (vajadusel asendab) lukustusrõngaid ning kinnitusklambreid;
6) avab tüübleid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, vajadusel asendab vigastatud tüübleid;
7) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab sisepõlemismootorit;
2) kontrollib heitgaasi koostist ja selle ohutustamisseadiste tööd.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.4 Jõuülekande hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab jõuülekannet;
2) osandab jõuülekande seadmeid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) vahetab piduri, rooli ja veermiku (alusvankri) osasid;
2) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja vajadusel põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
3) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
4) hindab roomiksõiduki veermiku kulumist.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Lisa- ja tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide hooldus, osandamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
2) osandab ja koostab tööseadmeid ja nende komponente.

Sõiduautohooldajale kompetentsi B.2.6 ei kohaldata.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Sõiduautohooldaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki puhastus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vajalikud puhastusvahendid;
2) hooldab värvkatet (näit leotab, peseb, kuivatab ja vajadusel vahatab);
3) puhastab sõiduki siseruumi (näit tekstiil-, plast- jt materjalid);
4) peseb mootoriruumi;
5) peseb sõiduki põhja.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele hooldusjuhise;
2) avab keermesliite ja hindab selle kasutuskõlblikkust, vajadusel taastab, pingutab ja lukustab (fikseerib) keermesliiteid;
3) valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid;
4) keermestab eri materjale;
5) avab lukustusrõngaid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, paigaldab, fikseerib/pingutab (vajadusel asendab) lukustusrõngaid ning kinnitusklambreid;
6) avab tüübleid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, vajadusel asendab vigastatud tüübleid;
7) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab sisepõlemismootorit;
2) kontrollib heitgaasi koostist ja selle ohutustamisseadiste tööd.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.4 Jõuülekande hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab jõuülekannet;
2) osandab jõuülekande seadmeid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) vahetab piduri, rooli ja veermiku (alusvankri) osasid;
2) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja vajadusel põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
3) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
4) hindab roomiksõiduki veermiku kulumist.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
 
Veoauto- ja bussihooldaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki puhastus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vajalikud puhastusvahendid;
2) hooldab värvkatet (näit leotab, peseb, kuivatab ja vajadusel vahatab);
3) puhastab sõiduki siseruumi (näit tekstiil-, plast- jt materjalid);
4) peseb mootoriruumi;
5) peseb sõiduki põhja.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele hooldusjuhise;
2) avab keermesliite ja hindab selle kasutuskõlblikkust, vajadusel taastab, pingutab ja lukustab (fikseerib) keermesliiteid;
3) valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid;
4) keermestab eri materjale;
5) avab lukustusrõngaid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, paigaldab, fikseerib/pingutab (vajadusel asendab) lukustusrõngaid ning kinnitusklambreid;
6) avab tüübleid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, vajadusel asendab vigastatud tüübleid;
7) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab sisepõlemismootorit;
2) kontrollib heitgaasi koostist ja selle ohutustamisseadiste tööd.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.4 Jõuülekande hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab jõuülekannet;
2) osandab jõuülekande seadmeid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) vahetab piduri, rooli ja veermiku (alusvankri) osasid;
2) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja vajadusel põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
3) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
4) hindab roomiksõiduki veermiku kulumist.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Lisa- ja tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide hooldus, osandamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
2) osandab ja koostab tööseadmeid ja nende komponente.

Sõiduautohooldajale kompetentsi B.2.6 ei kohaldata.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
 
Liikurmasinahooldaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki puhastus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vajalikud puhastusvahendid;
2) hooldab värvkatet (näit leotab, peseb, kuivatab ja vajadusel vahatab);
3) puhastab sõiduki siseruumi (näit tekstiil-, plast- jt materjalid);
4) peseb mootoriruumi;
5) peseb sõiduki põhja.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele hooldusjuhise;
2) avab keermesliite ja hindab selle kasutuskõlblikkust, vajadusel taastab, pingutab ja lukustab (fikseerib) keermesliiteid;
3) valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid;
4) keermestab eri materjale;
5) avab lukustusrõngaid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, paigaldab, fikseerib/pingutab (vajadusel asendab) lukustusrõngaid ning kinnitusklambreid;
6) avab tüübleid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, vajadusel asendab vigastatud tüübleid;
7) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab sisepõlemismootorit;
2) kontrollib heitgaasi koostist ja selle ohutustamisseadiste tööd.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.4 Jõuülekande hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab jõuülekannet;
2) osandab jõuülekande seadmeid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) vahetab piduri, rooli ja veermiku (alusvankri) osasid;
2) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja vajadusel põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
3) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
4) hindab roomiksõiduki veermiku kulumist.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Lisa- ja tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide hooldus, osandamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
2) osandab ja koostab tööseadmeid ja nende komponente.

Sõiduautohooldajale kompetentsi B.2.6 ei kohaldata.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
 
Väikemasinahooldaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki puhastus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vajalikud puhastusvahendid;
2) hooldab värvkatet (näit leotab, peseb, kuivatab ja vajadusel vahatab);
3) puhastab sõiduki siseruumi (näit tekstiil-, plast- jt materjalid);
4) peseb mootoriruumi;
5) peseb sõiduki põhja.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele hooldusjuhise;
2) avab keermesliite ja hindab selle kasutuskõlblikkust, vajadusel taastab, pingutab ja lukustab (fikseerib) keermesliiteid;
3) valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid;
4) keermestab eri materjale;
5) avab lukustusrõngaid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, paigaldab, fikseerib/pingutab (vajadusel asendab) lukustusrõngaid ning kinnitusklambreid;
6) avab tüübleid ja hindab nende kasutuskõlblikkust, vajadusel asendab vigastatud tüübleid;
7) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab sisepõlemismootorit;
2) kontrollib heitgaasi koostist ja selle ohutustamisseadiste tööd.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.4 Jõuülekande hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab jõuülekannet;
2) osandab jõuülekande seadmeid.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) vahetab piduri, rooli ja veermiku (alusvankri) osasid;
2) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja vajadusel põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
3) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
4) hindab roomiksõiduki veermiku kulumist.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Lisa- ja tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide hooldus, osandamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
2) osandab ja koostab tööseadmeid ja nende komponente.

Sõiduautohooldajale kompetentsi B.2.6 ei kohaldata.

Hindamismeetod (id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Mootorsõidukihooldaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
3) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust hooldusjuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
4) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
5) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt;
6) leiab ja kasutab vajadusel sobivaid tehnilisi juhendeid;
7) kasutab oma töös arvutit AO tasemetel 1-4 ja 7 p 1), 3), 5) (lisa 2);
8) kasutab oma töös eesti keelt järgmiselt: mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (vt. lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse hoolduse ja remondi alused;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) elektrotehnika alused;
5) pneumaatika ja hüdraulika alused;
6) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
7) töötervishoiunõuded;
8) tuleohutusnõuded;
9) jäätmekäitlusnõuded;
10) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-17012013-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.01.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lauri Ert Toyota Baltic AS, MTÜ Autokutseõppe Liit
Rein Solnask Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Vladimir Krasnoštšjokov Toyota Baltic AS
Valter Kokkota MTÜ Autokutseõppe Liit
Peeter Johannson Tallinna Autobussikoondise AS
Tarmo Talismaa Volvo Estonia OÜ
Piret Jamnes SA Innove
Ülo Ramp MTÜ Autokutseõppe Liit
Janek Pukka Rakvere Ametikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist