Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistus 143843

Print
Nimi: Erkki Seinre
Sünniaeg: 17.10.1984
Kutsenimetus: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Kutsestandard: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
EKR tase: 7
EQF tase: 7
Kompetentsid:
  • Sisekliima tagamise süsteemi projekteerimine
Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit
Kehtib alates: 17.04.2019
Kehtib kuni: 16.04.2026

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist