Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Grimmikunstnik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Grimmikunstnik, tase 6
EN: Make-up Designer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.04.2019
Kehtib kuni: 25.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Klienditeenindus nimetati ümber kompetentsiks Kliendisuhtlus, endine kompetents Juhtimine ja meeskonnatöö on uue nimega Meeskonna juhtimine ning kompetents Kutseline tegevus ja käitumine on uue nimega Grimmikunstnik, tase 6 kutset läbiv kompetents.
Varem eraldi kompetentsina kirjeldatud suhtlemine lisati läbiva kompetentsi kirjeldusse.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Grimmikunstnik, tase 6 teeb keerukamaid ja loomingulisemaid grimeerimistöid, loob tervikliku karakteri, korraldab ning juhendab grimmimeeskonna tööd. Grimmikunstnik valmistab proteeslisandeid, teeb postiche-töid ja loob kavandeid. Kavandi loomisel suudab grimmikunstnik näha tervikpilti, läheneda töö...le loominguliselt ja anda edasi visuaalset tervikut.
Grimmikunstnik töötab teatrites, filmistuudiotes, televisioonis jm etendusasutustes, tehes koostööd režissööri/lavastaja, stilisti, fotograafi, artisti jt-ga.

Kutsealal tegutseb ka grimeerija, tase 5, kes teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme, sh ruumilisi ja proteesgrimme, viimistleb juukseid ja näokarvu ning kasutab erinevaid karvlisandeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks
1. Ettevalmistav töö.
2. Tööprotsessi korraldamine.
3. Kliendi, tema eripära ja soovidega tutvumine.
4. Kliendi ettevalmistamine.

A.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine
1. Grimmi eesmärgiga arvestamine.
2. Grimmipõhja nahale kandmin...
e ja näo modelleerimine.
3. Põseruuži kasutamine.
4. Silmade ja kulmude jumestamine.
5. Huulte kujundamine.
6. Viimistlemine.
7. Paruka ja karvlisandite paigaldamine ning soengusse seadmine.
8. Juuste ja habeme kujundamine.
9. Küünte kujundamine.
10. Grimmi tegemine.
11. Grimmi eemaldamine.
12. Reageerimine allergilise reaktsiooni puhul.

A.2.3 Visuaali loomine
1. Kontseptsiooniga tutvumine.
2. Kavandi loomine.
3. Ressursi korraldamine.

A.2.4 Kliendisuhtlus
1. Tööks ettevalmistumine.
2. Suhte loomine.
3. Professionaalne käitumine.
4. Ülevaate andmine.

A.2.5 Meeskonna juhtimine
1. Meeskonna loomine.
2. Juhendamine.
3. Professionaalsete oskuste arendamine.
4. Ressursside haldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Grimmikunstniku töö on vahelduva iseloomuga, tööaeg sõltub etenduste/sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti/öösiti ja nädalavahetustel. Jumestaja töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks grimmikunstnikuna töötamisel võib olla värvipimedus.
A.4 Töövahendid
Jumestamis- ja grimeerimistooted ja -vahendid ning karvtööde ja proteesgrimmi valmistamise vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös grimmikunstnikuna on olulised suhtlemisvalmidus, koostöövõime, korrektsus, diskreetsus, loovus, kunsti- ja ilumeel, värvitunnetus ning pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on grimmikunstnikul kesk- või kõrgharidus, ta on läbinud erialase täienduskoolituse ja omab töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Grimmikunstnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 6

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub stsenaariumi, eelarve ja võimalusel kostüümikavanditega, tehes koostööd kostüümikunstniku, lavastaja/režissööri jt asjasse puutuvatega (nt valguskunstnik, näitleja). Eelnevast lähtudes loob karakteri visuaalse lahenduse, arvestades stiile ja ajastut, soengu- ja kostüümiajalugu (sh rahvuslikud eripärad); valmistab kavandi. Teeb vajalikud eeltööd karakteri loomiseks.
2. Valib ja soetab materjalid ja vahendid vastavalt eelarvele või kulukalkulatsioonile ning korraldab vajalike proteeside ja/või karvlisandite valmistamise. Korraldab ja jälgib tööprotsessi kulgu ja kvaliteeti. Loob ja koostab grimmimanuaali, mida vajadusel täiendab või muudab.
3. Selgitab välja grimeerimise eesmärgi ja vajalikud lisandid (nt parukad, vuntsid, proteeslisandid, kiilakamütsid). Vajadusel juhendab töid ja vastutab nende tulemuse eest. Valib grimeerimiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist, seisukorrast ja kliendi east, naha värvi alatoonist ja grimeerimise eesmärgist. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites ning võimalike nahahaigustega.
4. Valmistab kliendi grimeerimiseks ette, kasutab meigilina. Vajadusel kinnitab juuksed ja modelleerib kulmud. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigi eemaldaja) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad). Vajadusel kannab näonahale kreemid, grimmi ja näonahka kaitsvad vahendid sõltuvalt grimeerimise eesmärgist.
B.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Lähtub oma töös grimeerimise eesmärgist, nt tele- või filmivõtted, lavavalgus, kaugus publikust ja kaamerast, jumestuse intensiivsus.
2. Sõltuvalt grimmist kasutab proteeslisandeid ja/või kannab grimmipõhja näonahale ja modelleerib. Vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, aerograafvärvid, HD-tooted, mineraal- või kompaktpuudrid) ja vahendeid ning tehnikaid (sh aerograaftehnika, ea muutmine). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid, valgustpeegeldavaid tooteid, varju- ja peitevärve, tuginedes värviringile. Kinnitab grimmipõhja.
3. Valib kliendi nahatüübile ning eale sobiva põseruuži ja kannab selle nahale sobiva tehnikaga (nt kompakt-, mineraal-, kreemvärvid).
4. Jumestab silmad ja modelleerib need, lähtudes karakterist ja grimmimanuaalist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid (sh aerograaftooted) ja tehnikaid (sh ea muutmine); kujundab lainerijoone. Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud, vajadusel koolutab ripsmed. Modelleerib ja kujundab kulmud.
5. Modelleerib huuled, lähtudes grimmi eesmärgist ja karakterist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning tehnikaid, vajadusel kasutab valgusevarju värve. Vajadusel fikseerib huulevärvi.
6. Korrigeerib või taastab soengu, hindab oma tööd ja viimistleb (sh käed kõrvad, dekoltee). Fikseerib grimmi.
7. Kinnitab kliendi juuksed paruka paigaldamiseks, lähtuvalt paruka tüübist ja visuaalsest eesmärgist. Kinnitab paruka jt teised karvlisandid, kasutades selleks sobivaid vahendeid ja tehnikaid (nt liimimine, klambrid, vedrud). Pärast paruka paigaldamist viimistleb ja fikseerib soengu. Vajadusel kinnitab juukselisandid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja mitmesuguseid kinnitusvõtteid (nt punumistehnika, liimimine, sõlmimine).
8. Teeb kliendile soengu vastavalt grimmi eesmärgile, kasutades vajadusel sobivaid lisandeid. Vajadusel korrigeerib juuste ja/või habeme lõikust.
9. Lakib kliendi küüned, vajadusel kinnitab teipidega kunstküüned, lähtudes grimmi eesmärgist või karakterist.
10. Teeb stiliseeritud (nt 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva) või rahvusteemalise grimmi (geiša, india, egiptuse või muu grimm), lähtudes grimmi eesmärgist ja kasutades sobivaid vahendeid ja tehnikaid ning aksessuaare. Kasutab erinevaid karvlisandeid, näoproteese, spetsiaalseid teipe naha pingutamiseks jm, lähtudes grimmikavandist või karakteri eesmärgist.
11. Eemaldab grimmi sobivate vahenditega (nt vaseliin, liimieemaldusvahend, proteesgrimmi eemaldamise vahendid) ise või annab kliendile juhised grimmi eemaldamiseks ja vajadusel sobivad eemaldamisvahendid. Tagab grimmi eemaldamise, arvestades grimmis kasutatud materjale.
12. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel eemaldab võimliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.
B.2.3 Visuaali loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostöös meeskonnaga selgitab välja osaliste (stilist, fotograaf jt) nägemuse toimuva sündmuse kohta. Lepib kokku sündmuse teema, tehnilised võimalused ja grimmi/grimeerimise (vajadusel ka karvtööd) eelarve.
2. Loob grimmi tervikkavandi ja tutvustab seda meekonnale. Kavandi loomisel lähtub eelnevalt kokkulepitud sündmuse teemast, tehnilistest võimalustest (nt valgus, kompositsioon, temperatuur, tuulemasin) ja eelarvest.
3. Planeerib grimeerimise ajagraafiku ja koostab vajadusel meeskonna, lähtudes töömahust ja ajapiirangust. Vastutab eelarves püsimise ja grimeerimise lõpliku tulemuse eest.
B.2.4 Kliendisuhtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist valmistab töökoha ette ja varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Kliendi saabumisel jätab positiivse esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna. Keeldub töö tegemisest, kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
3. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt. Annab klienti teenindades ülevaate jumestamise käigust.
4. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (nt kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör). Kasutab vastavalt vajadusele digivahendeid.
B.2.5 Meeskonna juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab meeskonna ja loob meeskonnavaimu. Delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt.
2. Juhendab meeskonnaliikmeid ja abistab neid tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamisel vastavalt oma pädevusele ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
3. Organiseerib vajadusel väljaõpet ja tutvustab meeskonnale uusi tehnikaid ning materjale.
4. Peab kinni eelarvest ja peab arvestust sündmustegevuses olevate varade (tööriistad, -seadmed, -vahendid) haldamise ja kasutamise üle. Valib välja vajalikud tooted ja teeb ettepaneku nende soetamiseks, lähtudes eelarvest. Vastutab jumestusvarustuse komplekteerimise eest, sh väljasõitudel ning ringreisidel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Grimmikunstnik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös grimeerija ja jumestaja kutse-eetikat (vt lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika).
2. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi. Kasutab arengu- ja koolitusvõimalusi. Jagab oma teadmisi kolleegidega.
3. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni eelarvest, kellaaegadest ja tähtaegadest, kontrollib nendest kinnipidamist.
4. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega, õpib konstruktiivsest tagasisidest. Juhib meeskonda. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
5. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
6. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Järgib hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-10042019-1.4/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.04.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aimi Etverk NUKU teater
Meelis Krik GlamEst OÜ
Liina Pihel Pihelliina makeup OÜ
Liisi Roht Le Kino OÜ
Liia Viitas Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist