Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
EN: Vehicle Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Liikurmasinadiagnostik, tase 5
  • Sõiduautodiagnostik, tase 5
  • Veoauto- ja bussidiagnostik, tase 5
Osakutsed:
  • Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5
Kehtib alates: 20.10.2021
Kehtib kuni: 19.10.2026
Kutsestandardi versiooni number: 11
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardisse on lisandunud kliimaseadme käitleja osakutse. Lisandunud on ka kere, sisustuse ja pealisehituse ning juhiabisüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondiga seotud kompetentsid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik 205640 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
2 Tartu Rakenduslik Kolledž Mootorsõidukidiagnostik 202357 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
3 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Mootorsõidukidiagnostik (sõiduautodiagnostik) 133237 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
4 Kehtna Kutsehariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine liikurmasinadiagnostik) 231764 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.05.2022 Avatud
5 Viljandi Kutseõppekeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduauto diagnostik) 243502 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.08.2023 Avatud
6 Kehtna Kutsehariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostik) 231842 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.05.2022 Avatud
7 Rakvere Ametikool Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostik) 233422 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
8 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostik) 241188 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.04.2023 Avatud
9 Tallinna Tööstushariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostik) 233602 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.06.2022 Avatud
10 Valgamaa Kutseõppekeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostik) 181257 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2023 Avatud
11 Tartu Rakenduslik Kolledž Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostika) 232842 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2022 Avatud
12 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostika) 231262 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.04.2022 Avatud
13 Kehtna Kutsehariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine veoauto- ja bussidiagnostik) 231782 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.05.2022 Avatud
14 Rakvere Ametikool Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumisega sõiduautodiagnostik) 186537 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
15 Viljandi Kutseõppekeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumisega Sõiduautodiagnostik) 131198 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
16 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Sõiduautodiagnostik 129117 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
17 Tallinna Tööstushariduskeskus Sõiduautodiagnostik 155777 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3, mootorsõidukitehnik, tase 4 ja mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutsed.
Mootorsõidukidiagnostik tegeleb vastavalt spetsialiseerumisele sõiduautode, veoautode, busside ja liikurmasinate diagnoosimise-,...
remondi- ja rikkepõhjuste analüüsiga, leiab ja kõrvaldab rikkeid.
Mootorsõidukidiagnostik töötab iseseisvalt, kasutades remondijuhiseid, asjakohaseid andmebaase, varuosade ja lisavarustuse katalooge, hooldusjuhiseid, tootjapoolseid tehnilisi nõudeid ning muid asjakohaseid allikaid.
Mootorsõidukitehnik on klienditeenindaja, kes kannab vastutust tehtud töö kvaliteedi eest, sealhulgas tööohutuse ja töötervishoiu, keskkonnaohutuse ja klienditeeninduse osas.
Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Mootorsõidukidiagnostik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega. Vajadusel juhendab diagnostik mootorsõidukitehniku tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.2 Mootori diagnostika ja remont
A.2.3 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.5 Siinivõrkude diagnostika ja remont
A.2.6 Elektriseadiste ja mugavuss...
üsteemide (kuni toitepingega 60V) ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.7 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.8 Juhiabisüsteemide diagnostika, hooldus ja remont
A.2.9 Kliimaseadmete hooldus, diagnostika, remont ja külmaine käitlemine
A.2.10 Turvaseadiste diagnostika ja remont
A.2.11 Mootorsõidukite tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika ja remont

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.12 Mootorsõidukite kõrgepinge jõuseadmete diagnostika ja remont
A.2.13 Mootorsõidukite gaasiseadmete diagnostika ja remont
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mootorsõidukidiagnostik omab mootorsõidukitehnikuna töötamise kogemust. Ta on läbinud kutsealase koolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Mootorsõidukite diagnostik, sõiduautodiagnostik, autodiagnostik, veoauto- ja bussidiagnostik, liikurmasinate diagnostik, automehaanik, autoelektrik, tehnohooldemeister, tehnoseisundi-kontrolör.
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikus on kasvav tähtsus keskkonnamõju vähendavate tehnoloogiatega ning virtuaal- ja liitreaalsusega seotud IT-lahenduste kasutamise oskusel ning autonoomsete sõidukite hooldamise ja remondiga seotud oskustel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine, kohustuslike kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele.
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kohustuslikud kompetentsid (B.3.1-B.3.11). Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.12 ja B...
.3.13.

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 osakutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kompetents B.3.9.

Loe edasi
Peida
B.2 Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös üldteadmisi autoehitusest ja süsteemidest, mehaanikast, elektrist ja elektroonikast, hüdraulikast ja pneumaatikast.
2. Järgib oma töös õigusaktide nõudeid ja töökorralduslikke juhiseid, kasutab ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid.
3. Loeb tehnilisi joonisei...
d ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid.
4. Järgib keskkonnaohutuse nõudeid, kasutab energiat ja keskkonda säästvaid töövõtteid.
5. Dokumenteerib oma töö vastavalt ettevõtte nõuetele, kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta selgitusi.
6. Hindab tööde kvaliteedi vastavust tellimusele, remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded.
7. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning käitub konfliktsituatsioonis konstruktiivselt.
8. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, sisuloome ja ohutuse osas vastavalt Digipädevuse enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemel (lisa 1);
9. Kasutab eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) tasemel A2 (lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele.
2. Valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale.
3. Teeb lukksepatöid (nt agregaatide ja mehhanismide osandamine, defekteerimine ja koostamine; puurimistööd, keermestamine, erinevad lõike-, surve- ja termotöötlemise operatsioonid), avab, sulgeb, defekteerib ning remondib kinnitusvahendeid ja liiteid; avab, sulgeb ja fikseerib elektriühendusi (koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).
4. Teeb sõidukitele ja masinatele tehnilist hooldust ja remonti vastavalt tootja kehtestatud nõuetele ning valides vastavalt sõidukile, masinale või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise ning sobivad tööriistad, seadmed ja materjalid.
5. Loeb ja salvestab rikkekoode.
6. Salvestab andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
7. Aktiveerib täitureid.
B.3.2 Mootori diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib mootorielektroonika seadiseid, vajadusel vahetab ja seadistab, arvestades mootori juhtimisega seotud komponentide ülesehitust.
2. Hindab sisepõlemismootori tehnilist seisundit, teeb selleks vajalikud mõõtmised ning võrdleb mõõdetud parameetreid tehniliste andmetega; kõrvalekallete korral tuvastab nende põhjuse; teeb hooldusjuhiste kohaselt sisepõlemismootori hooldustöid.
3. Osandab, defekteerib ja koostab mootoreid.
4. Kontrollib heitgaasi koostist ja heitgaasi ohutustamisseadiste tööd; kõrvalekallete korral tuvastab nende põhjuse.
5. Mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
B.3.3 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab kere, sisustuse ja pealisehituse võimalikke rikkeid ja kõrvalekaldeid akustiliselt, haptiliselt ja visuaalselt.
2. Osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (nt keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused).
3. Markeerib ja ladustab osandatud detaile.
B.3.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb jõuülekannete hooldustöid vastavalt hooldusjuhisele , arvestades jõuülekannete ehitust ja tööpõhimõtet.
2. Hindab, diagnoosib ja analüüsib jõuülekande ning selle komponentide tööd (nt automaatkäigukastid, nelikveosüsteemid).
3. Remondib jõuülekande vastavalt remondijuhisele.
4. Mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale; hindab ja analüüsib saadud tulemusi, annab remondisoovitusi.
5. Osandab, tuvastab rikked ja kõrvalekalded ja koostab jõuülekande komponente.
6. Kalibreerib jõuülekande.
B.3.5 Siinivõrkude diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib ja kontrollib siinivõrke (nt CAN, LIN, MOST, Flexray, Ethernet).
2. Hooldab ja remondib siinivõrke.
B.3.6 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide (kuni toitepingega 60V) ülddiagnostika, hooldus ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Testib akumulaatori laetustaset ja korrasolekut, laeb ja vajadusel vahetab akumulaatoreid.
2. Diagnoosib ja vahetab elektriseadiseid, mugavussüsteeme ja nende komponente; teeb tarkvarauuendusi.
3. Loeb elektriskeeme, mõõdab, salvestab ja analüüsib kõiki sõidukil leiduvaid elektrisignaale.
B.3.7 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib juhtimisseadmete ja veermiku ning nende komponentide korrasolekut (näit rool ja pidurid, veojõu- ja juhitavuskorrektorid, kaapeväldikud, diferentsiaaliblokeeringud).
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Aktiveerib täitureid.
5. Mõõdab müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale.
6. Vahetab seadiseid.
B.3.8 Juhiabisüsteemide diagnostika, hooldus ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib juhiabisüsteemide korrasolekut, võrdleb tulemust etteantud parameetritega.
2. Teeb juhiabisüsteemide veaotsingu ja analüüsib saadud tulemusi.
3. Vahetab juhiabisüsteemide komponente.
4. Kontrollib tarkvara uuendamise vajadust ja uuendab tarkvara.
5. Kalibreerib juhiabisüsteeme.
B.3.9 Kliimaseadmete hooldus, diagnostika, remont ja külmaine käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust tehnilistele ja õigusaktides sätestatud nõuetele.
2. Teeb kliimaseadmete ning nende komponentide veaotsingu ja analüüsib saadud tulemusi.
3. Hooldab kliimaseadmeid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel külmaine koguse piiranguga seadmes kuni 3 kg.
4. Vahetab kliimasüsteemi komponente ja käsitseb külmaaine mahuteid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut.
5. Loeb ja salvestab kliimasüsteemi rikkekoode.
6. Salvestab kliimasüsteemi andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
7. Aktiveerib kliimasüsteemi andureid ja täitureid.
8. Mõõdab rõhkusid, müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale; analüüsib saadud tulemusi.
9. Osandab, defekteerib ning koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid.
10. Järgib fluoritud kasvuhoonegaaside käitamisega seotud õigusaktide nõudeid ja lähtub mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialustest, arvestades kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras).
11. Kogub tavameetodeid kasutades ja keskkonnahoiu nõudeid arvestades kokku fluoritud kasvuhoonegaasid ning annab need üle jäätmekäitlejale.
12. Käsitseb ohutult alternatiivsete külmaainetega seotud kliimaseadmeid.
B.3.10 Turvaseadiste diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib aktiivseid ja passiivseid turvasüsteeme ning nende komponente (nt turvaseadiste andurid, turvapadjad ja -kardinad, turvavööde eelpingutid).
2. Mõõdab ja salvestab turvasüsteemide elektrisignaale.
3. vahetab pürotehnilisi passiivohutusseadiseid.
B.3.11 Mootorsõidukite tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib tööseadmeid (sh lisaseadmeid ja pealisehitusi), kinnitusmehhanisme ning nende komponente (elektro-pneumaatiliselt, -hüdrauliliselt juhitavad süsteemid).
2. Salvestab ja analüüsib andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
3. paigaldab, vahetab ja remondib seadmeid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.9 Kliimaseadmete hooldus, diagnostika, remont ja külmaine käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust tehnilistele ja õigusaktides sätestatud nõuetele.
2. Teeb kliimaseadmete ning nende komponentide veaotsingu ja analüüsib saadud tulemusi.
3. Hooldab kliimaseadmeid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel külmaine koguse piiranguga seadmes kuni 3 kg.
4. Vahetab kliimasüsteemi komponente ja käsitseb külmaaine mahuteid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut.
5. Loeb ja salvestab kliimasüsteemi rikkekoode.
6. Salvestab kliimasüsteemi andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
7. Aktiveerib kliimasüsteemi andureid ja täitureid.
8. Mõõdab rõhkusid, müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale; analüüsib saadud tulemusi.
9. Osandab, defekteerib ning koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid.
10. Järgib fluoritud kasvuhoonegaaside käitamisega seotud õigusaktide nõudeid ja lähtub mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialustest, arvestades kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras).
11. Kogub tavameetodeid kasutades ja keskkonnahoiu nõudeid arvestades kokku fluoritud kasvuhoonegaasid ning annab need üle jäätmekäitlejale.
12. Käsitseb ohutult alternatiivsete külmaainetega seotud kliimaseadmeid.

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Sõiduautodiagnostik, tase 5
 
Veoauto- ja bussidiagnostik, tase 5
 
Liikurmasinadiagnostik, tase 5

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel võib tõendada valitavaid kompetentse B.3.12 ja B.3.13.
    Nimetus EKR tase
B.3.12 Mootorsõidukite kõrgepinge jõuseadmete diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib mootorsõiduki elektrilisi kõrgepingeseadmeid, kõrgepingeakusid, kontrollereid, muundureid ning nende komponente vastavalt tootja nõuetele.
2. Vahetab ja remondib kõrgepinge jõuseadmeid vastavalt tootja nõuetele.
3. Järgib oma tegevustes pingetustamisega seotud töötoimingute ohutusnõudeid vastavalt tootja nõuetele.
B.3.13 Mootorsõidukite gaasiseadmete diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib mootorsõidukitele paigaldatud gaasiseadiseid ning nende komponente.
2. Vahetab ja remondib seadmeid.
3. Järgib oma tegevustes gaasiseadmetega seotud töötoimingute ohutusnõudeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-20102021-2.4.1/11k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vladimir Krasnoštšjokov Autokutseõppe Liit
Karel Pais Volvo Estonia OÜ
Janek Pukka Rakvere Ametikool
Aivar Soone DA Estonian Machinery AS
Vaido Valge Robert Bosch OÜ
Henri Vennikas Eesti Autoinseneride Liit, Tallinna Tehnikakõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist