Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jumestuskunstnik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jumestuskunstnik, tase 6
EN: Beauty Make-up Artist, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.04.2019
Kehtib kuni: 25.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Klienditeenindus nimetati ümber kompetentsiks Kliendisuhtlus, endine kompetents Juhtimine ja meeskonnatöö on uue nimega Meeskonna juhtimine ning kompetents Kutseline tegevus ja käitumine on uue nimega Jumestuskunstnik, tase 6 kutset läbiv kompetents.
Varem eraldi kompetentsina kirjeldatud suhtlemine lisati läbiva kompetentsi kirjeldusse.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Jumestuskunstnik, tase 6 teeb keerukamaid ja loomingulisemaid jumestustöid, loob tervikliku visuaali, korraldab ning juhendab jumestusmeeskonna tööd.
Ta vastutab isiklikult oma töö tulemuste eest ning hoiab end pidevalt kursis moesuundade ja uute toodete ja tehnoloogiatega. Kavandi loomisel suudab ...
jumestuskunstnik näha tervikpilti, läheneda oma tööle loominguliselt ja anda edasi visuaalse terviku.
Jumestuskunstnik töötab fotostuudiotes, ilusalongides, televisioonis, moeshow'del jm, tehes koostööd stilistide, fotograafide, artistide, režissööride/lavastajate jt-ga.

Kutsealal tegutseb ka jumestaja, tase 4, kes teeb klassikalist ilujumestust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks
1. Ettevalmistav töö.
2. Tööprotsessi korraldamine.
3. Kliendi, tema eripära ja soovidega tutvumine.
4. Kliendi ettevalmistamine.

A.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine
1. Jumestuse eesmärgiga arvestamine.
2. Meigipõhja nahale kandm...
ine ja näo modelleerimine.
3. Põseruuži kasutamine.
4. Silmade ja kulmude jumestamine.
5. Huulte kujundamine.
6. Viimistlemine.
7. Küünte kujundamine.
8. Stiliseeritud jumestuse tegemine.
9. Jumestuse eemaldamine.
10. Reageerimine allergilise reaktsiooni puhul.

A.2.3 Visuaali loomine
1. Kontseptsiooniga tutvumine.
2. Kavandi loomine.
3. Ressursi korraldamine.

A.2.4 Kliendisuhtlus
1. Tööks ettevalmistumine.
2. Suhte loomine.
3. Professionaalne käitumine.
4. Ülevaate andmine.

A.2.5 Meeskonna juhtimine
1. Meeskonna loomine.
2. Juhendamine.
3. Professionaalsete oskuste arendamine.
4. Ressursside haldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Jumestuskunstniku töö on vahelduva iseloomuga, tööaeg sõltub etenduste/sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti/öösiti ja nädalavahetustel. Jumestaja töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks jumestuskunstnikuna töötamisel võib olla värvipimedus.
A.4 Töövahendid
Jumestustooted ja -vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös jumestuskunstnikuna on olulised suhtlemisvalmidus, koostöövõime, korrektsus, diskreetsus, loovus, kunsti- ja ilumeel, värvitunnetus ning pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on jumestuskunstnikul kesk- või kõrgharidus, ta on läbinud erialase täienduskoolituse ja omab töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Jumestuskunstnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 6

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub stsenaariumi, eelarve ja võimalusel kostüümikavanditega, tehes koostööd stilisti, lavastaja, fotograafi jt asjasse puutuvatega (nt valguskunstnik, modell). Eelnevast lähtudes loob karakteri visuaalse lahenduse, arvestades stiile ja ajastut, soengu- ja kostüümiajalugu (sh rahvuslikud eripärad); valmistab kavandi.
2. Korraldab ja jälgib tööprotsessi kulgu ja kvaliteeti.
3. Selgitab välja jumestuse eesmärgi, valmistab ette vajalikud lisandid (nt pitsid, šabloonid, kunstripsmed). Selgitab välja kliendi soovi, jumestamise eesmärgi ja võimalikud allergiad. Vajadusel soovitab kliendile erinevaid lahendusi soovitud tulemuste saavutamiseks. Tutvub kliendi näo anatoomiliste omadustega, arvestades sealjuures näo proportsioone, nahatüüpi, kliendi isikupära, vanust ja visuaalset tervikut. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites ning võimalike nahahaigustega.
4. Valmistab kliendi jumestuseks ette, kasutab meigilina. Vajadusel kinnitab juuksed ja modelleerib kulmud. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigi eemaldaja) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad). Vajadusel niisutab, kreemitab või kannab baaskreemid näonahale sõltuvalt jumestuse eesmärgist.
B.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Lähtub oma töös jumestuse eesmärgist, nt fotosessioon, televisioon, moesessioon, arvestades sealjuures valgust, kaugust publikust, jumestuse intensiivsust.
2. Kannab meigipõhja näonahale ja modelleerib. Vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, aerograafvärvid, HD-tooted, mineraal- või kompaktpuudrid) ning sobivaid vahendeid ja tehnikaid (sh aerograaftehnika, ea muutmine). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid, valgustpeegeldavaid tooteid ja peitevärve, tuginedes värviringile.
3. Valib kliendi nahatüübile ning eale sobiva põseruuži ja kannab selle nahale sobiva tehnikaga (nt kompakt-, mineraal-, kreemvärvid).
4. Jumestab silmad ja modelleerib need, arvestades kliendi silmade kuju ja jumestuse eesmärki, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid (sh aerograaftooted) ja tehnikaid; kujundab lainerijoone. Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud, vajadusel koolutab ripsmed. Modelleerib ja kujundab kulmud.
5. Modelleerib huuled, lähtudes jumestuse eesmärgist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning tehnikaid, kasutab vajadusel valgusevarju värve. Vajadusel fikseerib huulevärvi.
6. Korrigeerib või taastab soengu, hindab oma tööd ja viimistleb (sh käed kõrvad, dekoltee). Fikseerib jumestuse.
7. Lakib kliendi küüned, kinnitab vajadusel teipidega kunstküüned, lähtudes jumestuse eesmärgist.
8. Teeb stiliseeritud (nt 20. aastate jumestus ülekantuna tänapäeva) või rahvustemaatilise jumestuse (geiša, india, egiptuse või muu jumestus), lähtudes jumestuse eesmärgist ja kasutades sobivaid vahendeid ja tehnikaid ning aksessuaare.
9. Eemaldab jumestuse sobivate vahenditega ise või annab kliendile juhised jumestuse eemaldamiseks.
10. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel eemaldab võimliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.
B.2.3 Visuaali loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostöös meeskonnaga selgitab välja osaliste (stilist, fotograaf jt) nägemuse toimuva sündmuse kohta. Lepib kokku sündmuse teema, tehnilised võimalused ja grimmi/grimeerimise (vajadusel ka karvtööd) eelarve.
2. Loob grimmi tervikkavandi ja tutvustab seda meekonnale. Kavandi loomisel lähtub eelnevalt kokkulepitud sündmuse teemast, tehnilistest võimalustest (nt valgus, kompositsioon, temperatuur, tuulemasin) ja eelarvest.
3. Planeerib grimeerimise ajagraafiku ja koostab vajadusel meeskonna, lähtudes töömahust ja ajapiirangust. Vastutab eelarves püsimise ja grimeerimise lõpliku tulemuse eest.
B.2.4 Kliendisuhtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist valmistab töökoha ette ja varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Kliendi saabumisel jätab positiivse esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna. Keeldub töö tegemisest, kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
3. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt. Annab klienti teenindades ülevaate jumestamise käigust.
4. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (nt kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör). Kasutab vastavalt vajadusele digivahendeid.
B.2.5 Meeskonna juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab meeskonna ja loob meeskonnavaimu. Delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt.
2. Juhendab meeskonnaliikmeid ja abistab neid tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamisel vastavalt oma pädevusele ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
3. Organiseerib vajadusel väljaõpet ja tutvustab meeskonnale uusi tehnikaid ning materjale.
4. Peab kinni eelarvest ja peab arvestust sündmustegevuses olevate varade (tööriistad, -seadmed, -vahendid) haldamise ja kasutamise üle. Valib välja vajalikud tooted ja teeb ettepaneku nende soetamiseks, lähtudes eelarvest. Vastutab jumestusvarustuse komplekteerimise eest, sh väljasõitudel ning ringreisidel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Jumestuskunstnik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös grimeerija ja jumestaja kutse-eetikat (vt lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika).
2. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi. Kasutab arengu- ja koolitusvõimalusi. Jagab oma teadmisi kolleegidega.
3. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni eelarvest, kellaaegadest ja tähtaegadest, kontrollib nendest kinnipidamist.
4. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega, õpib konstruktiivsest tagasisidest. Juhib meeskonda. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
5. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
6. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Järgib hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-10042019-1.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.04.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aimi Etverk NUKU teater
Meelis Krik GlamEst OÜ
Liina Pihel Pihelliina makeup OÜ
Liisi Roht Le Kino OÜ
Liia Viitas Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist