Kutsekoda

Kutsetunnistus 142670

Nimi: Siiri Salin

Sünniaeg: 07.08.1979

Kutsenimetus: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Kutsestandard: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

EKR tase: 8

EQF tase: 8

Valitud kompetentsid:
  • Omanikujärelevalve

Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit

Kehtib alates: 06.03.2019

Kehtib kuni: 05.03.2026

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 19.08.2022 08:24
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee