Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Tüüp: Kutse andja
Aadress: Toompuiestee 24, Tallinn 10149
Kodulehekülg: www.empl.ee
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Pille Meier 6567 643 info@empl.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed) 20.02.2024 19.02.2029
Näita/peida aegunud õigused
2 Metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed)_ 20.02.2019 19.02.2024
3 Metsanduse kutseala ning saematerjalide tootja ja töötleja kutsed 20.02.2014 19.02.2019
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Forvarderioperaator, tase 4 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
2 Harvesterioperaator, tase 4 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
3 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 26.04.2028 20.02.2024 19.02.2029
4 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
5 Taksaator, tase 4 26.04.2028 20.02.2024 19.02.2029
6 Metsur, tase 4 24.01.2026 20.02.2024 19.02.2029
7 Metsatööline, tase 2 29.11.2028 20.02.2024 19.02.2029
8 Raietööline, tase 3 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsed
9 Metsatehnik, tase 4 26.04.2023 20.02.2019 30.10.2025
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 30.11.2023 Metsanduse kutseala kutsete andmise kord (kehtib al 20.02.2024)
Kutseeksami tasu
# Kutse Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Forvarderioperaator, tase 4 398.94 EUR 129.32 EUR 151.00 EUR
2 Harvesterioperaator, tase 4 398.94 EUR 129.32 EUR 151.00 EUR
3 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 286.70 EUR 131.76 EUR 151.00 EUR
4 Metsatehnik, tase 4 116.00 EUR
5 Metsatööline, tase 2 131.76 EUR 57.34 EUR 115.00 EUR
6 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 319.64 EUR 129.32 EUR
7 Metsur, tase 4 211.06 EUR 48.80 EUR 150.00 EUR
8 Raietööline, tase 3 143.96 EUR 57.34 EUR 130.00 EUR
9 Taksaator, tase 4 212.28 EUR 131.76 EUR 116.00 EUR
Korduseksami tasu
# Kutse Korduseksam Korduseksami tasu
1 Forvarderioperaator, tase 4 kirjalik test 53.68 EUR
2 Forvarderioperaator, tase 4 koorma koguse ja puidu kvaliteedi hindamine 172.02 EUR
3 Forvarderioperaator, tase 4 masinaehituse ja -hoolduse ülesanded 101.26 EUR
4 Forvarderioperaator, tase 4 sortimendi kokkuvedu forvarderiga 230.58 EUR
5 Harvesterioperaator, tase 4 kirjalik test 53.68 EUR
6 Harvesterioperaator, tase 4 koorma koguse ja puidu kvaliteedi hindamine 172.02 EUR
7 Harvesterioperaator, tase 4 masinaehituse ja -hoolduse ülesanded 101.26 EUR
8 Harvesterioperaator, tase 4 uuendus- või harvendusraie harvesteriga 230.58 EUR
9 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 portfoolio analüüs 87.84 EUR
10 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 praktiline ülesanne 162.26 EUR
11 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 vestlus 87.84 EUR
12 Metsatehnik, tase 4 praktiline ülesanne 162.26 EUR
13 Metsatehnik, tase 4 test 48.80 EUR
14 Metsatehnik, tase 4 vestlus 87.84 EUR
15 Metsatööline, tase 2 istutusülesanne 64.66 EUR
16 Metsatööline, tase 2 kirjalik test 50.02 EUR
17 Metsatööline, tase 2 võsasaetöö (käsitlemine, hooldamine, raietöö) 82.96 EUR
18 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 kirjalik test 53.68 EUR
19 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 koorma laadimine ja koguse hindamine 212.28 EUR
20 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 metsaveokiga manööverdamine 175.68 EUR
21 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 puidu laadimise, metsaveoki korrashoiu ja ohutuse ülesanne 122.00 EUR
22 Metsur, tase 4 eneseanalüüs 87.84 EUR
23 Metsur, tase 4 praktiline ülesanne 162.26 EUR
24 Metsur, tase 4 test 48.80 EUR
25 Raietööline, tase 3 kirjalik test 50.02 EUR
26 Raietööline, tase 3 praktiline kompleksülesanne 70.76 EUR
27 Raietööline, tase 3 praktiline langetustöö 82.96 EUR
28 Taksaator, tase 4 portfoolio analüüs 87.84 EUR
29 Taksaator, tase 4 praktiline ülesanne 162.26 EUR
30 Taksaator, tase 4 test 48.80 EUR
31 Taksaator, tase 4 vestlus 87.84 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed) kutsete kutsekomisjon
1.1 Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit kutsekomisjoni esimees
1.2 Haana Zuba-Reinsalu Luua Metsanduskool kutsekomisjoni liige
1.3 Kaupo Nõmmemees Vikingmodum OÜ kutsekomisjoni liige
1.4 Kertu Kekk-Reinhold Eesti Erametsaliit kutsekomisjoni liige
1.5 Marek Moorits Combimill Reopalu OÜ kutsekomisjoni liige
1.6 Priit Kõresaar Riigimetsa Majandamise Keskus kutsekomisjoni liige
1.7 Rainer Laigu Läänemaa Metsaühistu kutsekomisjoni liige
1.8 Tarmo Männigo Metsamaahalduse AS kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist