Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsesüsteemi klassifikaator
Nimetus
EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
HARIDUS JA KULTUUR
IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
TEENINDUS
TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
TERVIS JA HEAOLU
TRANSPORT JA LOGISTIKA
VARA- JA ISIKUKAITSE
Justiits- ja kohtuteenistused
Kaitseväeteenistus
Korrakaitseteenistus
Piirivalveteenistus
Päästeteenistus
Demineerija
1. Demineerija EOD1, tase 4 (kehtib kuni 12.04.2023)
2. Demineerija EOD2, tase 4 (kehtib kuni 12.04.2023)
3. Demineerija EOD3, tase 5 (kehtib kuni 12.04.2023)
4. Pommitehnik EOD3+, tase 5 (kehtib kuni 12.04.2023)
5. Demineerimisinstruktor, tase 6 (kehtib kuni 12.04.2023)
     Kehtivuse kaotanud kutsestandardid (2)
Päästeinspektor
Päästekorraldaja
Päästja
Tuleohutusspetsialist
Vetelpäästja
Turvateenistus
Vanglateenistus
ÄRINDUS, HALDUS
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist