Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistus 154792

Print
Nimi: Madis Upan
Sünniaeg: 19.10.1989
Kutsenimetus: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Kutsestandard: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
EKR tase: 7
EQF tase: 7
Kompetentsid:
  • Sisekliima tagamise süsteemi projekteerimine
Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit
Kehtib alates: 19.02.2020
Kehtib kuni: 18.02.2027

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist