Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Grimmikunstnik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Grimmikunstniku 6. taseme kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning isikute kompetentsus...
e hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Grimmikunstnik, tase 6
EN: Make-up Designer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2016
Kehtib kuni: 09.04.2019
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Lisati lisa 2 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Grimmikunstnik töötab teatrites, kontserdiorganisatsioonides, filmistuudiotes, tsirkuses, meedias, salongides ja mujal.
Grimmikunstnik teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme ja loob, valmistab, värvib ja eemaldab rolli toetavaid ruumilisi/proteesgrimme. Viimist...
leb juukseid ja näokarvu ning teeb mitmesuguseid karvtöid (näit vuntsid, habemed, kulmud, parukad - postiche).
Grimmikunstnik tunneb erinevates valdkondades töötamise nõudeid (teater, meedia jne).
Oma töös pöörab ta tähelepanu rollile, kultuurile, ajaloole, stiilile, ajale, kohale jm.
Grimmikunstniku töö eeldab koostööd kostüümikunstniku, artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimmikunstniku töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Grimmikunstnik loob tervikliku visuaalse lahenduse (sh kõik karvlisandid) grimmikavanditele sündmuse (nt etendus, film, seriaal jm) raames. Kavandi loomisel suudab grimmikunstnik näha tervikpilti, läheneda tööle loominguliselt ja anda edasi visuaalset tervikut. Ta täiendab ennast pidevalt ja on kursis erialaste uuendustega. Oluline on omada teadmisi kunstiajaloost, värvi- ja stiiliõpetusest. Meeskonnajuhi töös on olulinetervikliku visuaalse lahenduse korrektne ja mõistetav edasiandmine meeskonnale ning meeskonna motiveerimine ja tööülesannete mõistlik delegeerimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks.
A.2.2 Jumestus- ja grimeerimistoodete nahale kandmine ja eemaldamine.
A.2.3 Visuaali loomine.
A.2.4 Suhtlemine.
A.2.5 Klienditeenindus.
A.2.6 Juhtimine ja meeskonnatöö.
A.2.7 Grimmikunstniku kutseline tegutsemine ja käitumine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Grimmikunstnik võib töötada ilusalongis, kosmeetikakauplustes, teatris, televisioonis ja mujal.
Töö on vahelduva iseloomuga ja toimub graafiku alusel.
Grimmikunstniku töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks grimmikunstnikuna töötamisele võib olla värvipimedus.
A.4 Töövahendid
Jumestamis- ja grimeerimistooted ja -vahendid ning karvtööde ja proteesgrimmi valmistamise vahendid. Kontoritehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab suhtlemisvalmidust, koostöövõimet ja korrektsust ning diskreetsust, loovust, head värvitunnetust, meeskonnatöö võimet, pingetaluvust, valmisolekut ennast pidevalt täiendada.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on grimmikunstnikul keskharidus, ta on läbinud erialase täiendkoolituse ja omab töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Grimmikunstnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 6

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub stsenaariumi, eelarve ja võimalusel kostüümikavanditega, tehes koostööd kostüümikunstniku, lavastaja ja teiste asjasse puutuvatega (nt valguskunstnik, näitleja jt). Eelnevast lähtudes loob karakteri visuaalse lahenduse, arvestades stiile, ajastut jm, ning valmistab kavandi.
2. Valib ja soetab materjalid ja vahendid vastavalt eelarvele või kulukalkulatsioonile ning korraldab vajalike proteeside ja/või karvlisandite valmistamise. Kontrollib tehtud töid, vajadusel parandab. Loob ja koostab grimmimanuaali, mida vajadusel täiendab või muudab.
3. Selgitab välja grimeerimise eesmärgi ja valmistab kavandist või etenduse passist lähtudes ette vajalikud lisandid (nt parukad, vuntsid, ninad, kiilakamütsid jm). Vajadusel juhendab töid ja vastutab nende tulemuse eest. Valib grimeerimiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist, seisukorrast ja kliendi east, naha värvi alatoonist ja grimeerimise eesmärgist. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites.
4. Lähtudes rollilahendusest selgitab välja grimmi eesmärgi ja võimalikud allergiad (nt vaha, pintslikarvade jm vastu). Kasutab sobivaid suhtlemistehnikaid ja arvestab võimalusel kliendi soovidega. Tutvub visuaalselt kliendi näo anatoomiliste omadustega, lähtudes näo proportsioonist, nahatüübist ja east, arvestades füüsilist tervikut.
5. Valmistab kliendi ette, kaitseb kliendi riided meigilinaga, vajadusel kinnitab juuksed ja modelleerib kulmud ning kasutab spetsiaalseid naha pingutamiseks mõeldud teipe.
6. Valib grimeerimiseks sobivad tooted, lähtudes grimmi eesmärgist ja arvestades kliendi näonaha tüüpi ja seisukorda. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites.
7. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigi eemaldaja jm) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad jm). Vajadusel kannab näonahale kreemid, grimmi ja näonahka kaitsvad vahendid jm sõltuvalt grimeerimise eesmärgist.

Teadmised:
1) näoanatoomia (lihased, luustik jm);
2) soengu- ja kostüümiajalugu (sh rahvuslikud eripärad);
3) näonahatüübid;
4) karakterit mõjutavad tegurid (isikupära, tervis, vanus, ajastu, keskkond jm).
B.2.2 Jumestus- ja grimeerimistoodete nahale kandmine ja eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Testib toodete sobivust kliendi näonahale (vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed jm), kannab meigipõhja näonahale ja modelleerib. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, aerograafvärvid, HD-tooted, mineraal- või kompaktpuudrid)ja vahendeid ning tehnikaid (nt švamm, pintsel, aerograaf, palett, spaatel jm). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid, valgustpeegeldavaid tooteid, varju- ja peitevärve. Kinnitab grimmipõhja, kasutades tolmpuudrit. Lähtub oma töös grimeerimise eesmärgist (nt televõtted, lavavalgus, kaugus publikust, jumestuse intensiivsus jm).
2. Modelleerib ja vajadusel kannab põseruuži nahale. Valib kliendi nahatüübile ja eale sobiva põseruuži ja varjuvärvid, kasutades sobivaid vahendeid (nt käed, pintsel, švamm, kompakt-, mineraal-, kreemvärvid jm). Lähtub oma töös grimmi eesmärgist, sh fotosessioon, televisioon, moesessioon (nt lavavalgus, kaugus publikust, jumestuse intensiivsus jm).
3. Jumestab silmi ja modelleerib, lähtudes karakterist ja grimmimanuaalist ja kasutades sobivaid vahendeid (nt pintslid, aplikaatorid jne), tooteid (nt silmapliiats, silmalainer, aerograaftooted, kompaktvärvid, kreemvärvid, veepõhjalised värvid jne), tehnikaid (nt manuaalselt jm) ja lisandeid (nt kivikesed, šabloonid jm).
4. Modelleerib huuled, lähtudes jumestuse eesmärgist ja/või karakterist ning valib sellest tulenevalt sobivad vahendid ja tooted (nt huulepliiats, huulepintsel, huulevärv, huuleläige jne), kasutab vajadusel valgusevarju värve. Vajadusel fikseerib huulevärvi, lähtudes eesmärgist (nt pruudi jumestus, päevajumestus, õhtujumestus jm).
5. Jumestab ripsmed ja kulmud vastavalt jumestamise/grimeerimise eesmärgile, kasutades sobivaid tooteid (nt kulmupliiats, lainer, kompaktvärvid, ripsmetušid jm), sh peidab kulmud (liimi, seebi, vahaga). Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud. Vajadusel koolutab ripsmed, kasutades sobivaid vahendeid (nt ripsmepintsel, koolutaja, spiraalhari jm). Lähtub oma töös jumestuse/grimeerimise eesmärgist, sh fotosessioon, televisioon, moesessioon (nt lavavalgus, kaugus publikust, jumestuse intensiivsus jm). Lähtub oma tegevuses jumestuse/grimeerimise eesmärgist ja/või karakterist ning vajadusel grimmikavandist.
6. Korrigeerib või taastab soengu, hindab oma tööd ja vajadusel viimistleb (sh kliendi käsi, kõrvu, dekolteed jm). Vajadusel fikseerib jumestuse ja/või grimmi, kasutades sobivaid tooteid (nt spetsiaalne grimmi säilitav toode grimmi värskendamiseks jm) ja tehnikaid.
7. Lähtudes grimmikavandist või karakterist valmistab ette paruka ja teeb parukale soengu. Kinnitab kliendi juuksed (nt sõrmelokid, punutis, pehme krunn, võrk, juuksesukk, parukapael jm) ja paneb talle paruka pähe, kasutades selleks sobivaid vahendeid ja tehnikaid (nt liimimine, klambrid, vedrud jm). Pärast paruka paigaldamist viimistleb ja fikseerib soengu. Valmistab vajalikud juukselisandid, kasutades sobivaid vahendeid, materjale ja tehnikaid. Vajadusel kinnitab juukselisandid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja mitmesuguseid kinnitusvõtteid (nt punumistehnika, liimimine, sõlmimine jm).
8. Lakib kliendi küüned, vajadusel kinnitab teipidega kunstküüned, lähtudes jumestuse ja/või grimmi eesmärgist või karakterist.
9. Teeb stiliseeritud (nt 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva jm) või rahvusteemalise grimm (nt geiša, india, egiptuse jm grimm), lähtudes jumestuse/grimmi eesmärgist ja kasutades sobivaid vahendeid ja tehnikaid ning aksessuaare. Kasutab erinevaid karvlisandeid, näoproteese, spetsiaalseid teipe naha pingutamiseks jm, lähtudes grimmikavandist või karakteri eesmärgist.
10. Tagab jumestuse ja/või grimmi eemaldamise, kasutades spetsiaalseid eemaldamisvahendeid, lähtudes tehtud jumestusest ja/või grimmist (nt veekindla ripsmetuši eemaldamise vahend, vatipadjad, toonik, puhastuspiim, vaseliin, liimieemaldusvahend jm). Eemaldab jumestuse ja/või grimmi ise või kokkuleppel kliendiga annab talle juhised ja vajadusel sobivad eemaldamisvahendid (nt televisioonis, teatris, fotosessioonil, moe-show’l jm).
11. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel eemaldab võimliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.

Teadmised:
1) valgusõpetus algtasemel;
2) nahahaigused;
3) ainekeemia, sh toote koostis, pH-skaala;
4) värviring, värviõpetus;
5) näoanatoomia;
6) vinüül plastikust, silikoonist või vahust lisandid;
7) jumestuse/grimeerimise, soengu ja kostüümi ajalugu;
8) jumestamise/grimeerimise stiilid: päevajumestus, õhtujumestus, pruudijumestus, prillikandja jumestus, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm, glamuurne jumestus, fantaasiajumestus/grimm, eaka daami jumestus, korrigeeriv jumestus (sh käte jumestus).
B.2.3 Visuaali loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostöös meeskonnaga selgitab välja osaliste (stilist, fotograaf jt) nägemuse toimuva sündmuse kohta. Lepib kokku sündmuse teema, tehnilised võimalused ja grimmi/grimeerimise (vajadusel ka karvtööd) eelarve.
2. Loob grimmi tervikkavandi ja tutvustab seda meekonnale. Kavandi loomisel lähtub eelnevalt kokkulepitud sündmuse teemast, tehnilistest võimalustest (nt valgus, kompositsioon, temperatuur, tuulemasin) ja eelarvest.
3. Planeerib grimeerimise ajagraafiku ja koostab vajadusel meeskonna, lähtudes töömahust ja ajapiirangust. Vastutab eelarves püsimise ja grimeerimise lõpliku tulemuse eest.
B.2.4 Suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Toetab teisi ning näitab suheldes üles respekti ja hoolivust.
2. Loob head suhted klientide ja kolleegidega.
3. Esitleb ja põhjendab enda ja meeskonna ideid.
4. Tuleb toime konfliktidega.
5. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Teadmised:
1) organisatsioonikäitumine.
B.2.5 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist valmistab töökoha ette ja varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Kliendi/näitleja saabumisel jätab positiivse esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna.
3. Keeldub töö tegemisest kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
4. Suhtleb professionaalselt, viisakalt ja siiralt, olles salliv ja tolerantne. Kuulab klienti ja hoiab teabe konfidentsiaalsust, lähtub kutse-eetikast (vt lisa 2 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika).
5. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt.
6. Teenindades klienti annab ülevaate jumestamise käigust.
7. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör jm).
8. Tööks ettevalmistusi tehes lähtub hügieeninõuetest ja eriala eetikast (riietus, juuksed, küüned, hügieen).
B.2.6 Juhtimine ja meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Kohaneb meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu.
2. Juhendab ja abistab töötajaid tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamisel vastavalt oma pädevusele ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
3. Teeb ettepanekuid töö kvaliteedi parandamiseks vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
4. Organiseerib vajadusel väljaõpet ja tutvustab jumestus-/grimmimeeskonnale tehnikaid ja materjale.
5. Peab kinni eelarvest ja peab arvestust sündmustegevuses olevate varade (tööriistad, -seadmed, -vahendid) haldamise ja kasutamise üle. Valib välja vajalikud tooted ja teeb ettepaneku nende soetamiseks, lähtudes eelarvest.
6. Vastutab jumestusvarustuse komplekteerimise eest, sh väljasõitudel ning ringreisidel.
B.2.7 Grimmikunstniku kutseline tegutsemine/käitumine 6

Tegevusnäitajad:
1. Töötab välja uusi kavandeid.
2. Arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
3. Töötab hästi situatsioonides, mis nõuavad avatust uute ideede ja kogemuste suhtes. Otsib õppimisvõimalusi. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt.
4. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt.
5. Reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega.
6. Analüüsib ebaõnnestumisi ja oskab eksimustest õppida.
7. Talub ebamääraseid olukordi ja situatsioone ning oskab ära kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi.
8. Arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt.
9. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
10. Määratleb isiklikud arengustrateegiad, mis on vajalikud karjäärieesmärkide saavutamiseks. Kasutab ära arengu- ja koolitusvõimalused.
11. Võtab vastutuse projektide, tegude ja inimeste eest.
12. Langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel (ka rasked ja riskantsed otsused).
13. Järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-01112016-2.4.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 3
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2016
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2659 Loomingulised töötajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiina Leesik GrimmiGrupp OÜ
Aimi Etverk SA Nuku
Taimi Lume Rahvusooper Estonia
Margit Müürisepp, kutseõpetaja, jumestuskunstnik
Anu Konze Linnateater
Janika Olup Grimmikool
Liia Viitas MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist